www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

I Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII Kadencji

Częstochowa, 9 grudnia 2015 roku

I Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Częstochowa, 18 listopada 2015 roku

Spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych 'Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia noworodków i niemowląt. Standardy postępowania' ; 'Powrót do aktywności kobiet po porodzie'

Częstochowa, 26 maja 2015 roku

Wycieczka do Budapesztu

21-24 maja 2015 roku

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczne środowisko pracy pielęgniarki i położnej”

Częstochowa, 20 maja 2015 roku

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I DZIEŃ POŁOŻNEJ

Częstochowa, 9 maja 2015 roku

Egzamin wewnętrzny szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa położniczego”

Częstochowa, 30 kwietnia 2015 roku

Egzamin końcowy kursu specjalistycznego Podstawy dializoterapii Nr 08/07 organizowanego przez Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Częstochowa, 30 kwietnia 2015 roku

Egzamin państwowy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa operacyjnego”

Warszawa, 22 kwietnia 2015 roku

Manifestacja Pielęgniarek i Położnych w ramach podpisanych porozumień pomiędzy Samorządem Zawodowym i Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Była to część ogólnopolskiego protestu w sprawie poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych

Katowice, 22 kwietnia 2015 roku

VI Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „UMIEMIY I CHCEMY RATOWAĆ”

Częstochowa, 17 kwietnia 2015 roku

Egzamin państwowy szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa opieki długoterminowej”

Warszawa, 14 kwietnia 2015 roku

Egzamin państwowy szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego”

Warszawa, 8 kwietnia 2015 roku

V Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VI kadencji

Częstochowa, 26 marca 2015 roku

Spotkanie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych „Masaż niemowląt i małych dzieci” - OIPiP w Częstochowie

Częstochowa, 13 marca 2015 roku

Jubileusz 100-lecia urodzin pielęgniarki Franciszki Pinis

Spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych z Bielska Białej, Częstochowy i Katowic z przedstawicielami Zarządu Regionu Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Oddziału Śląskiego w Katowicach

Katowice, 10 lutego 2015 roku

Spotkanie przedstawiciela NFZ Oddziału Śląskiego z Zespołem ds. Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej działającego przy OIPiP w Częstochowie

Częstochowa, 5 lutego 2015 roku

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Częstochowa, dnia 23 stycznia 2015 roku

Liczba odwiedzin: 2637

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się