www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej. 2021/11/24 15:54 

  

  


news_4247_skmbt22321112310380.pdf
Dzień otwartynotariatu.  

  

MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych. 2021/11/18 08:51 

linki do zalogowania się na studia w wersji stacjonarnej oraz online:

Opcja stacjonarna: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-zaawansowane-mba/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych.html

Opcja online: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-studiow-on-line-premium/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych-online.html

 

 

Przy zapisie do dnia 26 listopada obowiązuje bonifikata 3000 zł oraz 4 500 zł dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.


news_4242_kartambazdrowiepielegniarki.pdf
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych 2021/11/06 05:09 

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

list Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia wystosowany do Pana Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.  

  


news_4227_list-do-kaczynskie-cz-1.jpg
news_4227_list-do-kaczynskiego-cz2.jpg
Treść Pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów zawierającego Porozumienie proponowane przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. 2021/10/16 06:58 

Treść Pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów zawierającego Porozumienie proponowane przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia.

  


news_4222_pismodopremiera.pdf
news_4222_zalaczniki.pdf
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia 12 października 2021 r. 2021/10/13 15:35 

  

  


news_4218_komunikat-12-pazdziernik.docx
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne,

Koleżanki i Koledzy!

 

Protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych trwa już 3. tydzień.


W dniu 6 listopada dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne z OIPiP w Częstochowie.

 Zgłoszenia na Dyżur w Białym Miasteczku przyjmuje Sekretariat Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, e-mail sekretariat@oipip.czest.pl 

Zapraszamy!

Więcej informacji w izbie.

6 października Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia
Możliwość dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. (Pilotaż EDM II etap)  

W związku z planowanym uruchomieniem Pilotażu EDM – etap II, w zakresie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (zwanego dalej „Pilotażem EDM – etap II”), w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., Centrum e-Zdrowia (zwane dalej „Centrum”) zaprasza zainteresowanych usługodawców do składania deklaracji udziału w przedmiotowym Pilotażu. link

  

Ubezpieczenie Inter a szczepienia Covid-19.  

W związku z doniesieniami medialnymi pojawiającymi się w ogólnopolskiej prasie o wątpliwościach czy „[...] szczepienia przeciw Covid-19 są objęte ubezpieczeniem OC na standardowych zasadach”, jako wieloletni partner środowiska medycznego, czujemy się w obowiązku poinformować Państwa, że czynności medyczne związane z wykonywaniem szczepień przeciw Covid-19 objęte są ochroną ubezpieczeniową w ramach pakietów ubezpieczeniowych INTER. Informacje dotyczące pakietów ubezpieczeniowych INTER zamieszczone są na naszej stronie internetowej.Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji i udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.

  


news_4110_pismo-do-przewodniczacej-orpip-czestochowa.pdf
Akt Zawierzenia.  

Maryjo – Nasza Matko !

My, Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne, zrzeszeni
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

  


news_4101_aktzawierzenia.pdf
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek  

Drogie Pielęgniarki i Pielęgniarze.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych oraz całej grupy zawodowej, pragnę złożyć wszystkim pielęgniarkom życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym, wytrwałości, pogody ducha i szczęścia.

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie za wykonywanie niełatwej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania.

Dziękujemy Wam za wykazywaną wrażliwość, profesjonalizm w codziennym wysiłku wkładanym w opiekę nad pacjentami.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasze zawody będą dla siebie wsparciem, a dla pacjentów gwarancją najwyższej jakości opieki.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Mikołajczyk
Prezes Zarządu

  


news_4103_zyczenia-dla-pielegniarek-i-pielegniarzy.pdf
list Wojewody Śląskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  

Wojewody Śląskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Oryginał listu został nadany za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

  


news_4100_miedzynarodowy-dzien-pielegniarki-i-poloznej-czestochowa.pdf
Konferencja „Debaty Rak Prostaty”, 22.05.2021r. online 2021/05/14 06:51 

Zapraszam do udziału w konferencji „Debaty Rak Prostaty”, która odbędzie się 22.05.2021r. w trybie online.

Podczas tego spotkania omówione zostaną między innymi:  leczenie zabiegowe i systemowe raka stercza oraz hormonoterapia i jej właściwe stosowanie. W trakcie konferencji odbędą się również warsztaty z diagnostyki obrazowej oraz z biopsjii. Nie zabraknie też dyskusji okrągłego stołu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji debaty-zdrowie.pl/rak-prostaty/.


news_4104_rakprostatyprogram.pdf
V Ogólnopolska Konferencję Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących Szczyrk, 14-16 czerwca 2021 r. 2021/05/12 04:14 

Program :

 • „Odżywianie i regeneracja organizmu po przebytym Covid-19” - dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Katedra Technologii Żywności i Żywienia, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Ekonomiczny
 • „Zabiegi poprawiające jakość życia –funkcjonowania psychospołecznego  w kontekście pandemii SARS COV 2 personelu Pielęgniarskiego” - Szymon Formela, mgr socjologii specjalizujący się w zagadnieniach medycznych, posiada doświadczenie dydaktyczne, naukowe w zakresie socjologii ogólnej oraz socjologii medycyny i bezpieczeństwa, a także socjoterapii, socjoedukacji dedykowanej personelowi medycznemu, ze szczególnym uwzględnieniem personelu pielęgniarskiego
 • „Pomoc prawna w sprawach karnych dla pielęgniarek i położnych” – Mec Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
 • „Ergonomia pracy” - wykładowca w trakcie ustalania
 • „Opieka nad pacjentami w różnym wieku po COVID-19. Poprawa jakości zdrowia pacjentów oraz proponowane terapie” - Jakub Ciołek, specjalista z zakresu zdrowia publicznego oraz dyplomacji publicznej, prawnik, absolwent studiów MBA. Swoje prace dyplomowe opierał głównie na tematach związanych ze zdrowiem, m.in. 'Analiza strategiczna Szpitala Pediatycznego' czy 'Błąd w sztuce - odpowiedzialność cywilna pracownika służby zdrowia'. Zarządzał dwoma przychodniami w Gdyni i Rumii. Zajmował stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. praw pacjenta oraz głównego audytora w Szpialu Dziecięcym Polanki w Gdańsku, gdzie odpowiadał także za sprawy związane z jakością, zarządzaniem oraz marketingiem. Współtwórca Regionalnego Programu Zdrowotnego dla Województwa Pomorskiego
 • „Pocovidowe terapie i ćwiczenia mózgu” - Anna Osińska, pedagog
 • „Zakażenia i problemy epidemiologiczne” - Ilona Olczyk, Kierownik Sekcji ds. Zakażeń Szpitalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 • „Pielęgniarstwo za granicą” – na żywo z grupą „Pielęgniarstwo XXI wieku”

 

Pełny program szkolenia oraz informacje organizacyjne dostępne na naszej stronie internetowej: kliknij TUTAJ.

  

30-lecie samorządu pielęgniarek i położnych.  

Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie

30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku, uchwalono ustawę, na mocy której został  powołany do życia samorząd pielęgniarek i położnych. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne. 

Trzeba było nadzwyczajnego wysiłku kilku tysięcy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, wywodzących się z różnych środowisk zawodowych, politycznych i związkowych, by po raz pierwszy w historii, zostali uznani za odrębną grupę zawodową. 30 lat temu przestaliśmy być pomocą medyczną. Dziś, wykonujemy zawody samodzielne, które zyskały rangę zawodów zaufania publicznego. Przez ten okres wypracowane zostały wysokie standar­dy kształcenia zawodowego i kształcenia podyplomowego, budujące nasz profesjonalizm.

 

Zofia Małas, prezes NRPiP, na uroczystej Radzie Pielęgniarek i Położnych 19 kwietnia 2021 roku powiedziała - Ta rocznica jest wspaniałą okazją do podsumowania wielu lat pracy wszystkich samorządowców, jest także okazją do refleksji nad tym, jak wiele przemian zaszło od momentu pierwszych obrad Okrągłego Stołu. To również czas podsumowania zysków i strat. Zadajemy sobie pytanie, gdzie byłoby polskie pielęgniarstwo, gdyby nie 30-letni dorobek samorządu. 

 

Jubileusz 30-lecia świętujemy w bardzo trudnym czasie epidemii, szczególnie dla środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, które poświęcają swoje zdrowie i życie dla pacjentów. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych działania związane z obchodami przenosi do przestrzeni miejskiej. Pałac Kultury i Nauki oraz wieżowiec Warsaw Spire w dniu 19 kwietnia 2021 r. zaświecił dla pielęgniarek i położnych. 

 

W wigilię 3. rocznicy beatyfikacji Bł. Hanny Chrzanowskiej  

  

 

Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Liczba odwiedzin: 11345070

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się