www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia. 2017/04/12 11:13 

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisane przez Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji - poniżej do pobrania:


Odpowiedź z MS
7 kwietnia: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia  

Szanowni Państwo,

7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzone są dwa święta: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia jest pod hasłem: „Depresja – porozmawiajmy”. Pomimo powszechnego występowania depresji, która dotyka osoby na różnych etapach życia, w bardzo wielu przypadkach jest ona nadal nierozpoznawana i nieleczona. Potrzebne jest rozpoczęcie dialogu i stawienie czoła stygmatyzacji osób cierpiących na depresję, którym choroba tak dotkliwie zaburza normalne funkcjonowanie.

Tego dnia swoje święto obchodzą również Pracownicy Służby Zdrowia. Z tej okazji z całego serca, w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i powodów do radości każdego dnia, realizacji na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej, a także wytrwałości w realizacji codziennych zadań, cierpliwości i empatii dla pacjentów. Jednocześnie chciałabym podkreślić, iż bardzo doceniam trud, jaki wkładacie w niesienie pomocy innym potrzebującym.

Zofia Małas, Prezes NRPiP

 

Źródło: http://nipip.pl/dzien-pracownika-sluzby-zdrowia/

Warszawa, 7 Kwietnia 2017

 

Komunikat prasowy z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017

Depresja – porozmawiajmy

 

3 na 4 osoby cierpiące z powodu najcięższych objawów depresji nie otrzymują odpowiedniego leczenia. [...]

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30 marca 2017 r. 2017/04/06 17:53 

W dniu 30 marca 2017 odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (Podsekretarz Stanu Zbigniew Król i Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Beata Rorant), Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska, Przewodnicząca Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej NRPiP Alicja Stanikowska, członek NRPiP Teresa Kuziara), Naczelnej Izby Lekarskiej, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia , Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych , Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Fundacji My Pacjenci, Konsultant Krajowy Medycyny Rodzinnej.

Pani Dyrektor Beata Rorant omówiła nową propozycję projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która zawiera koordynowaną opiekę nad pacjentem. Poinformowała też o  wdrożeniu  programu pilotażowego dla projektowanej ustawy od 01.07.2017 do 31.12.2019 roku oraz wyjaśniła sposób finansowania świadczeń w poz, w którym utrzymana pozostaje  stawka kapitacyjna i wprowadzone finansowanie dodatkowe poprzez dodatek zadaniowy (tj. za opiekę profilaktyczną), dodatek motywacyjny (za jakość opieki), budżet powierzony- po pilotażu ( na koordynacje opieki nad pacjentem- od 01.01.2020 do 31.12.2022 roku). W omawianym projekcie  Zespół poz tworzą lekarz (koordynator), pielęgniarka poz, położna poz,  natomiast pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania do czasu przyjęcia nowej ustawy dotyczącej zdrowia dziecka, będą udzielały świadczeń na obecnych zasadach kontraktowania i finansowania.

Docelowo ma powstać Zespół poz na wzór pakietu onkologicznego i ma współpracować na wspólnej liście pacjentów, zasady tworzenia takich list mają wypracować świadczeniodawcy, niezależnie od formy organizacyjnej w jakiej udzielają i kontraktują świadczenia.

Podczas konferencji zostało potwierdzone uwzględnienie w nowym projekcie ustawy propozycji NRPiP dotyczącej wolnego wyboru przez pacjenta świadczeniodawców na obecnych zasadach, samodzielnego kontraktowania świadczeń w poszczególnych zakresach, wprowadzenia zmian dotyczących kwalifikacji pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej z zachowaniem praw nabytych. Propozycja NRPiP wprowadzenia do ustawy o poz  pielęgniarki gabinetu zabiegowego i punktu szczepień nie została uwzględniona w projekcie ustawy  lecz rozważa się  umieszczenie w rozporządzeniach regulujących zapisy ustawy o poz  lub  w tzw. rozporządzeniu koszykowym.

Pani Dyrektor B. Rorant poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało z opieki zintegrowanej nad pacjentami przewlekle chorymi.

Uczestnicy konferencji uzyskali zapewnienie, iż będą zaproszeni do kontynuacji prac nad aktami wykonawczymi procedowanej ustawy.

 

Powyższa informacja pochodzi ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: http://nipip.pl/notatka-ze-spotkania-ministerstwie-zdrowia-dniu-30-marca-2017-r/

Echa debaty z dnia 27-03-2017 r. poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 2017/04/04 09:11 

27 marca 2017 roku odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania było przedstawienie kierunku działań oraz możliwości promocji zawodu, a także projektów zmian w tzw. „Rozporządzeniu koszykowym”.

 

Informacja pochodzi ze strony NRPiP

http://nipip.pl/problemy-pielegniarstwa-sa-problemami-calego-kraju-dlatego-mozna-lekcewazyc/

tam też można przeczytać więcej na powyższy temat.

Poparcie dla projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności 2017/02/15 16:33 

 

Szanowni Państwo

 

Do laski marszałkowskiej złożono obywatelski projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. 20 lutego ogłoszono w ogólnopolskim dzienniku ten fakt i od tego czasu można zbierać podpisy pod projektem.

 

Podpis może złożyć każdy, kto posiada prawo wybierania do Sejmu:

- ma ukończone, najpóźniej w dniu składania podpisu 18 lat

- nie został mocą prawomocnego sądu ubezwłasnowolniony, pozbawiony praw publicznych czy praw wyborczych.

 

W załączeniu przedstawiamy projekt ustawy oraz apel o poparcie projektu obywatelskiego wraz z argumentami za projektem ustawy.

 

Szczegółowe informacje Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej można znaleźć na stronie: www.bezpieczna-zywnosc.pl


Apel o poparcie projektu obywatelskiego
Argumenty za projektem ustawy
Projekt ustawy
Promocyjne ceny noclegów w hotelu „Pro Medico” w Warszawie 2017/03/31 13:49 

Informujemy, że Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o  udostępnieniu bazy noclegowej Śląskiej Izby Lekarskiej „Pro Medico” w Warszawie (ul. Sobieskiego 102a) wszystkim członkom Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego po promocyjnej cenie 80 zł za nocleg od osoby.


Rezerwacje i opłaty dokonywane są w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a;

tel. /32/ 6044200 lub /32/ 6044254.


Numer konta: 28 1020 2313 0000 3102 0553 7941


W tytule wpłaty prosimy o dopisek „FORUM”


Kontakt e-mail:k.fulbiszewska@izba-slaska.org.pl


Zachęcamy do korzystania.

 

Baza hotelowa znajduje się w atrakcyjnej części Warszawy, dobrze skomunikowanej z centrum (obok budynku znajduje się przystanek autobusowy). W budynku i obok budynku znajdują się całodobowe sklepy oraz przystanek autobusowy. W hotelu znajduje się aneks kuchenny i łącze internetowe.


Szczegółowe informacje o hotelu i zasadach korzystania z niego znajdują się na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej:

http://izba-lekarska.org.pl/hotel-w-warszawie

OIPiP Gdańsk 'Mamo, tato napisz list do dziecka , które wkrótce się urodzi' 2017/03/21 12:32 

Szanowne koleżanki i koledzy !

Już po raz czwarty ruszamy z Kampanią społeczną 'Mamo, tato napisz list do dziecka , które wkrótce się urodzi'. Akcja skierowana jest do ciężarnych i tatusiów, którym za chwilę urodzi się oczekiwane Maleństwo. Chcemy podkreślić jak ważny jest okres życia płodowego człowieka i podkreślić jak istotne jest prawidłowe odżywianie, ruch i relaks w okresie ciąży. Jak ogromny wpływ mają te czynniki na prawidłowy rozwój dziecka i zdrowie całej rodziny. W ubiegłym roku wpłynęło 58 listów, przepięknych listów do dzieci. Może po kilku edycjach wydamy z nich wspaniała książkę? Organizatorem jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Zapraszamy Was do promowania naszej Kampanii w waszych podmiotach leczniczych i w szkołach rodzenia!!!

01-02-2017 r. Powołanie pielęgniarki na stanowisko Wiceministra Zdrowia 2017/01/30 13:32 

''Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, wkrótce wiceminister zdrowia, jest pełna nadziei, że na stanowisku, które obejmie od 1 lutego, będzie mogła rozwiązywać problemy środowiska pielęgniarskiego. Jestem z wykształcenia pielęgniarką, znam problemy i oczekiwania tego zawodu, wspierałam pielęgniarki jako poseł na Sejm i będę tę drogę kontynuować na powierzonym mi stanowisku – mówi w rozmowie z Polityka Zdrowotną.''


Fragment tekstu z portalu: http://www.politykazdrowotna.com/

Informacja z NIPiP 2017/01/27 11:44 

Informacja NRPiP w sprawie bezprawnego wykorzystania logo - szczegóły w załączonym poniżej pliku:


Informacja NIPiP
Badanie na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej 2017/01/17 11:11 

Szanowni Państwo,

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Fundacja Urszuli Jaworskiej pragnie poznać poziom świadomości społecznej na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Opieki Środowiskowej.

 

W załączeniu przedstawiamy link do ankiety z prośbą o wypełnienie oraz o pomoc w rozpropagowaniu jej wśród pacjentów i naszego środowiska:

https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s

 

Wyniki ankiety zostaną przedstawione na Konferencji i posłużą do oceny świadomości społeczeństwa nt. roli pielęgniarki, położnej w POZ oraz pomogą zorientować się w jakich obszarach potrzebna jest edukacja i promocja pomocy medycznej tak zwanego „pierwszego kontaktu”.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BADANIU POPRZEZ WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK


UWAGA!

W 2018 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w porzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 621849

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się