www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

28-10-2016 r. Pismo z Ministerstwa Zdrowia 2016/11/16 16:29 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu udostępniła pismo Ministerstwa Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w sytuacji zatrudnienia do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych /dokument w załączeniu/.


Pismo z Ministerstwa Zdrowia
10-06-2016 r. Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 2016/11/16 16:07 

Przypominamy, iż z dniem 15 lipca 2016 r. weszły w życie regulacje dotyczące m.in.:

(Dziennik Ustaw z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 960 – ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw).

  • zwolnień z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr,
  • odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego,
  • zwolnienia indywidualnych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego,
  • rezygnacji z obowiązku posiadania przez podmioty lecznicze prowadzące szpital ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych.

UBEZPIECZENIE OC nadal obowiązuje!


 

Dnia 7 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw Poz.  1638 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej.

 

Treść obwieszczenia wraz z tekstem jednolitym w/w ustawy dostępna jest na naszej stronie w zakładce „PRAWO / Ustawy” oraz w załączonym poniżej pliku pdf.


Ustawa o działalności leczniczej - tekst jednolity
4 listopada 2016 r. Senat RP ustanowił rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego 2016/11/07 14:19 

Obchody 100-lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego i towarzysząca konferencja naukowa odbędą się w ramach Roku Doktora Władysława Biegańskiego.

 

W załączonych plikach przedstawimy wstępny plan tych obchodów oraz przewidywany program Konferencji Naukowej „Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka. Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”, która odbywać będzie się w dniach: 7 i 8 kwietnia 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej oraz uchwałę Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Natomiast w dniach 1 i 2 lutego 2017 r. w Senacie RP zostanie zaprezentowana wystawa o doktorze W.Biegańskim przygotowana przez Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie


Uchwała Senatu RP
Wstępny plan obchodów 100-lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego
Program Konferencji
02-11-2016 r. Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/11/07 12:20 

W załączonym pliku przedstawiamy pismo z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:


Wyjaśnienie z CKPPiP
Krajowe ramy strategiczne w obszarze ochrony zdrowia na lata 2014-2020 2016/10/28 09:55 


Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020
25-10-2016 r. Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie systemu kształcenia pielęgniarek. 2016/10/28 13:50 

W dniu 24-10-2016 r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ.

 

Spotkanie dotyczyło projektu zmian w systemie kształcenia pielęgniarek.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez NRPiP.


Notatka ze spotkania MZ - NRPiP
25-10-2016 r. Nauka języka angielskiego i niemieckiego w systemie on-line  

Szanowni Państwo,


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na konwencie Przewodniczących w dniu 19 października 2016 r. w zakresie przedstawienia Państwu, oferty nauki systemem on-line j. angielskiego i niemieckiego rekomendowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych przekazujemy Członkom samorządu oraz ich Rodzinom bardzo atrakcyjną i innowacyjną ofertę nauki języka angielskiego oraz niemieckiego.

 

Dla Członków Samorządu został wynegocjowany, bardzo korzystny rabat w wysokości 50% za roczny, kompleksowy kurs na platformie do samodzielnej nauki języków www.eTutor.pl, <http://www.etutor.pl/>


Najważniejszą korzyścią nauki online jest fakt, że z kursów możemy korzystać w momencie gdy mamy czas i ochotę na naukę - możemy uczyć się w domu lub w drodze do pracy. Skutecznie i szybko możemy doskonalić: rozumienie ze słuchu, wymowę, pisanie, czytanie, słownictwo oraz gramatykę. Nie tracimy czasu na dojazdy na tradycyjne kursy i eliminujemy wysokie koszty z tym związane.


Nauka jest bezstresowa, dopasowana do aktualnego poziomu znajomości języka (dostępne są wszystkie poziomy) – a różnorodność materiałów sprawia, że chętnie wracamy do kolejnych lekcji. Platforma sama prowadzi użytkownika przez kolejne etapy nauki i jednocześnie jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze.


Z kursów korzysta już ponad 480 tys. użytkowników. Jednocześnie platforma eTutor jest merytorycznie dostosowana do potrzeb naszego środowiska. Powiązanie ze słownikiem diki.pl; <http://diki.pl/> daje możliwość szybkiej nauki specjalistycznego słownictwa medycznego używanego przez lekarzy, pielęgniarki i położne (ponad 28 tys. haseł i wyrażeń.


Wyjątkowa oferta specjalna tylko dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz ich Rodzin (ceny brutto):

eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)

eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

Wystarczy kliknąć w link https://www.etutor.pl/offers/ipip, aby dokonać zakupu. Oferta obowiązuje do końca 2016 r.


Więcej informacji o kursach uzyskają Państwo po kliknięciu w link:

eTutor angielski <https://www.etutor.pl/kursy-angielskiego>

eTutor niemiecki <https://www.etutor.pl/kurs-niemieckiego>


W przypadku szczegółowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z firmą LangMedia: Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, e-mail: andrzej.felczynski@langmedia.pl

13-10-2016 r. Pismo z Ministerstwa Zdrowia 2016/10/27 11:48 

Przedstawiamy poniżej pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczące możliwości uzyskania środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń.

07-10-2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu ''Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych'' 2016/10/17 11:02 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród miało miejsce w dniu 7 października 2016 r. podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ''NOMED 2016'' w Domu Lekarza w Katowicach.


Laureaci Konkursu „Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych”:


 I miejsce: Ksenia Końca z Krapkowic


II miejsce: Jolanta Biernacka z Szerzyn

 

III miejsce: Anna Jaworska z Częstochowy


Wyróżnienia: Edyta Wach i Magdalena Anton

27-09-2016 r. OIPiP w Częstochowie przystąpiła do Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 2016/10/05 10:31 

W dniu 27 września 2016 r. Częstochowska Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przystąpiła do powołanego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Więcej zdjęć w >>Galerii<<

Cele powołania Forum to:

1. inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych członków Forum,
2. wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
3. tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez członków samorządów,
4. integracja środowisk zawodowych,
5. wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji członków samorządów.


A co to jest zawód zaufania publicznego? W sprawie tej wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który uznał, że jest to zawód polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego określane jest dodatkowo normami etyki zawodowej, szczególną treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowej czy szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji.

 

W skład Śląskiego Forum wchodzi 19 samorządów zawodowych z terenu Województwa Śląskiego:

1. Beskidzka Izba Lekarska
2. Izba Adwokacka w Katowicach
3. Izba Komornicza w Katowicach
4. Izba Notarialna w Katowicach
5. Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
6. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
7. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
8. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach
9. Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach
10. Śląska Izba Aptekarska
11. Śląska Izba Lekarska
12. Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
13. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
14. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
15. Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
16. Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska
17. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
18. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
19. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska


W załączonych plikach przedstawiamy Państwu porozumienie powołujące Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz pismo Wojewody Śląskiego skierowane do uczestników Forum.


Pismo Wojewody Śląskiego
Porozumienie powołujące ŚFSZZP

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK


UWAGA!

W 2018 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w porzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 621844

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się