www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 
Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi sysytemu SMK
należy kierować do CSIOZ telefonicznie:
/22/ 597 09 75
/22/ 597 09 76
/22/ 597 09 80
/22/ 597 09 21
/22/ 492 50 05
/22/ 492 50 19
/22/ 203 27 66
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl

UWAGA !!!

Wszystkie pielęgniarki i położne chcące uczestniczyć w wybranym szkoleniu zawodowym  zobowiązane są do złożenia wniosku drogą elektroniczną poprzez system SMK*

Jak zapisać się na szkolenie w systemie SMK

Sprawdź >>TUTAJ<<AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

Informacja od b.Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/06/27 10:22 

Szanowni Państwo

 

Różne opinie, dyskusja, porozumienie i wspólne działania to wiele dni, miesięcy, lat, których nie da się zapomnieć i powtórzyć. Sądzę, że doskonalenie zawodowe to niezbędny element fachowej opieki nad pacjentem, ale także istotny wkład w budowę etosu pielęgniarskiego. Etosu, który towarzyszy zawodowi przez wszystkie epoki historii i będzie nadal w życiu przyszłych pokoleń.

Z wyrazami szacunku i życzeniami satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym

 

Barbara Kot – Doniec

 

Przesyłam za pośrednictwem Przewodniczącej ORPiP w Częstochowie wyrazy uznania dla pielęgniarek i położnych regionu, za odpowiedzialną, fachową i pełną empatii pracę oraz zrozumienie w chorobie i cierpieniu.

 

Warszawa, czerwiec 2016 r.

17-06-2016 r. Oferta wypoczynku Sanatorium „OAZA” w Inowrocławiu 2016/06/20 09:10 

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „OAZA” Sp. z o.o. mieszczący się w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 76 przedstawia ofertę wczasów wypoczynkowych z programem leczenia w zakresie chorób układu ruchu, neurologicznych, reumatycznych, układu trawienia i naczyń obwodowych oraz organizacji spotkań integracyjnych i innych, jedno lub wielodniowych z możliwością skorzystania z noclegów, wyżywienia, zabiegów, wieczorków tanecznych.

 

Naprzeciwko Ośrodka usytuowana jest Terma Inowrocławska.

 

Więcej informacji na temat oferty Ośrodka można znaleźć na stronie: www.oazasanatorium.pl oraz w pliku załączonym poniżej.


Oferta S.U.O.R.iO.B. "Oaza" Inowrocław
06-06-2016 r. Apel NRPiP do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 2016/06/07 09:45 

Apel

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 6 czerwca 2016 r.

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o jak najszybsze podjęcie przez Rząd RP działań zmierzających do poprawy warunków wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej.
Pani Premier! Niejednokrotnie deklarowała Pani, że poprawa sytuacji polskich pielęgniarek i położnych będzie priorytetem Rządu RP i dawała wyraz swojemu oburzeniu, że Pani poprzednicy dopuścili się w tej kwestii tak wielkich zaniedbań.

Sytuacja jest dramatyczna, a dalsze zwlekanie gwałtownie ją pogarsza. Już teraz mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników pielęgniarek przypadających na tysiąc mieszkańców. Jeśli nic się nie zmieni, niebawem spadnie on poniżej 4 pielęgniarek na tysiąc mieszkańców, gdy średnia europejska jest dwukrotnie wyższa. Co roku znacząca część z ok. 5 tys. absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych nie podejmuje pracy w swoim zawodzie lub podejmuje ją w innym kraju. Mamy doskonały system kształcenia, o nasze absolwentki zabiegają szpitale w całej Europie, oferując im godne wynagrodzenie za pracę w bezpiecznych warunkach. Dlaczego Polskę stać na kształcenie kadr, a nie stać na zatrzymanie ich w kraju? Czy gdyby polski przemysł eksportował swoje wysokiej jakości produkty za darmo, rząd także by utrzymywał, że to sprawa dyrektorów fabryk?

Polskie pielęgniarki i położne chcą pracować w kraju, tu opiekować się pacjentami, tu podnosić swoje kwalifikacje i tu zakładać rodziny oraz wychowywać dzieci. Mają do tego prawo, jednak sytuacja ekonomiczna niejednokrotnie zmusza je wyjazdu z Polski. Te, które mimo wszystko zostają, pracują coraz ciężej. I coraz głośniej mówią, że w obecnej sytuacji zagrożone jest nie tylko ich zdrowie (są przemęczone pracą po 300 godzin miesięcznie, często w więcej niż jednym miejscu) i byt ekonomiczny (średnia płaca brutto pielęgniarki wg GUS to 3.400 zł), ale także bezpieczeństwo pacjentów, którymi opiekuje się za mało pielęgniarek.

Dłuższe zwlekanie z podjęciem niezbędnych decyzji grozi odejściem od łóżek pacjentów większości pielęgniarek i położnych. Nie z powodu strajków, ale przede wszystkim demografii – na emerytury przejdzie niebawem jedna trzecia zatrudnionych, pozostałe zmienią zawód lub wyjadą, bo nie podołają nadmiarowi obowiązków. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deklaruje daleko idącą pomoc we wskazywaniu rozwiązań zabezpieczających społeczeństwo polskie w świadczenia pielęgniarskie i położnicze.

 

Pani Premier! Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oczekuje, że świadoma tych zagrożeń zwoła Pani w trybie pilnym posiedzenie Rady Ministrów RP, na którym zostaną podjęte decyzje, które zatrzymają w zawodzie pielęgniarki i położne pracujące w Polsce oraz skłonią do powrotu pracujące poza jej granicami. 


Apel NRPiP
30-05-2016 r. Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie strajku w Centrum Zdrowia Dziecka  


Stanowisko Prezydium NRPiP
28-04-2016 r. Pacjenci ocenili pakiet onkologiczny - raport  

28 kwietnia 2016 r.

Komunikat

 

 

PACJENCI OCENILI WDROŻENIE I REALIZACJĘ 
PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Po roku od wejścia w życie pakietu onkologicznego możemy jednoznacznie powiedzieć, że podstawowe założenia pakietu zostały realizowane, min. skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzono szereg instrumentów i działań usprawniających trudny proces, przez który przechodzą pacjenci onkologiczni, lekarze, pielęgniarki oraz inni specjaliści.

 

1 stycznia 2015 był dla pacjentów onkologicznych datą przełomową. Od tego momentu zaczęły obowiązywać zmiany, mające ogromy wpływ na system opieki zdrowotnej w Polsce, w szczególności dotyczące właśnie pacjentów onkologicznych. - Swój udział przy tworzeniu tych zmian, zwanych pakietem onkologicznym, miały także organizacje pacjenckie od lat postulujące  o zmianę sytuacji w polskiej onkologii. Trzy miesiące później Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” rozpoczęła społeczny monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego po to, by nie zapomniano o podmiotowości pacjenta onkologicznego w systemie. Dziś prezentujemy raport wraz z rekomendacjami koniecznych zmian – komentuje Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Liczymy, że spotkają się one z zainteresowaniem szerokiego grona interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia. Cieszy nas fakt, że rekomendacje zostały przychylnie przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia i znalazły odzwierciedlenie w propozycjach zmian systemowych zapowiedzianych przez Resort. 

21-04-2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) 2016/04/27 07:25 

21 kwietnia br. w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne związane z wdrażaniem nowego zakresu świadczeń: „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)”

 

W załączonym pliku znajduje się oficjalna notatka z tego spotkania.


Pismo z NRPiP
Notatka służbowa
09-04-2016 r. - Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia 2016/04/11 13:30 

9 kwietnia 2016 r. w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Nagrody i wyróżnienia wręczali prezydent Krzysztof Częstochowy Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski oraz zastępca prezydenta Andrzej Szewiński.

 

Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

 

W tym roku nagrodę I stopnia przyznano Panu Grzegorzowi Zielińskiemu - lekarzowi medycyny, specjaliście w dziedzinie pediatrii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Nagrodę II stopnia otrzymali: p. Artur Wojtachnio – lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny paliatywnej oraz p. Beata Zarycka - mgr farmacji.

 

Nagrodami III stopnia uhonorowano:

p. Henrykę Gryl - pielęgniarkę dyplomowaną, od 32 lat pracującą w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

p. Annę Małek - pielęgniarkę dyplomowaną, specjalistkę pielęgniarstwa środowiskowego, obecnie pracującą w przychodni lekarskiej „Sanus” przy ul. Kopernika 45 jako pielęgniarka medycyny szkolnej.

p. Małgorzatę Wypych – mgr pielęgniarstwa, która od 1991 r. pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bialskiej 104/118 w oddziale neonatologii, gdzie od 16 lat jest pielęgniarką oddziałową.

p. Jadwigę Noga - położną dyplomowaną, od 37 lat pracującą w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza 12.

oraz

p. Krzysztofa Knapika - lekarza medycyny, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

i p. Barbarę Gradek – salową, od 27 lat pracującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK 1.

 

Wyróżnienie przyznano p. Barbarze Stanior - emerytowanej mgr farmacji.

 

Więcej informacji i zdjęcia z tej uroczystości można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w dziale aktualności.

Stanowisko nr 4 NRPiP z dn. 08-03-2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 2016/03/11 10:38 

Szanowni Państwo

 

W załączniku przedstawiam skan Stanowiska nr 4 NRPiP przyjętego na II posiedzeniu NRPiP w dniu 8 marca 2016 r.

Stanowisko NRPiP w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC) 2016/02/07 18:57 

Stanowisko nr 1
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 3 lutego 2016 roku

 

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń:  Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC).

 

Wyjaśnienia NFZ w/s podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ 2016/02/07 18:52 

Z upoważnienia Pani Prezes Zofii Małas przedstawiamy w załączeniu trzy pisma Prezesa NFZ dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ:


Pisma Prezesa NFZ dotyczące podwyżek

 


OBOWIĄZKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - 2018 ROK


UWAGA!

W 2018 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ

OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

 

Wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielęgniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 35 zł 55 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4739 zł 51 gr.

 

Jednocześnie informujemy, że w 2018 roku (jak i w porzednich latach) składka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia wynosi 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zwracamy się do wszystkich Państwa - płacących składki członkowskie za pomocą stałego zlecenia o sprawdzenie, czy przelewana kwota jest adekwatna do powyższych informacji i czy nie istnieje konieczność jej zmodyfikowania.

 

Przypominamy, że opłacanie składek członkowskich przez pielęgniarki, pielęgniarzy i położne jest obowiązkowe. Wynika to z faktu, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) obowiązkowa jest przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu.

 

Nieuregulowanie przez pielęgniarkę, położną składek za dwa pełne okresy płatności uprawnia właściwą okręgowa izbę, której jest ona członkiem, do wszczęcia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.).

 

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich można znaleźć w zakładce ''SKŁADKI CZŁONKOWSKIE''  w menu z lewej strony.

Liczba odwiedzin: 621842

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się