www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej. 2021/11/24 15:54 

  

  


news_4247_skmbt22321112310380.pdf
Dzień otwartynotariatu.  

  

MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych. 2021/11/18 08:51 

linki do zalogowania się na studia w wersji stacjonarnej oraz online:

Opcja stacjonarna: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-zaawansowane-mba/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych.html

Opcja online: https://wsb.edu.pl/kierunki/studia-podyplomowe/programy-studiow-on-line-premium/mba-w-ochronie-zdrowia-partner-ey-academy-of-business-dla-pielegniarek-i-poloznych-online.html

 

 

Przy zapisie do dnia 26 listopada obowiązuje bonifikata 3000 zł oraz 4 500 zł dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.


news_4242_kartambazdrowiepielegniarki.pdf
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych 2021/11/06 05:09 

Od 1 listopada 2021 roku personel medyczny otrzyma dodatkowe wynagrodzenie covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dla placówek medycznych, które leczą pacjentów z COVID-19, oznacza to czytelniejsze reguły przyznawania dodatku covidowego.

list Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia wystosowany do Pana Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.  

  


news_4227_list-do-kaczynskie-cz-1.jpg
news_4227_list-do-kaczynskiego-cz2.jpg
Treść Pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów zawierającego Porozumienie proponowane przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia. 2021/10/16 06:58 

Treść Pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów zawierającego Porozumienie proponowane przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia.

  


news_4222_pismodopremiera.pdf
news_4222_zalaczniki.pdf
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia 12 października 2021 r. 2021/10/13 15:35 

  

  


news_4218_komunikat-12-pazdziernik.docx
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne,

Koleżanki i Koledzy!

 

Protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych trwa już 3. tydzień.


W dniu 6 listopada dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne z OIPiP w Częstochowie.

 Zgłoszenia na Dyżur w Białym Miasteczku przyjmuje Sekretariat Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, e-mail sekretariat@oipip.czest.pl 

Zapraszamy!

Więcej informacji w izbie.

6 października Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia
Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych. 2021/06/01 16:35 

W załączniku Stanowisko nr 52 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 roku.

  


news_4127_stanowisko-nr-52.pdf
Poparcie dla strajku od Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Krajowej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.  

W załącznikach pisma: Krajowej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Fizjoterapeutów, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.popierające strajk pielęgniarek.

  


news_4126_nrl.pdf
news_4126_krdl.pdf
news_4126_krf.pdf
KOMUNIKATPRASOWYzdnia 25 maja 2021r. 2021/06/01 16:29 

W dniu25 maja 2021r.odbyło się spotkanie PrzewodniczącychZwiązków Zawodowych zrzeszonych w Branży Ochrony Zdrowia Forum Związków Zawodowychi Prezesów wszystkich samorządów zawodowychZawodów Medycznych -ekspertów Forum Związków Zawodowych. Wypracowano wewnętrzny i tymczasowy -na 2021 r. -konsensus w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczegoniektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczychoraz podjęto decyzjęo dalszymlobbowania wśród parlamentarzystów w zakresie nowelizacji w/w ustawy. Zgromadzeni przedstawiciele wszystkich organizacji zadeklarowali zaangażowaniew szukanie poparciadla naszych działańwśródposłów, a jeśli na etapie prac Sejmuokażesięto bezskuteczne, to będziemyszukalipomocywśród senatorów. Wszyscy podkreślili konieczność dalszej wspólnej pracy nad brzmieniem ustawy orazzałącznika w zakresie zmiany grup zawodowychiwspółczynników pracy.

  


news_4125_komunikat-prasowy-z-dn.-25-maja-2021r.pdf
news_4125_zalacznik2505.pdf
Oddychamy.online - 'Aktualne standardy terapii chorych na POChP'  

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym w dziedzinie pulmonologii zatytułowanym oddychaMY.online.

 

Szkolenia odbędą się w formie webinarów. Przygotowaliśmy 12 spotkań online w różnych terminach tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa liczba pielęgniarek. Prowadzącymi szkolenia będą wybitni specjaliści i praktycy w dziedzinie leczenia POChP.

 

Tematyka szkoleń dotyczy aktualnych standardów w leczeniu POChP. W części teoretycznej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami aerozoloterapii w POChP. W części praktycznej zapoznają się z obsługą inhalatora Respimat. Możliwe będzie również zadawanie pytań ekspertom w czasie rzeczywistym.

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisywania się na wybrany termin szkolenia pod adresem: www.oddychamy.online

Bezpłatny webinar „Opieka okołoporodowa w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki dla położnych”  

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze „Opieka okołoporodowa w dobie pandemii COVID-19. Praktyczne wskazówki dla położnych”, podczas którego dr hab. Beata Pięta, prof. UM spróbuje odpowiedzieć na część nurtujących pytań, rozwiać wątpliwości i wspomóc położne w tym trudnym czasie.

Agenda spotkania:

  • Przygotowanie do ciąży a szczepienie przeciwko COVID-19
  • Opieka nad ciężarną, rodząca oraz położnicą i jej dzieckiem- aktualne zalecenia
  • Czy karmienie piersią w dobie pandemii COVID-19 jest możliwe? – jak wspomóc młode mamy
  • Rola poprawnej komunikacji w trudnych czasach pandemii i nie tylko

Bezpłatna rejestracja: http://bit.ly/PZWLOpiekaOkołoporodowaCOVID-19

Webinar pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych.

'WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII CZĘŚĆ II'. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 maja br. o godzinie 18.00.  

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium 'WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII CZĘŚĆ II'.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 maja br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie https://apo-web-27-05-2021.konfeo.com/pl/groups

 

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.

 

Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl

 

Ogólnopolska Konferencja pt. 'Pacjent i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych', 09 czerwca 2021 r. 2021/05/21 21:40 

W konferencji czynny udział wezmą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, zainteresowani problematyką prawa medycznego i ochroną zdrowia. Tematem wiodącym podczas konferencji będą problemy prawne, z jakimi spotykają się zarówno pacjenci, jak i personel medyczny.

 

Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19, konferencja w całości odbywać się będzie on-line za pośrednictwem platformy Clickmeeting.  

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o rozpropagowanie treści tej wiadomości i przekazanie zaproszenia osobom wykonującym zawody medyczne, które być może będą zainteresowane udziałem w Konferencji.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapraszamy do rejestracji:

 

  


news_4118_20210519konfmedprogram-.pdf
Mobilna Jednostka Szczepień 2021/05/21 20:36 

Informację Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat utworzenia programu pn.: Mobilna Jednostka Szczepień, działająca w ramach Narodowego Programu Szczepień.

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo poniżej oraz pod linkami:

 

Ogólne informacje dotyczące MJS:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wytyczne-dla-mobilnych-jednostek-szczepien

 

 

Rejestracja/logowanie dla osób wskazanych w założeniach i zainteresowanych pracą w charakterze MJS:

https://szczepimyrazem.mz.gov.pl/


news_4117_210511mobilnejednostkiszczepien.pdf
Diagnostyka i farmakoterapia pacjentów z chorobą naczyń kończyn dolnych w gabinecie lekarza POZ – porady praktyczne.  

Live webinar, 27.05.2021, godz. 19.00

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
prof. ucz. dr hab. n. med. Filip M. Szymański

Serdecznie zapraszamy!

Informacje:

27.05.2021, godz. 19.00
 Live webinar
Konferencja darmowa
Link do transmisji otrzymasz mailem
HELPDESK tel. +48 731 739 664
pn-pt w godz. 9.00-17.00
w dniu wydarzenia w godz. 9.00-20.00
Kurs online pod nazwą: Basic Psychosocial Skills: Training for COVID-19 Responders 2021/05/18 18:04 

Kurs online pod nazwą: Basic Psychosocial Skills: Training for COVID-19 Responders. Kurs jest bezpłatny i ma na celu wsparcie wszystkich, którzy zostali dotknięci pandemią COVID-19. Jest on zaprojektowany tak, aby wzmocnić podstawowe umiejętności psychospołeczne uczestników, co pozwoli im zadbać o siebie, a następnie być w stanie wspierać i opiekować się pacjentami. Kurs jest zamieszczony na platformie Uniwersytetu Technicznego w Sydney, trwa około 3h i jest dostępny w języku angielskim.


news_4112_flyer-basic-psychosocial-skills-training-for-covid19-responders-final-v5.pdf

 

Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Liczba odwiedzin: 11346764

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się