www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

 

« Powrót
Informacje dla świadczeniodawców dotyczące drugiego etapu realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych 2016/08/08 11:40 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 68/2016 dla świadczeniodawców dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych:

KOMUNIKAT 68/2016

 

Komunikat NFZ z dnia 29-07-2016 r. nr 69/2016 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe dotyczący konieczności przekazania danych o liczbie pielęgniarek:

KOMUNIKAT 69/2016

 

Komunikat DSOZ z dnia 16-08-2016 r. w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej:

KOMUNIKAT DSOZ


W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1400, z późn. zm.) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie prosi Świadczeniodawców o składanie wniosków o udzielenie opinii za okres od 01.09.2016 r. do 31.08. 2017 r.


Poniżej zamieszczamy harmonogram postępowania w sprawie rozdzielenia kolejnej raty podwyżek dla pielęgniarek i położnych za okres od dnia 01.09.2016 do 31.08.2017 oraz aktualny wzór wniosku (w formacie pdf i docx):


Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału środków finansowych - plik docx
Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału środków finansowych - plik pdf
Harmonogram postępowania w sprawie rozdzielenia kolejnej raty podwyżek dla pielęgniarek i położnych za okres od dnia 01.09.2016 do 31.08.2017

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się