www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

« Powrót
Podpisano porozumienie 2015/02/10 13:37 

Dnia 10 lutego 2015 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy:


Zarządem Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
a
Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.Porozumienie to wpisuje się w ogólnopolską akcję mającą na celu poprawę jakości wykonywania zawodów pielęgniarki położnej, w tym również warunków pracy i płacy. Zostaliśmy Jako grupa zawodowa postawieni pod ścianą, której nie da się pokonać preferowanymi przez nas pokojowymi metodami: konsultacjami, petycjami, apelami i stanowiskami. Dzisiaj mówimy stanowcze „NIE”! Nie zgadzamy się na dalsze trwanie w tej bezsilności! Jako grupa zawodowa jesteśmy lekceważeni i spychani na margines systemu. Postępująca degradacja naszych zawodów przejawiająca się załamaniem pozycji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia, coraz gorsze warunki pracy i płacy, pauperyzacja środowiska, odchodzenie od zawodu, brak chętnych do wykonywania ciężkiej i słabo płatnej pracy spowodowały podjęcie naszych wspólnych działań.

 

 

Informacje prasowe:

http://biznes.pl/

http://www.tvn24.pl/

http://www.radio.katowice.pl/

http://katowice.tvp.pl/


Porozumienie

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się