www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót
Komunikat NIPiP 2015/08/10 10:23 

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych

 z Kierownictwa MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

 

W  dniu 3 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętą agendą. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową propozycję porozumienia w której zostały uwzględnione następujące informacje:

Minister Zdrowia wyda nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne. Ponadto Prezes NFZ przeznaczy w budżecie NFZ środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w wysokości 940 mln zł w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r oraz środki w wysokości około 1,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2017r. Kwoty przedstawione mają zapewnić średni wzrost wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi o 600 zł w przeliczeniu na etat pielęgniarki/położnej.

Podział środków finansowych stanowiących wzrost wartości kontraktu u danego świadczeniodawcy nastąpi na poziomie tego podmiotu leczniczego. Świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna będą objęte zwiększonym finansowaniem (wzrost stawki kapitacyjnej dla pielęgniarki poz, położnej poz oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania) od 1 stycznia 2016 r.;

Na spotkaniu Lucyna Dargiewicz Przewodnicząca OZZPiP przedstawiła projekt Porozumienia opracowany przez Związek Zawodowy. Do ww. projektu NRPiP przekaże uwagi po konsultacjach z członkami NRPiP.

O postępie prac rozmów i konsultacji będziemy informować na bieżąco.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się