www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót
Informacja dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz dla położnych 2015/10/06 12:32 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zawierającymi informacje o programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski oraz zapraszamy do lektury publikacji pn. Materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek POZ.

 

Publikacja dotyczy wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci, a przede wszystkich postępowania w przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży.

 

Dokument został opracowany w ramach „Programu poprawy wczesnego wykrywania ¡diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski 2011-2015'. W pracach nad publikacją udział wzięli eksperci z pięciu wojewódzkich Klinik Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Pracom zespołu ekspertów przewodniczyła prof. Walentyna Balwierz, kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie. Publikacja została zaakceptowana przez konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego.

 

Głównym założeniem programu było zwiększenie odsetka wykrywania nowotworów u dzieci i młodzieży w Polsce w niskich stopniach zaawansowania. Do tej pory udało się przeszkolić 1262 pracowników podstawowej opieki medycznej, w tym lekarzy rodzinnych, pediatrów, pielęgniarki środowiskowe, rodzinne i położne oraz pielęgniarki środowiska wychowania i nauczania szkolnego. Efektem tego programu jest nie tylko poszerzenie wiedzy osób biorących udział w szkoleniach, ale także przekazana Państwu monografia dotycząca wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.

 

Dokument pn. Materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek POZ – Wczesna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci dostępny jest w Bibliotece działającej przy OIPiP w Częstochowie.


Dodatkowe materiały edukacyjne (ulotki, plakaty oraz materiały szkoleniowe) możliwe do pobrania w wersji elektronicznej, a także bardziej szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.szybka-diagnoza.org. Publikacja pn. Materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek POZ jest również dostępna do pobrania w wersji elektronicznej z ww. oficjalnej strony programu.

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się