www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016/05/20 13:20
Data modyfikacji: 2016/05/20 13:20

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

zaprasza na kursy specjalistyczne:

 

 

 

 

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE –
planowane rozpoczęcie 22.09.2021;

 


WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH -

 

planowane rozpoczęcie 22.09.2021;

 


RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA
planowane rozpoczęcie 01.10.2021;

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie,
ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.

 

 

 

ZAPISY na kursy poprzez system SMK.

 

 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w dniu 22.09.2021r.  planowane jest rozpoczęcie kursu specjalistycznego:

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE .

 

Zapisy poprzez system SMK.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie zaprasza na kurs dokształcający:

 

Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych.

 

Planowane rozpoczęcie kursu - 20.09.2021r. godzina 9.00, miejsce - siedziba OIPiP

w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.

 

ZAPISY na kurs poprzez system SMK.

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, informuje o możliwości zapisania się na:

KURS SPECJALISTYCZNY

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO u dorosłych

REJESTRACJA W SYSTEMIE SMK

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU : 29.09.2021

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407


UWAGA!!!!!

 

SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA 2020!!!

 

Informacje dotyczące specjalizacyjnych egzaminów państwowych dostępne są pod adresem:

 

https://ckppip.edu.pl/egzamin-panstwowy/terminy-egzaminow/

 

 

Zamieszczone są również wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu – zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV - 2

 

 

 

 

 

Specjalizacja Pielęgniarstwo Psychiatryczne  !!!!

 

 

 

Informacje dotyczące egzaminu państwowego znajdują się na stronie:

 

 

https://ckppip.edu.pl/egzamin-panstwowy/informacje-dla-zdajacych

 

 

 

'Kurs kwalifikacyjny 'PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI'planowane rozpoczęcie 24.04.2021r, zostaje odwołany!

Nowa, planowana data rozpoczęcia kursu będzie podana w najbliższym czasie.

Wnioski złożone w systemie SMK zachowują swoją ważność!'

 

 

 

SPECJALIZACJA   INTERNISTYCZNA  !!!!!  

 

Na adres mailowy szkolenia w dniu dzisiejszym zostały przesłane nowe informacje. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami.Kurs specjalistyczny:

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO 

 

W dniu 18.02.2021 na maila kursu zostały wysłane nowe informacje . Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami.

 

 

Kurs specjalistyczny:

 

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO 

 

 

 

Na maila kursu zostały wysłane nowe informacje .

 

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami.Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

 

NABÓR ZAKOŃCZONO !!!!

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje:

zakończono nabór na dofinansowane miejsca na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek.

 

Szkolenie jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

OSOBY, których wnioski zostały zwrócone do korekty, zobowiązane są do jak najszybszego uzupełnienia /poprawy wniosków i odesłania ich  poprzez system SMK.

 

O kwalifikacji na miejsca nieodpłatne decyduje liczba punktów zdobyta
na egzaminie kwalifikacyjnym. Egzamin będzie miał formę testu.

 


Termin dodatkowego egzaminu kwalifikacyjnego będzie podany wkrótce i jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i może ulec zmianie!

 


Szczegóły organizacyjne będą przekazywane na bieżąco.

 

 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do egzaminu:

 

 

1. Grażyna Jurkowska 'Pielęgniarstwo internistyczne'

2. Dorota Talarska , Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 'Pielęgniarstwo Internistyczne'        Podręcznik dla studiów medycznych.

3.  Interna Szczeklika - mały podręcznik.

 

 

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest:

1. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Pielęgniarza

2. udokumentowanie  minimum 2-letniego stażu pracy w zawodzie
    pielęgniarki/pielęgniarza w okresie ostatnich 5 – ciu lat;


 

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć wniosek na specjalizację w systemie SMK – do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające co najmniej 2 – letni czas pracy w zawodzie.

 

KURS PIELĘGNIARSTWO RODZINNE!!

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 08.02.2021r. na adres mailowy kursu zostały wysłane informacje  dotyczące egzaminu końcowego.

 

Przypominamy o konieczności zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.


 

 

 

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!!

 

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 04.02.2021r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.KURS PIELĘGNIARSTWO RODZINNE!!

 

W dniu dzisiejszym tj. 02.02.2021r. na maila kursu zostały wysłane informacje dotyczące kursu.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

 

 

 

KURS EKG!!!

 

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 28.01.2021r. na maila kursu zostały wysłane informacje dotyczące zajęć stażowych.

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.UWAGA  !!!!

 Dodatkowy nabór na bezpłatną SPECJALIZACJĘ INTERNISTYCZNĄ !!!!

 

 

INFORMUJEMY IŻ SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek.

 

Szkolenie jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest:

1. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Pielęgniarza

2. udokumentowanie  minimum 2-letniego stażu pracy w zawodzie
    pielęgniarki/pielęgniarza w okresie ostatnich 5 – ciu lat;

 

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są jak najszybciej złożyć wniosek na specjalizację w systemie SMK – do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające co najmniej 2 – letni czas pracy w zawodzie.

 

 Termin postępowania uzupełniającego będzie podany na stronie internetowej Izby

http://www.oipip.czest.pl

  


Szczegóły organizacyjne będą przekazywane na bieżąco.

 

 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do egzaminu:

 

 

1. Grażyna Jurkowska 'Pielęgniarstwo internistyczne'

2. Dorota Talarska , Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 'Pielęgniarstwo Internistyczne'        Podręcznik dla studiów medycznych.

3.  Interna Szczeklika - mały podręcznik.

 

 

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!!

 

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 15.12.2020r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.KURS EKG!!!

 

W dniu dzisiejszym tj. 09.12.2020r. na maila kursu zostały wysłane informacje dotyczące kursu.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

 

 

 

UWAGA  !!!!

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA 2020!!!!

 

PRZYPOMINAMY IŻ EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
NA SPECJALIZACJĘ INTERNISTYCZNĄ 2020 – 2022r

ODBĘDZIE SIĘ 03.12.2020r (CZWARTEK) W SIEDZIBIE

WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

ul. I MAJA 40

 

Prosimy zapoznać się z nowymi informacjami!!!

 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

 

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

 

 

 

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje:

 

planowane jest rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

 

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek.

 

 

 

Szkolenie jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

 

 

O kwalifikacji na miejsca nieodpłatne decyduje liczba punktów zdobyta
na egzaminie kwalifikacyjnym. Egzamin będzie miał formę testu.

 

 

 

Planowany termin egzaminu wstępnego i rozpoczęcia kształcenia – grudzień 2020 roku.

Termin jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i może ulec zmianie !

 

 

 


Szczegóły organizacyjne będą przekazywane na bieżąco.

 

 

 

 

 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do egzaminu:

 

 

 

 

 

1. Grażyna Jurkowska 'Pielęgniarstwo internistyczne'

 

2. Dorota Talarska , Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 'Pielęgniarstwo Internistyczne'        Podręcznik dla studiów medycznych.

 

3.  Interna Szczeklika - mały podręcznik.

 

 

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest:

 

1. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Pielęgniarza

 

2. udokumentowanie  minimum 2-letniego stażu pracy w zawodzie
    pielęgniarki/pielęgniarza w okresie ostatnich 5 – ciu lat;


 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć wniosek na specjalizację w systemie SMK – do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające co najmniej 2 – letni czas pracy w zawodzie.
KURS EKG!!!

 

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 10.11.2020r. na maila kursu zostały wysłane informacje dotyczące zajęć stażowych.

 

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.UWAGA !!!!!  SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA 2020r  !!!!!!!

 

Osoby, które w systemie smk złożyły wnioski na  szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO i  potwierdziły uczestnictwo w szkoleniu  - 

należy w systemie sprawdzić status wniosku.


Wnioski zwrócone do poprawy, po naniesieniu korekty należy jak najszybciej
 PRZESŁAĆ PONOWNIE.

 

KURS EKG!!!

 

W dniu dzisiejszym tj. 30.10.2020r. na maila kursu zostały wysłane informacje dotyczące zajęć stażowych.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

 

KURS Leczenie Ran!!

 

W dniu dzisiejszym tj. 30.10.2020r. na adres mailowy kursu zostały wysłane informacje organizacyjne

 

Przypominamy o konieczności zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.UWAGA!!!!

 

KURS SPECJALISTYCZNY

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA

rozpoczęcie 24.10.2020r.  został przeniesiony.

Planowane rozpoczęcie kursu : 28.11.2020r.

Wnioski złożone w systemie SMK zachowują ważność.KURS EKG!!!

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 19.10.2020r. na maila kursu zostały wysłane informacje oraz materiały dydaktyczne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w dniu 04.10.2020r.  o godz. 9.00 rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym 
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

Rozpoczęcie kursu  - godzina 9.00, miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie,
ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.     

 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w dniu 04.09.2020r.  o godz. 9.00 rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym 
WYKONANIE I INERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICCZNEGO

Rozpoczęcie kursu  - godzina 9.00, miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie,
ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.     

 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w dniu 23.09.2020r.  o godz. 9.00 rozpoczynają się zajęcia na kursIie dokształcającym 
DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE – UŻYTKOWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH

Rozpoczęcie kursu  - godzina 9.00, miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie,
ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.      

UWAGA!!!!          PAŃSTWO ZAPISUJĄCY SIĘ NA KURSY/SZKOLENIA!!!!!

 

 

Przypominamy, iż po złożeniu wniosku w systemie SMK należy sprawdzić jego STATUS !!!!

 

Wnioski, które po weryfikacji zostały zwrócone celem uzupełniania NALEŻY po naniesieniu poprawek PRZESŁAĆ PONOWNIE!!!

 

Osoby, które nie prześlą ponownie poprawionego wniosku NIE MOGĄ zostać zakwalifikowane na dany rodzaj kształcenia.

 

Szkolenia organizowane przez OIPiP w Częstochowie są płatne.

Wniosek o zakwalifikowanie się na szkolenie jednodniowe:
wniosekozakwalifikowanienaszkoleniejednodniowe.pdf Wniosek o zakwalifikowanie na szkolenie jednodniowe /plik pdf/
'POWIKŁANIA W LECZENIU ONKOLOGICZNYM CZĘŚĆ I'. 20 maja o 18.00.  

w imieniu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej - organizatora Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego - serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w webinarium 'POWIKŁANIA W LECZENIU ONKOLOGICZNYM CZĘŚĆ I'.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 maja br. o godzinie 18.00.

Bezpośrednia rejestracja na stronie https://apo-web-20-05-2021.konfeo.com/pl/groups

 

Powyższe wydarzenie jest certyfikowane. Szczegóły i program w załączeniu.

 

Więcej informacji o naszej działalności znaleźć można pod adresem: www.programedukacjionkologicznej.pl

egzamin na specjalizację z Ochrony Zdrowia Pracujących 2020/03/02 19:54 

Organizator kształcenia medycznego Vital Med informuje iż 7 marca  2020 (sobota) o godzinie 15.00 w Bytomiu w Zespole Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych przy ul. Wrocławska 120, odbędzie się egzamin na specjalizację z Ochrony Zdrowia Pracujących w 100% jest dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia, informuje, że pozostało 5 wolnych miejsc.

OŚRODEK SZKOLENIOWY informuje. 2020/02/19 19:00 

OŚRODEK SZKOLENIOWY informuje,
iż w marcu planowane jest uruchomienie następujących szkoleń:

 

–       RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA – kurs specjalistyczny,

–       LECZENIE RAN dla pielęgniarek – kurs specjalistyczny

–       DŁUGOTERMINOWE DOSTĘPY NACZYNIOWE – UŻYTKOWANIE PORTÓW NACZYNIOWYCH – kurs dokształcający;

 

Osoby zainteresowane wybranym kursem zobowiązane są złożyć wniosek w systemie SMK.

  

Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz I. 2020/02/09 13:06 

Kurs specjalistyczny:

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz I.

Zajęcia w dniach 08 - 09.02.2020r.

Rozpoczęcie zajęć - godzina 8.00, sala BHP.

miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki,

Harmonogram kursu jest dostępny na stronie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie oipip.czest.pl w zakładce Ośrodek Szkoleniowy/Harmonogramy.

 

Przypominamy dokonaniu opłaty za kurs.

  

Warsztaty z zakresu żywienia dojelitowego prowadzone przez przedstawicieli firmy NUTRICIA zostały ODWOŁANE!!!!! 2019/09/30 16:16 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje:

Warsztaty z zakresu żywienia dojelitowego prowadzone przez przedstawicieli firmy NUTRICIA zostały ODWOŁANE!!!!!

Nowy termin będzie ustalony po Nowym Roku!!!!

Za utrudnienia przepraszamy.

  

Pielęgniarstwo Rodzinne dla Położnych – kurs dla położnych 2019/09/26 06:21 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje:

 Zostały wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym:

Pielęgniarstwo Rodzinne dla Położnych  –  kurs dla położnych

ZAPISY na kursy poprzez system SMK.

  

Kursy specjalistyczne EDUKATOR W CUKRZYCY, EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI. 2019/09/20 17:47 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje:  Zostały ostatnie wolne miejsca na kursach specjalistycznych:  

EDUKATOR W CUKRZYCY,
EDUKACJA I WSPARCIE KOBIETY W OKRESIE LAKTACJI – kurs dla położnych    

ZAPISY na kursy poprzez system SMK.

Informacje szczegółowe pod numerem telefonu 34 324 51 15; 519 862 186

  

Spotkanie edukacyjne „OPIEKA NADPACJENTEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA' 25.11.2019 r. 2019/09/20 08:29 

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu Edukacyjnym zorganizowanym we współpracy z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE

Zaproszenie skierowane jest do:

PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH z oddziałów:geriatrycznych, paliatywnych, neurologicznych, urologicznych, psychiatrycznych ginekologicznych, DPS, hospicja, POZ i innych

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu Edukacyjnym zorganizowanym we współpracy z OKRĘGOWĄ IZBĄ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

Zaproszenie skierowane jest do:PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCHz oddziałów:

geriatrycznych, paliatywnych, neurologicznych, urologicznych, psychiatrycznych ginekologicznych, DPS, hospicja, POZ i innych.

Termin:25.11.2019 r. (poniedziałek)Godzina:11:00 –13:00

Miejsce:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych,ul. Generała Kazimierza Pułaskiego25, Częstochowa

Tematyka:„OPIEKA NADPACJENTEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA”

Wszystkie uczestniczki otrzymają:

certyfikatuczestnictwa w niniejszym spotkaniu

skrypty tematyczneinteresujące materiały informacyjne

W przerwie oraz na zakończenie zapraszamy na poczęstunek.


Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać telefonicznie:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowiepod numerem tel.: 34 324 51 12
Małgorzata Czerwonkaz firmy Pelargospod numerem : 602 735704 e-mail: m.czerwonka@pelargos.com.pl
Rejestracja czynna: od pn. do pt., w godz.: 10.00 -15.00


news_3204_czestochowa-25112019.pdf
OSTANIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNYCH KUSACH KWALIFIKACYJNYCH. 2019/09/20 08:26 

OSTANIE WOLNE MIEJSCA NA BEZPŁATNYCH KUSACH KWALIFIKACYJNYCH.  

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE POD NUMEREM TELEFONU 786 262 000.

  

Bezpłatne warsztaty z zakresu żywienia dojelitowego. 2019/09/11 18:00 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu żywienia dojelitowego

 

Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli firmy NUTRICIA

 

 

 

Warsztaty odbędą się :
09.10.2019r. o godzinie 15.00
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
ul. Pułaskiego 25, 42 – 200 Częstochowa

 

Przewidywany czas szkolenia : ok. 2-3 godzin.

Do udziału zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby

 

Zapisy będą przyjmowane osobiście w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Częstochowie lub telefonicznie pod numerem telefonu:

 

34 3245112;  503 008 946;  519 862 186

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Liczba odwiedzin: 17232

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się