www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

 

 

Katowice, 9.04.2020 r.

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Pielęgniarki i Pielęgniarze Anestezjologiczni

 

Znaleźliśmy się w sytuacji bezprecedensowej. Sytuacji, której nie przewidywaliśmy, i na którą nie byliśmy przygotowani. Opierając się na doniesieniach z krajów dotkniętych koronawirusem, z dnia na dzień tworzymy nowe procedury, opracowujemy wzorce zachowań, uczymy się żyć w obcej, pandemicznej rzeczywistości.

Codzienność pisze nową rolę dla specjalistów w szpitalach zakaźnych – w szczególności dla pielęgniarek i pielęgniarzy z doświadczeniem w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki. To właśnie my, pielęgniarki i pielęgniarze anestezjologiczni, pracując nieustannie w warunkach permanentnego zagrożenia, stresu, pod presją czasu, zachowując opanowanie, niesiemy pomoc najbardziej  potrzebującym.

Będąc jedną z Was, stanęłam przed koniecznością apelu do rzeszy Koleżanek i Kolegów, których praca zawodowa związana jest z Oddziałami Intensywnej Terapii, zarówno obecnie, jak
i w przeszłości, pielęgniarek, i pielęgniarzy głęboko zaangażowanych, i przepracowanych
w codziennej służbie choremu człowiekowi. Mam świadomość, iż każdy z nas potrafi w szybkim czasie opanować specyfikę innej specjalności. Ale nasza specjalność jest inna - wyjątkowe umiejętności pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych nie są do zastąpienia przez innych specjalistów – nie wystarczy tutaj kurs wprowadzający w tajemnice anestezjologii i intensywnej terapii. Niestety, profesjonalistów jest niewielu, a – wobec skali zagrożenia – zaangażowanie każdej pielęgniarki anestezjologicznej i każdego pielęgniarza anestezjologicznego może zaważyć na życiu wielu setek ludzi, nie wyłączając własnego.

W obecnej sytuacji, nieustannie mnożąca się ilość chorych wymagających intensywnej terapii na oddziałach tworzonych w ramach zakaźnych szpitali jednoimiennych, zmusza mnie do koleżeńskiej prośby o rozważenie dobrowolnego uczestnictwa w zmienionym i mocno zreorganizowanym systemie  sprawowania intensywnej opieki nad krytycznie, często infekcyjnie, chorymi. W skrajnie trudnej sytuacji, zaoferowana dodatkowa pomoc sprawia, iż można ratować wszystkich potrzebujących - naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, bliskich.

Szanowne koleżanki, szanowni koledzy – bezcenne doświadczenie, nabyte przez lata pracy na oddziale intensywnej terapii, jest teraz potrzebne bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Wasza obecność w jednoimiennych szpitalach zakaźnych pomoże nam wspólnie przetrwać ten ciężki czas próby. Jak większość z Was, mam odczucie, iż w sytuacji realnego zagrożenia załamania wydolności oddziałów szpitalnych, oczy Koleżanek i Kolegów z innych specjalności, kolejny raz zwrócone są na nas. W walce z niewidzialnym wrogiem jesteśmy postrzegani jako gladiatorzy XXI wieku uzbrojeni
w respiratory i nowoczesne techniki wentylacji. 

Proszę, spróbujmy nie zawieść tych oczekiwań.

Niezbędne informacje dotyczące warunków oddelegowania do pracy w jednoimiennych szpitalach zakaźnych można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej:

 1. Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 1. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku – Białej
 1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
 • Tel.: 34 324 51 12
 • e-mail: sekretariat@oipip.czest.pl
 1. Barbara Frymorgen Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • tel.: 33 498 40 89
 • e-mail: b.frymorgen@szpital.bielsko.pl

news_3766_apel.pdf
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Liczba odwiedzin: 1310

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się