www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY PiP

I PREZYDIUM ORPiP - 2020  rok.

 

L.p.

       POSIEDZENIE

                            TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

 

1

      Prezydium

29 styczeń              godz. 14.00

środa

1

Prezydium

26 luty                    godz. 14.00

środa

2

Okręgowa Rada

3 marzec              godz. 14.00

wtorek

3

Prezydium

3 marzec               godz. 12.00

wtorek

4

Okręgowy Zjazd

25  marzec              godz. 9.00    

środa

5

Prezydium

15 kwiecień            godz. 12.00

środa

 

Okręgowa  Rada

15 kwiecień            godz. 14.00

środa

6

Prezydium

27 maj                    godz. 14,00

środa

7

Prezydium

24 czerwiec            godz. 12,00

Środa         

8

Okręgowa Rada

24 czerwiec            godz. 14.00

środa

9

Prezydium

29 lipiec                  godz. 14.00

środa

10

Prezydium

26 sierpień              godz. 14.00

środa

11

Prezydium

23 wrzesień            godz. 12,00

środa

12

Okręgowa Rada

23 wrzesień         godz.14.00

środa

13

Prezydium

28 październik        godz. 14,00

środa

14

Prezydium

25 listopad              godz. 14,00

środa

15

Okręgowa Rada

16 grudzień            godz. 14.00

środa

16

Prezydium

16 grudzień             godz. 12.00

środa

Harmonogram posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP w 2019 roku
L.p. Posiedzenie Termin Godzina Dzień tygodnia
1
Prezydium  30-01-2019 14:00  środa
Prezydium  27-02-2019  14:00  środa
 Okręgowa Rada  13-03-2019 14:00   środa
Prezydium  13-03-2019 12:00    środa
 Okręgowy Zjazd  27-03-2019  9:00   środa
Prezydium  24-04-2019  14:00 środa
Prezydium 29-05-2019  14:00 środa 
Prezydium 26-06-2019  12:00 środa 
 Okręgowa Rada  26-06-2019  14:00 środa 
10  Prezydium 31-07-2019  14:00 środa
11  Prezydium 28-08-2019  14:00  środa
12  Prezydium 25-09-2019  12:00  środa
13   Okręgowa Rada  25-09-2019  14:00  środa
14  Prezydium  30-10-2019  14:00  środa
15  Prezydium 27-11-2019  14:00  środa
16   Okręgowa Rada 16-12-2019  14:00 poniedziałek
17 Prezydium  16-12-2019  12:00 poniedziałek
Harmonogram posiedzeń Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2019 roku
L.p. Termin Dzień tygodnia
1
20 i 21 marzec 2019 środa / czwartek
 12 i 13 czerwiec 2019  środa / czwartek
11 i 12 wrzesień 2019  środa / czwartek
11 i 12 grudzień 2019 środa / czwartek

Liczba odwiedzin: 2375

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się