www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY PiP I PREZYDIUM ORPiP - 2021  rok.

 

L.p.

       POSIEDZENIE

                            TERMIN

DZIEŃ TYGODNIA

1

      Prezydium

27 styczeń              godz. 14.00

środa

1

Prezydium

24 luty                      godz. 14.00

środa

2

Okręgowa Rada

31 marzec              godz. 14.00

środa

3

Prezydium

31 marzec              godz. 12.00

wtorek

4

Okręgowy Zjazd

25  marzec            godz. 9.00    

środa

5

Prezydium

28 kwiecień          godz. 12.00

środa

 

Okręgowa  Rada

15 kwiecień           godz. 14.00

środa

6

Prezydium

27 maj                       godz. 14,00

środa

7

Prezydium

23 czerwiec            godz. 12,00

Środa         

8

Okręgowa Rada

23 czerwiec            godz. 14.00

środa

9

Prezydium

28 lipiec                    godz. 14.00

środa

10

Prezydium

25 sierpień              godz. 14.00

środa

11

Prezydium

29 wrzesień            godz. 12,00

środa

12

Okręgowa Rada

29 wrzesień            godz.14.00

środa

13

Prezydium

27 październik       godz. 14,00

środa

14

Prezydium

24 listopad              godz. 14,00

środa

15

Okręgowa Rada

16 grudzień            godz. 14.00

środa

16

Prezydium

16 grudzień             godz. 12.00

środa

Liczba odwiedzin: 2742

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się