www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016/02/21 13:09
Data modyfikacji: 2016/02/27 18:36
Terminy/harmonogramy spotkań w ramach kursów/szkoleń
Aktualne szkolenia
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCH 2019/12/03 15:51 

 

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCH

 

 

Data

Godziny zajęć

Moduł/Temat

Wykładowca

11.12.2019

 

15.00-15.15

 

 

Spotkanie organizacyjne

 

Mgr piel. Ewa Kucharska

15:15-19.15

5 godz.

Moduł I Badanie podmiotowe osoby dorosłej

 

Dr n. med. Zbigniew Świderek

  14.12.2019

8.00 -17.30

12 godz.

Moduł I Badanie podmiotowe osoby dorosłej (5 godz.)

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej(wykład 7 godz.)

Dr n. med. Zbigniew Świderek

21.12.2019

8:00 – 17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej(wykład)

Dr n. med. Zbigniew Świderek

04.01.2020

8.00 -17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej wykład (1 godz.)

ćwiczenia w warunkach symulowanych w podziale na 3 grupy ćwiczeniowe po 10 osób (11godz)

Dr n. med. Zbigniew Świderek

11.01.2020

8.00-17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej ćwiczenia w warunkach symulowanych w podziale na 3 grupy ćwiczeniowe po 10 osób

Dr n. med. Zbigniew Świderek

18.01.2020

8.00 -17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej ćwiczenia w warunkach symulowanych w podziale na 3 grupy ćwiczeniowe po 10 osób

Dr n. med. Zbigniew Świderek

19.01.2020

8.00 -17.30

10 godz.

Moduł III Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (wykład 3 godz, ćwiczenia 7 godz.).

mgr piel. Elżbieta Krupińska

 

Kierownik:  mgr piel. Ewa Kucharska

Miejsce zajęć teoretycznych: OIPiP w Częstochowie ul. Pułaskiego 25

Program przewiduje również 3 dni zajęć w WSzS  w Częstochowie

Oddział Internistyczny ul. PCK 7- opiekun zajęć stażowych Agata Ciesielska 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii   ul. PCK 7 opiekun zajęć stażowych – Monika Tokarska

  


news_3252_harmonogram-zajec-teoretycznych.doc
Harmonogram kursu specjalistycznego WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH. 2019/10/03 06:15 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 24 października 2019 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym.

 

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

U DOROSŁYCH

  


news_3214_harmonogram-teoria1.doc
Kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”. 2019/09/16 10:24 

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,iż rozpoczyna się kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 10.10.2019 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, na I piętrze w sali konferencyjnej.

  


news_3199_harmonogram-teoria-10.10.20191.doc
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2019/05/22 07:20 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, iż w dniu 08.06.2019r. rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz II.

Rozpoczęcie kursu - godzina 9.00, miejsce - siedziba OIPiP w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki, I piętro.

 

Harmonogram zajęć teoretycznych

  


news_3137_harmonogram-teorii.doc
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Harmonogram 2019/03/11 11:18 

  Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 28 marca 2019 r.

rozpoczynają się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

  


news_3096_2019-rodzinne-plan-harmonogram-zajec.doc
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH 2019/01/23 15:36 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 21 lutego 2019 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym.

 

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

U DOROSŁYCH

  


news_2978_harmonogram-teoria.doc
Rozpoczęcie zajęć teoretycznych na kursach specjalistycznych 'Szczepienia ochronne dla pielęgniarek' oraz 'Szczepienia ochronne dla położnych'. 2018/11/07 17:33 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne na kursach specjalistycznych:

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

oraz 

Szczepienia ochronne dla położnych.


Wnioski w systemie SMK należy składać najpóźniej do dnia 30.11.2018r.

  


news_3024_harmonogrampielegniarki.pdf
news_3024_harmonogrampolozne.pdf
Kurs specjalistyczny *Resuscytacja krążeniowo-oddechowa* 2018/10/10 16:35 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,
że w dniu 7 listopada 2018 r. rozpoczynają się zajęcia teoretycznena kursie specjalistycznym
*Resuscytacja krążeniowo-oddechowa*

Wnioski w systemie SMK należy składać najpóźniej do dnia 26.10.2018r.

 

Justyna Grobelak
Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Częstochowie

  


news_3001_harmonogram-rko-teoria.docx
Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne. 2018/10/02 17:10 

Ośrodek Szkoleniowy przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,
że w dniu 8 listopada 2018 r. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne na kursie specjalistycznym
Wywiad i badanie fizykalne.

Wnioski w systemie SMK należy składać najpóźniej do dnia 29.10.2018r.. Ilość miejsc ograniczona.

Justyna Grobelak
Ośrodek Szkoleniowy OIPiP w Częstochowie

  


news_2990_harmonogram-teoria.doc
Terminy zajęć teoretycznych na kursie kwalifikacyjnym ''Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych' - rozpoczęcie kursu 12-10-2018 r. 2018/09/20 12:00 

Ośrodek Szkoleniowy

przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

w Częstochowie informuje,
że w dniu 12 października 2018 r.

rozpoczynają się zajęcia teoretyczne

na kursie kwalifikacyjnym
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

    


Harmonogram zajęć. Kurs kwalifikacyjny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Liczba odwiedzin: 14821

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się