www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016/02/21 13:09
Data modyfikacji: 2016/02/27 18:36
Terminy/harmonogramy spotkań w ramach kursów/szkoleń
Aktualne szkolenia
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH.  

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 30 września 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym 'WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH'

  


news_3863_harmonogram-teoria.doc
HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 2020/06/23 04:24 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 7 lipca 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek.

  


news_3841_2020-rodzinne-plan-harmonogram-zajec1.doc
HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek. 2020/02/12 19:56 

Kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 12 marca 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym „Leczenie ran” dla pielęgniarek.

  


news_3543_harmleczenieranteoria2020.doc
HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek. 2020/01/15 16:13 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 22 stycznia 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 

Dodatkowe informacje:

 - dla bloku specjalistycznego w załączniku: zjazd i blok specjalistyczny harmonogram.pdf,

- dla bloku ogólnego (harmonogram zajęć teoretycznych) w załączniku: teoria blok ogolny harmonogram.doc

  


news_3522_zjazd-i-blok-specjalistyczny-harmonogram.pdf
news_3522_teoria-blok-ogolny-harmonogram.doc
HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I 2020/01/13 19:04 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 5 lutego 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym.

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I

  


news_3518_harmonogram-zajec-teoretycznych-2020.doc
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 17735

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się