www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2016/02/21 13:09
Data modyfikacji: 2016/02/27 18:36
Terminy/harmonogramy spotkań w ramach kursów/szkoleń
Aktualne szkolenia
HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek. 2020/01/15 16:13 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 22 stycznia 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

 

Dodatkowe informacje:

 - dla bloku specjalistycznego w załączniku: zjazd i blok specjalistyczny harmonogram.pdf,

- dla bloku ogólnego (harmonogram zajęć teoretycznych) w załączniku: teoria blok ogolny harmonogram.doc

  


news_3522_zjazd-i-blok-specjalistyczny-harmonogram.pdf
news_3522_teoria-blok-ogolny-harmonogram.doc
HARMONOGRAM ZAJĘĆ - Kurs dokształcający dla pielęgniarek - CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO. 2020/01/13 19:05 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 28 stycznia 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie dokształcającym dla pielęgniarek.
CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

  


news_3519_harmonogram.doc
HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I 2020/01/13 19:04 

Ośrodek Szkoleniowy
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie informuje,
że w dniu 5 lutego 2020 r.
rozpoczynają się zajęcia na kursie specjalistycznym.

ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT CZ. I

  


news_3518_harmonogram-zajec-teoretycznych-2020.doc
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCH 2019/12/03 15:51 

 

Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCH

 

 

Data

Godziny zajęć

Moduł/Temat

Wykładowca

11.12.2019

 

15.00-15.15

 

 

Spotkanie organizacyjne

 

Mgr piel. Ewa Kucharska

15:15-19.15

5 godz.

Moduł I Badanie podmiotowe osoby dorosłej

 

Dr n. med. Zbigniew Świderek

  14.12.2019

8.00 -17.30

12 godz.

Moduł I Badanie podmiotowe osoby dorosłej (5 godz.)

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej(wykład 7 godz.)

Dr n. med. Zbigniew Świderek

21.12.2019

8:00 – 17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej(wykład)

Dr n. med. Zbigniew Świderek

04.01.2020

8.00 -17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej wykład (1 godz.)

ćwiczenia w warunkach symulowanych w podziale na 3 grupy ćwiczeniowe po 10 osób (11godz)

Dr n. med. Zbigniew Świderek

11.01.2020

8.00-17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej ćwiczenia w warunkach symulowanych w podziale na 3 grupy ćwiczeniowe po 10 osób

Dr n. med. Zbigniew Świderek

18.01.2020

8.00 -17.30

12 godz.

Moduł II Badanie przedmiotowe osoby dorosłej ćwiczenia w warunkach symulowanych w podziale na 3 grupy ćwiczeniowe po 10 osób

Dr n. med. Zbigniew Świderek

19.01.2020

8.00 -17.30

10 godz.

Moduł III Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (wykład 3 godz, ćwiczenia 7 godz.).

mgr piel. Elżbieta Krupińska

 

Kierownik:  mgr piel. Ewa Kucharska

Miejsce zajęć teoretycznych: OIPiP w Częstochowie ul. Pułaskiego 25

Program przewiduje również 3 dni zajęć w WSzS  w Częstochowie

Oddział Internistyczny ul. PCK 7- opiekun zajęć stażowych Agata Ciesielska 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii   ul. PCK 7 opiekun zajęć stażowych – Monika Tokarska

  


news_3252_harmonogram-zajec-teoretycznych.doc
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 15284

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się