www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Hasło przewodnie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w 2016 roku  

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek opublikowała hasło przewodnie na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w 2016 roku.


2016: Nurses: A Force for Change: Improving health systems' resilience.


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia polską wersję hasła ICN:

''Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności i odporności systemów opieki zdrowotnej''

Informacja dotycząca wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – wyjaśnienie interpretacyjne Ministra Zdrowia. 2015/12/29 18:34 

Prezentujemy odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 23-12-2015 r. na zapytanie Prezesa NFZ w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 i 1628).

XI Ogólnopolski Konkurs ''Pielęgniarka Roku 2015'' 2016/04/11 09:01 

08 kwietnia 2016 roku roztrzygnięto

XI Ogólnopolski Konkurs ''Pielęgniarka Roku 2015''

 

Pielęgniarką Roku 2015 została

mgr Marzena Nowomińska

 - zatrudniona w Oddziale  Nefrologii
i Nadciśnienia Tętniczego, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie

 

Całość wyników i zdjęcia mozna przejrzeć na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego:

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=72

Raport o stanie pielęgniarstwa i położnictwa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 2015/09/14 09:35 

Raport:


Pobierz prezentację
Rekomendacje podpisane 2015/09/14 09:28 

Biuro Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje:

 

Rekomendacje podpisane!

W dniu dzisiejszym (8.09.2015 r.) w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane Rekomendacje zawarte w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje  i ich realizacja”, o co od ponad dwóch lat zabiegała  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.  Rekomendacje stanowią podstawę do opracowania i wdrożenia rządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne, w tym m.in.  stworzenie mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu podyplomowym, uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz określenie docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców.

Rekomendacje  podpisali Minister Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor CKPPiP.

Informacja dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz dla położnych 2015/10/06 12:32 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zawierającymi informacje o programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski oraz zapraszamy do lektury publikacji pn. Materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek POZ.

 

Publikacja dotyczy wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci, a przede wszystkich postępowania w przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży.

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA - PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2015/09/10 14:28 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych.


Pobierz Komunikat
Komunikat NIPiP 2015/08/10 10:23 

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych

 z Kierownictwa MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

 

W  dniu 3 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętą agendą. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową propozycję porozumienia w której zostały uwzględnione następujące informacje:

Oświadczenie Prezes NRPiP w sprawie doniesień medialnych na temat porozumienia 2015/08/10 19:57 

Szczegóły w załączonym pliku:


Oświadczenie
  • Podstrona 1 z 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Liczba odwiedzin: 1225

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się