www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Stanowisko związku powiatów polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej. 2017/06/29 11:29 

W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko związku powiatów polskich w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej:


Stanowisko z dn. 12-05-2017 r.
Prace nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. 2017/06/12 14:42 

Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych udostępniona na stronie NIPiP:

Wyniki I edycji konkursu ''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy'' 2017/05/04 10:55 

Szanowni Państwo

przedstawiamy komunikat dot. finału konkursu ''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy''.

 

Tytuł laureatki zdobyła Monika Jańska z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

 

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72758,,-polozna-przyszlosci-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-

 

Katarzyna Leciejewska i Daria Foroncewicz
Biuro konkursu
''Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy''


Komunikat prasowy - finał konkursu
19-04-2017 r. Wystąpienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 2017/04/28 13:53 

Szanowni Państwo,

Departament Pielęgniarek i Położnych przesyłało wystąpienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek – pismo w załączeniu:


Tekst wystąpienia
07-04-2017 r. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia 2017/04/22 17:45 

7 kwietnia 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej wręczono nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.


Nagrody II stopnia otrzymały:

p.Marlena Bekus - pielęgniarka licencjonowana zatrudniona w Przychodni Lekarskiej MEDICOM BIS

oraz

p.Ewa Kucharska – mgr pielęgniarstwa zatrudniona w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz jako wykładowca w Wyższej Szkoły Zarządzania, działaczka Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Nagrodę III stopnia odebrała p.Ewa Strych - salowa w Miejskim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Urologii.


Wyróżnienia otrzymali:
p.Małgorzata Poltacha - pielęgniarka licencjonowana, specjalista z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego, zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

oraz

p.Honorata Sypuła - sanitariuszka szpitalna/salowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.

24-02-2017 r. Powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych 2017/04/18 11:15 

W dniu 24 lutego 2017 roku w miejscowości Szamotuły odbyło się spotkanie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych.

Uczestniczki określiły zakres działalności oraz dokonały wyboru jego władz. Prezesem Stowarzyszenia została mgr Agnieszka Kamińska-Nowak.

 

Szczegółowe informacje powołaniu i o celach działalności Stowarzyszenia w załączonym pliku:


Informacja z OSPR
Poradnik ''Jak skutecznie poruszać się w Systemie Ochrony Zdrowia'' nagrodzony w Konkursie Liderów Ochrony Zdrowia 2017/04/12 11:19 

4 kwietnia 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się Gala Liderów, podczas której zostały wręczone nagrody w konkursie Liderów Ochrony Zdrowia. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych została doceniona i nagrodzona w kategorii Działalność na Rzecz Pacjenta za poradnik „Jak skutecznie poruszać się w systemie ochrony zdrowia”. Jest to wspólna nagroda, którą NIPiP otrzymała razem z fundacją MY PACJENCI oraz dwoma izbami zawodów medycznych NIL i NIA, z którymi tworzy koalicję „Razem dla Zdrowia”. Nagrodę w imieniu NIPiP odebrała Pani Zofia Małas Prezes NRPiP.

Organizatorem i mecenasem konkursu było czasopismo OSOZ Polska.

W konkursie przyznano nagrody jeszcze w 4 innych  kategoriach: Brylantowy Lider 2016, Promocja Zdrowia i Profilaktyka, Skuteczne Zarządzanie i Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. Główną nagrodę w kategorii Brylantowego Lidera 2016 roku odebrała Janina Ochojska reprezentują Polską Akcję Humanitarną natomiast wręczenie tej nagrody powierzono Prezesowi NRPiP Zofii Małas. Zwycięzców wybrało 25 osobowe jury składające się z osobistości rynku ochrony zdrowia. Gala organizowana była w ramach 22. Międzynarodowego Kongresu OSOZ Innowacyjna Ochrona Zdrowia, będącym jednym z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeń poświęconych nowoczesnej medycynie i farmacji. Podczas dwóch dni (4 i 5 kwietnia) ponad 100 ekspertów z Polski oraz zagranicy dzieliło się wiedzą w tematach związanych z digitalizacją rynku zdrowia, zarządzaniem placówkami medycznymi i farmaceutycznymi, e-zdrowiem oraz jakością i wspomaganiem procesów opieki nad pacjentem z wykorzystaniem narzędzi IT.

Kongres ten był okazją do spotkania się przedstawicieli środowisk medycznych, farmaceutycznych oraz organizacji rynku ochrony zdrowia, ale również polityków, naukowców, lekarzy i pielęgniarek, menedżerów placówek medycznych, pacjentów oraz studentów uczelni medycznych. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na tematy związane m.in. z wyzwaniami cyfryzacji ochrony zdrowia, a także mogli zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami wdrażanymi przez liderów rynku z Polski i Europy.

 

 

Powyższa informacja i fragment zdjęcia pochodzą ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: http://nipip.pl/poradnik-skutecznie-poruszac-sie-systemie-ochrony-zdrowia-nagrodzony-konkursie-liderow-ochrony-zdrowia/

Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie zdrowia. 2017/04/12 11:13 

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości podpisane przez Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji - poniżej do pobrania:


Odpowiedź z MS
7 kwietnia: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia  

Szanowni Państwo,

7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzone są dwa święta: Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia jest pod hasłem: „Depresja – porozmawiajmy”. Pomimo powszechnego występowania depresji, która dotyka osoby na różnych etapach życia, w bardzo wielu przypadkach jest ona nadal nierozpoznawana i nieleczona. Potrzebne jest rozpoczęcie dialogu i stawienie czoła stygmatyzacji osób cierpiących na depresję, którym choroba tak dotkliwie zaburza normalne funkcjonowanie.

Tego dnia swoje święto obchodzą również Pracownicy Służby Zdrowia. Z tej okazji z całego serca, w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, chciałabym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i powodów do radości każdego dnia, realizacji na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej, a także wytrwałości w realizacji codziennych zadań, cierpliwości i empatii dla pacjentów. Jednocześnie chciałabym podkreślić, iż bardzo doceniam trud, jaki wkładacie w niesienie pomocy innym potrzebującym.

Zofia Małas, Prezes NRPiP

 

Źródło: http://nipip.pl/dzien-pracownika-sluzby-zdrowia/

Warszawa, 7 Kwietnia 2017

 

Komunikat prasowy z okazji Światowego Dnia Zdrowia 2017

Depresja – porozmawiajmy

 

3 na 4 osoby cierpiące z powodu najcięższych objawów depresji nie otrzymują odpowiedniego leczenia. [...]

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 30 marca 2017 r. 2017/04/06 17:53 

W dniu 30 marca 2017 odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia (Podsekretarz Stanu Zbigniew Król i Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Beata Rorant), Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska, Przewodnicząca Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej NRPiP Alicja Stanikowska, członek NRPiP Teresa Kuziara), Naczelnej Izby Lekarskiej, Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia , Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych , Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Fundacji My Pacjenci, Konsultant Krajowy Medycyny Rodzinnej.

Pani Dyrektor Beata Rorant omówiła nową propozycję projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która zawiera koordynowaną opiekę nad pacjentem. Poinformowała też o  wdrożeniu  programu pilotażowego dla projektowanej ustawy od 01.07.2017 do 31.12.2019 roku oraz wyjaśniła sposób finansowania świadczeń w poz, w którym utrzymana pozostaje  stawka kapitacyjna i wprowadzone finansowanie dodatkowe poprzez dodatek zadaniowy (tj. za opiekę profilaktyczną), dodatek motywacyjny (za jakość opieki), budżet powierzony- po pilotażu ( na koordynacje opieki nad pacjentem- od 01.01.2020 do 31.12.2022 roku). W omawianym projekcie  Zespół poz tworzą lekarz (koordynator), pielęgniarka poz, położna poz,  natomiast pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania do czasu przyjęcia nowej ustawy dotyczącej zdrowia dziecka, będą udzielały świadczeń na obecnych zasadach kontraktowania i finansowania.

Docelowo ma powstać Zespół poz na wzór pakietu onkologicznego i ma współpracować na wspólnej liście pacjentów, zasady tworzenia takich list mają wypracować świadczeniodawcy, niezależnie od formy organizacyjnej w jakiej udzielają i kontraktują świadczenia.

Podczas konferencji zostało potwierdzone uwzględnienie w nowym projekcie ustawy propozycji NRPiP dotyczącej wolnego wyboru przez pacjenta świadczeniodawców na obecnych zasadach, samodzielnego kontraktowania świadczeń w poszczególnych zakresach, wprowadzenia zmian dotyczących kwalifikacji pielęgniarek i położnych w podstawowej opiece zdrowotnej z zachowaniem praw nabytych. Propozycja NRPiP wprowadzenia do ustawy o poz  pielęgniarki gabinetu zabiegowego i punktu szczepień nie została uwzględniona w projekcie ustawy  lecz rozważa się  umieszczenie w rozporządzeniach regulujących zapisy ustawy o poz  lub  w tzw. rozporządzeniu koszykowym.

Pani Dyrektor B. Rorant poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało z opieki zintegrowanej nad pacjentami przewlekle chorymi.

Uczestnicy konferencji uzyskali zapewnienie, iż będą zaproszeni do kontynuacji prac nad aktami wykonawczymi procedowanej ustawy.

 

Powyższa informacja pochodzi ze strony Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: http://nipip.pl/notatka-ze-spotkania-ministerstwie-zdrowia-dniu-30-marca-2017-r/

Liczba odwiedzin: 15206

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się