www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Ministra Zdrowia 2015/08/10 19:56 

Szczegóły w załączonym pliku:


Pismo NRPiP do MZ
Przypomnienie pielęgniarkom i położnym o mijającym terminie do uzupełnienia kwalifikacji 2015/07/29 14:41 

Prosimy o zapoznanie się z pismem dotyczącym uprawnień pielęgniarek i położnych do wykonywania szczepień ochronnych.


Przypominamy pielęgniarkom i położnym o mijającym terminie do uzupełnienia kwalifikacji w tym zakresie.


Pismo
Spotkanie z Wicemarszałek Województwa Śląskiego 2015/02/24 11:04 

W dniu 23 lutego 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie oraz przedstawicieli Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandrą Skowronek.

 

Podpisano porozumienie 2015/02/10 13:37 

Dnia 10 lutego 2015 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy:


Zarządem Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
a
Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.Pismo z MZ 2015/01/23 14:38 

Pismo dr n. o zdr. Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia, która przekazuje pismo skierowane do wojewodów w sprawie uwzględnienia wymogu, przy nabywaniu przez podmioty lecznicze składników majątku, spełnienia krajowych ram interoperacyjności, w celu przygotowania w podmiotach leczniczych bazy teleinformatycznej umożliwiającej, w ramach Systemu Informacji Medycznej wprowadzenie w przyszłości dokumentacji pielęgniarskiej w postaci elektronicznej, wykorzystującej standardy Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®).


Pismo MZ
Porozumienie z OZZPiP 2015/01/23 14:36 

Pismo Wiceprezesa NRPiP dotyczące porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz treść porozumienia.


Pismo
Porozumienie
Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2015/01/14 09:56 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie przypominamy, że zgodnie z jej art. 97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r., mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych 2014/11/06 11:54 

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136)


Pobierz stanowisko
Ważne! Wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia 2014/07/18 13:55 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:


Stanowisko nr 6 Prezydium NRPiP z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi
treść pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów
  • Podstrona 2 z 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Liczba odwiedzin: 1480

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się