www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Echa debaty z dnia 27-03-2017 r. poświęconej problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 2017/04/04 09:11 

27 marca 2017 roku odbyła się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem spotkania było przedstawienie kierunku działań oraz możliwości promocji zawodu, a także projektów zmian w tzw. „Rozporządzeniu koszykowym”.

 

Informacja pochodzi ze strony NRPiP

http://nipip.pl/problemy-pielegniarstwa-sa-problemami-calego-kraju-dlatego-mozna-lekcewazyc/

tam też można przeczytać więcej na powyższy temat.

01-02-2017 r. Powołanie pielęgniarki na stanowisko Wiceministra Zdrowia 2017/01/30 13:32 

''Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, wkrótce wiceminister zdrowia, jest pełna nadziei, że na stanowisku, które obejmie od 1 lutego, będzie mogła rozwiązywać problemy środowiska pielęgniarskiego. Jestem z wykształcenia pielęgniarką, znam problemy i oczekiwania tego zawodu, wspierałam pielęgniarki jako poseł na Sejm i będę tę drogę kontynuować na powierzonym mi stanowisku – mówi w rozmowie z Polityka Zdrowotną.''


Fragment tekstu z portalu: http://www.politykazdrowotna.com/

03-12-2016 r. Wybrano najlepszych w śląskiej medycynie - zakończenie Plebiscytu Hipokrates 2016  

Zakończył się Konkurs Dziennika Zachodniego Hipokrates 2016 który miał na celu wyłonienie najlepszych w śląskiej medycynie w następujących kategoriach:

  • lekarka - lekarz,
  • pielęgniarka - pielęgniarz,
  • położna - położny,
  • ratowniczka medyczna - ratownik medyczny
  • fizjoterapeutka - fizjoterapeuta
  • placówka medyczna np. przychodnia lub szpital z województwa śląskiego

 

3 grudnia 2016 r. podczas gali, która odbyła się w Katowicach-Ligocie, finaliści Plebiscytu „Hipokrates 2016”

odebrali wyróżniania przyznane w sześciu kategoriach medycznych.

 

Kapituła Plebiscytu honorowy tytuł Hipokratesa 2016 przyznała prof. Marianowi Zembali - dyrektorowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Więcej na: http://www.dziennikzachodni.pl/hipokrates/a/plebiscyt-hipokrates-2016-prof-marian-zembala-z-honorowym-tytulem-hipokratesa-2016,11535500/

 

 TU MOŻNA ZOBACZYĆ JAK GŁOSOWANO:

PIELĘGNIARKA / PIELĘGNIARZ

POŁOŻNA / POŁOŻNY

PLACÓWKA MEDYCZNA

 

02-12-2016 r. Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno - hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ 2016/12/03 11:05 

Poniżej zamieszczamy (plik pdf) stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z dnia 15 listopada br. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ.


Stanowisko Nr 3 Prezydium NRPIP z odpowiedzią Prezesa NFZ.
21-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP z Prezesem NFZ 2016/11/29 11:59 

W dniu 21-11-2016 r. na wniosek NRPiP odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych z Prezesem NFZ.

 

Poniżej przedstawiamy notatkę z tego spotkania:


Notatka ze spotkania
List otwarty ''Czy warto certyfikować szkoły rodzenia?'' 2016/11/29 12:07 

Szanowne Panie

 

Prezentujemy list otwarty Czy warto certyfikować szkoły rodzenia? Pani Leokadii Jędrzejewskiej - Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz Pani dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus – Pełnomocnika PTP ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń.


List otwarty
17-11-2016 r. Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 2016/11/21 11:23 

Poniżej zamieszczamy (plik pdf) opublikowane w dniu 17 listopada br. stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną.


Stanowisko Nr 4 Prezydium NRPIP z dn. 17.11.2016r.
10-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP w Ministerstwie Edukacji Narodowej 2016/11/21 11:31 

W dniu 10-11-2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z Podsekretarz Stanu i przedstawicielami Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

 

Spotkanie dotyczyło proponowanych przez Ministra Zdrowia zmian w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez Prezes NRPiP p.Zofię Małas.


Notatka ze spotkania
08-11-2016 r. Spotkanie przedstawicieli NRPiP z reprezentantami Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Premiera RP i KPRM 2016/11/21 11:31 

W dniu 08-11-2016 r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z przedstawicielami Rządu.

 

Spotkanie dotyczyło realizacji zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz sytuacji pielęgniarek i położnych.

 

Poniżej zamieszczamy notatkę z tego spotkania przekazaną przez Prezes NRPiP p.Zofię Małas.


Notatka ze spotkania
28-10-2016 r. Pismo z Ministerstwa Zdrowia 2016/11/16 16:29 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu udostępniła pismo Ministerstwa Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie interpretacji zapisów aktów prawnych regulujących pracę pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w sytuacji zatrudnienia do pracy w tych oddziałach ratowników medycznych /dokument w załączeniu/.


Pismo z Ministerstwa Zdrowia

Liczba odwiedzin: 14933

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się