www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
02-11-2016 r. Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/11/07 12:20 

W załączonym pliku przedstawiamy pismo z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:


Wyjaśnienie z CKPPiP
13-10-2016 r. Pismo z Ministerstwa Zdrowia 2016/10/27 11:48 

Przedstawiamy poniżej pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczące możliwości uzyskania środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń.

09-09-2016 r. Informacje z Działu obsługi prawnej NIPiP 2016/09/09 17:23 

W załączonych plikach przedstawiamy Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
Stanowisko Prezydium NRPiP
27-07-2016 r. Opinia w sprawie akcji charytatywnej ''ośmiorniczki dla wcześniaków''  

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi akcji charytatywnej „ośmiorniczki dla wcześniaków” oraz na podstawie art. 10 ust.1 pkt.6, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U.2009 Nr 52, poz.419) w załączeniu przedstawione jest stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dr n. med. Mirosławy Malara.


Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
26-07-2016 r. Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy 2016/08/08 11:27 

Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej opłacanej ze środków publicznych. 

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia:

www.mz.gov.pl

13-07-2016 r. List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek  

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pani Wiceprezes Marioli Łodzińskiej przesyłam do wiadomości wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów oraz dyrektorów domów pomocy społecznej o wspieranie bezrobotnych pielęgniarek,

 

z poważaniem

Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP


Pismo przewodnie
Lista Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
21-04-2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) 2016/04/27 07:25 

21 kwietnia br. w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne związane z wdrażaniem nowego zakresu świadczeń: „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)”

 

W załączonym pliku znajduje się oficjalna notatka z tego spotkania.


Pismo z NRPiP
Notatka służbowa
30-05-2016 r. Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie strajku w Centrum Zdrowia Dziecka  


Stanowisko Prezydium NRPiP
28-04-2016 r. Pacjenci ocenili pakiet onkologiczny - raport  

28 kwietnia 2016 r.

Komunikat

 

 

PACJENCI OCENILI WDROŻENIE I REALIZACJĘ 
PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Po roku od wejścia w życie pakietu onkologicznego możemy jednoznacznie powiedzieć, że podstawowe założenia pakietu zostały realizowane, min. skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzono szereg instrumentów i działań usprawniających trudny proces, przez który przechodzą pacjenci onkologiczni, lekarze, pielęgniarki oraz inni specjaliści.

 

1 stycznia 2015 był dla pacjentów onkologicznych datą przełomową. Od tego momentu zaczęły obowiązywać zmiany, mające ogromy wpływ na system opieki zdrowotnej w Polsce, w szczególności dotyczące właśnie pacjentów onkologicznych. - Swój udział przy tworzeniu tych zmian, zwanych pakietem onkologicznym, miały także organizacje pacjenckie od lat postulujące  o zmianę sytuacji w polskiej onkologii. Trzy miesiące później Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” rozpoczęła społeczny monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego po to, by nie zapomniano o podmiotowości pacjenta onkologicznego w systemie. Dziś prezentujemy raport wraz z rekomendacjami koniecznych zmian – komentuje Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Liczymy, że spotkają się one z zainteresowaniem szerokiego grona interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia. Cieszy nas fakt, że rekomendacje zostały przychylnie przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia i znalazły odzwierciedlenie w propozycjach zmian systemowych zapowiedzianych przez Resort. 

09-04-2016 r. - Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia 2016/04/11 13:30 

9 kwietnia 2016 r. w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Nagrody i wyróżnienia wręczali prezydent Krzysztof Częstochowy Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski oraz zastępca prezydenta Andrzej Szewiński.

 

Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

 

W tym roku nagrodę I stopnia przyznano Panu Grzegorzowi Zielińskiemu - lekarzowi medycyny, specjaliście w dziedzinie pediatrii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Nagrodę II stopnia otrzymali: p. Artur Wojtachnio – lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny paliatywnej oraz p. Beata Zarycka - mgr farmacji.

 

Nagrodami III stopnia uhonorowano:

p. Henrykę Gryl - pielęgniarkę dyplomowaną, od 32 lat pracującą w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

p. Annę Małek - pielęgniarkę dyplomowaną, specjalistkę pielęgniarstwa środowiskowego, obecnie pracującą w przychodni lekarskiej „Sanus” przy ul. Kopernika 45 jako pielęgniarka medycyny szkolnej.

p. Małgorzatę Wypych – mgr pielęgniarstwa, która od 1991 r. pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bialskiej 104/118 w oddziale neonatologii, gdzie od 16 lat jest pielęgniarką oddziałową.

p. Jadwigę Noga - położną dyplomowaną, od 37 lat pracującą w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza 12.

oraz

p. Krzysztofa Knapika - lekarza medycyny, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

i p. Barbarę Gradek – salową, od 27 lat pracującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK 1.

 

Wyróżnienie przyznano p. Barbarze Stanior - emerytowanej mgr farmacji.

 

Więcej informacji i zdjęcia z tej uroczystości można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w dziale aktualności.

Liczba odwiedzin: 2073

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się