www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Stanowisko NRPiP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 2014/07/01 09:57 

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.


Stanowisko nr 17
Wspólne stanowisko Prezydium NRPiP i ZOZZPiP 2014/02/27 09:36 

Stanowisko

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

i

Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 lutego 2014 r.

 

w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne


Pobierz plik PDF
Stosowanie karty ciąży w województwie śląskim 2013/12/13 14:09 

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Zalecenia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii” pod adresem http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/ZKW_poloznictwa_i_ginekologii.html zamieszczony został wzór dokumentu kart ciąży.

Zachęcamy Państwa do zapoznania!

Odpowiedź MZ na stanowiska VII NRPiP 2013/07/19 14:04 

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Pana Andrzeja Soplińskiego na stanowiska podjęte na VII posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 19-20 marca 2013 r.


Odpowiedź MZ
Narodowy Program Opieki Długoterminowej 2013/07/15 09:17 

Pismo NRPiP z dnia 5 lipca 2013r. (znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.68.13), przesłane do Pana Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia, w sprawie  przedstawienia dokumentu „Narodowym Program Opieki Długoterminowej”, będącego wynikiem prac Zespołu ds. opieki długoterminowej (powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2013r. – Dz. Urz. MZ Nr 11, poz. 51)

 

Pismo załączone poniżej:


news_543_mz-dokument-opd.pdf
Opinia Konsultanta krajowego 2013/05/14 10:53 

Opinia, dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, z dnia 12 kwietnia 2013 roku.


Opinia Konsultanta
Interwencje poselskie 2013/05/08 13:22 

Uprzejmie informujemy, że przesłane stanowiska Delegatów III Okręgowego Zjazdu VI Kadencji OIPiP stały się podmiotem interpelacji Pani Poseł Jadwigi Wiśniewskiej:

Wspólne oświadczenie OZZPiP oraz NRPiP 2013/03/22 14:46 

Sprzeciw wobec kontynuowania przez Ministra Zdrowia prac, nad wdrażaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w jego treści z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

Szczegóły w załączonym pliku:


Pobierz plik PDF
Notatka ze spotkania Prezydium OZZPiP oraz przedstawicieli Prezydium NRPiP 2013/03/15 08:28 

Notatka ze spotkania Prezydium OZZPiP oraz przedstawicieli Prezydium NRPiP

w dniu 11 marca 2013r.

 

W trakcie spotkania przedstawiciele obu organizacji po raz kolejny podkreślili, iż niezmiennym są wyrażane do tej pory stanowiska o konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r, poz 1545), zgodnie z oczekiwaniem wyrażonym wielokrotnie w oficjalnych stanowiskach przedkładanych Ministrowi Zdrowia.

 

Wystąpienia poselskie dotyczące środowiska pielęgniarskiego 2013/03/01 09:34 

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem wystąpień poselskich na rzecz środowiska pielęgniarskiego Pani Poseł Jadwigi Wiśniewskiej.


Pobierz plik
  • Podstrona 3 z 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Liczba odwiedzin: 1477

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się