www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
4 listopada 2016 r. Senat RP ustanowił rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego 2016/11/07 14:19 

Obchody 100-lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego i towarzysząca konferencja naukowa odbędą się w ramach Roku Doktora Władysława Biegańskiego.

 

W załączonych plikach przedstawimy wstępny plan tych obchodów oraz przewidywany program Konferencji Naukowej „Doktor Władysław Biegański. Biegański i jego epoka. Filozofia i etyka w medycynie wczoraj i dziś”, która odbywać będzie się w dniach: 7 i 8 kwietnia 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej oraz uchwałę Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Natomiast w dniach 1 i 2 lutego 2017 r. w Senacie RP zostanie zaprezentowana wystawa o doktorze W.Biegańskim przygotowana przez Częstochowskie Towarzystwo Lekarskie


Uchwała Senatu RP
Wstępny plan obchodów 100-lecia śmierci Doktora Władysława Biegańskiego
Program Konferencji
02-11-2016 r. Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 2016/11/07 12:20 

W załączonym pliku przedstawiamy pismo z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:


Wyjaśnienie z CKPPiP
13-10-2016 r. Pismo z Ministerstwa Zdrowia 2016/10/27 11:48 

Przedstawiamy poniżej pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczące możliwości uzyskania środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń.

09-09-2016 r. Informacje z Działu obsługi prawnej NIPiP 2016/09/09 17:23 

W załączonych plikach przedstawiamy Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
Stanowisko Prezydium NRPiP
27-07-2016 r. Opinia w sprawie akcji charytatywnej ''ośmiorniczki dla wcześniaków''  

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi akcji charytatywnej „ośmiorniczki dla wcześniaków” oraz na podstawie art. 10 ust.1 pkt.6, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U.2009 Nr 52, poz.419) w załączeniu przedstawione jest stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dr n. med. Mirosławy Malara.


Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
26-07-2016 r. Narodowa Służba Zdrowia – minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy 2016/08/08 11:27 

Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny system, którzy nie mają teraz prawa korzystania z pomocy medycznej opłacanej ze środków publicznych. 

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia:

www.mz.gov.pl

13-07-2016 r. List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów, dyrektorów powiatowych urzędów pracy oraz dyrektorów domów pomocy społecznej w sprawie wspierania bezrobotnych pielęgniarek  

Szanowni Państwo,

Na prośbę Pani Wiceprezes Marioli Łodzińskiej przesyłam do wiadomości wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane do starostów powiatów oraz dyrektorów domów pomocy społecznej o wspieranie bezrobotnych pielęgniarek,

 

z poważaniem

Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP


Pismo przewodnie
Lista Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
21-04-2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) 2016/04/27 07:25 

21 kwietnia br. w Centrali NFZ w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne związane z wdrażaniem nowego zakresu świadczeń: „Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)”

 

W załączonym pliku znajduje się oficjalna notatka z tego spotkania.


Pismo z NRPiP
Notatka służbowa
30-05-2016 r. Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie strajku w Centrum Zdrowia Dziecka  


Stanowisko Prezydium NRPiP
28-04-2016 r. Pacjenci ocenili pakiet onkologiczny - raport  

28 kwietnia 2016 r.

Komunikat

 

 

PACJENCI OCENILI WDROŻENIE I REALIZACJĘ 
PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

Po roku od wejścia w życie pakietu onkologicznego możemy jednoznacznie powiedzieć, że podstawowe założenia pakietu zostały realizowane, min. skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z zakresu diagnostyki i leczenia onkologicznego, wprowadzono szereg instrumentów i działań usprawniających trudny proces, przez który przechodzą pacjenci onkologiczni, lekarze, pielęgniarki oraz inni specjaliści.

 

1 stycznia 2015 był dla pacjentów onkologicznych datą przełomową. Od tego momentu zaczęły obowiązywać zmiany, mające ogromy wpływ na system opieki zdrowotnej w Polsce, w szczególności dotyczące właśnie pacjentów onkologicznych. - Swój udział przy tworzeniu tych zmian, zwanych pakietem onkologicznym, miały także organizacje pacjenckie od lat postulujące  o zmianę sytuacji w polskiej onkologii. Trzy miesiące później Fundacja Wygrajmy Zdrowie w partnerstwie z Federacją Stowarzyszeń „Amazonki” rozpoczęła społeczny monitoring wdrażania i realizacji pakietu onkologicznego po to, by nie zapomniano o podmiotowości pacjenta onkologicznego w systemie. Dziś prezentujemy raport wraz z rekomendacjami koniecznych zmian – komentuje Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Liczymy, że spotkają się one z zainteresowaniem szerokiego grona interesariuszy polskiego systemu ochrony zdrowia. Cieszy nas fakt, że rekomendacje zostały przychylnie przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia i znalazły odzwierciedlenie w propozycjach zmian systemowych zapowiedzianych przez Resort. 

Liczba odwiedzin: 11027

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się