www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
09-04-2016 r. - Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie ochrony zdrowia 2016/04/11 13:30 

9 kwietnia 2016 r. w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Nagrody i wyróżnienia wręczali prezydent Krzysztof Częstochowy Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski oraz zastępca prezydenta Andrzej Szewiński.

 

Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

 

W tym roku nagrodę I stopnia przyznano Panu Grzegorzowi Zielińskiemu - lekarzowi medycyny, specjaliście w dziedzinie pediatrii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Nagrodę II stopnia otrzymali: p. Artur Wojtachnio – lekarz medycyny, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny paliatywnej oraz p. Beata Zarycka - mgr farmacji.

 

Nagrodami III stopnia uhonorowano:

p. Henrykę Gryl - pielęgniarkę dyplomowaną, od 32 lat pracującą w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie.

p. Annę Małek - pielęgniarkę dyplomowaną, specjalistkę pielęgniarstwa środowiskowego, obecnie pracującą w przychodni lekarskiej „Sanus” przy ul. Kopernika 45 jako pielęgniarka medycyny szkolnej.

p. Małgorzatę Wypych – mgr pielęgniarstwa, która od 1991 r. pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bialskiej 104/118 w oddziale neonatologii, gdzie od 16 lat jest pielęgniarką oddziałową.

p. Jadwigę Noga - położną dyplomowaną, od 37 lat pracującą w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mickiewicza 12.

oraz

p. Krzysztofa Knapika - lekarza medycyny, specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

i p. Barbarę Gradek – salową, od 27 lat pracującą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK 1.

 

Wyróżnienie przyznano p. Barbarze Stanior - emerytowanej mgr farmacji.

 

Więcej informacji i zdjęcia z tej uroczystości można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy w dziale aktualności.

Stanowisko nr 4 NRPiP z dn. 08-03-2016 r. w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej 2016/03/11 10:38 

Szanowni Państwo

 

W załączniku przedstawiam skan Stanowiska nr 4 NRPiP przyjętego na II posiedzeniu NRPiP w dniu 8 marca 2016 r.

Stanowisko NRPiP w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC) 2016/02/07 18:57 

Stanowisko nr 1
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 3 lutego 2016 roku

 

w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń:  Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC).

 

Wyjaśnienia NFZ w/s podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ 2016/02/07 18:52 

Z upoważnienia Pani Prezes Zofii Małas przedstawiamy w załączeniu trzy pisma Prezesa NFZ dotyczące podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ:


Pisma Prezesa NFZ dotyczące podwyżek
Rozmowa Prezes NIPiP z portalem rynekzdrowia.pl 2016/02/07 20:29 

W pierwszej kolejności musimy się zająć uregulowaniem obsad pielęgniarskich w szpitalach oraz wynagrodzeń pielęgniarek. Za ważny cel samorządu pielęgniarek i położnych uznaliśmy także m.in. wprowadzenie rezydentur do kształcenia specjalizacyjnego - mówi nam Zofia Małas, nowa prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Komunikat NFZ dla świadczeniodawców 2016/02/02 10:32 

Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

Informacja NFZ dla pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane 2016/01/06 11:34 

W załączeniu przedstawiamy otrzymaną od Małgorzaty Doros - Rzecznika Prasowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, informację oraz instrukcję  skierowaną między innymi do pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane.


NFZ - Komunikat
EWUŚ - Instrukcja NFZ
Hasło przewodnie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w 2016 roku  

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek opublikowała hasło przewodnie na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w 2016 roku.


2016: Nurses: A Force for Change: Improving health systems' resilience.


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia polską wersję hasła ICN:

''Pielęgniarki są siłą sprawczą zmian – poprzez zwiększenie elastyczności i odporności systemów opieki zdrowotnej''

Informacja dotycząca wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych – wyjaśnienie interpretacyjne Ministra Zdrowia. 2015/12/29 18:34 

Prezentujemy odpowiedź Ministra Zdrowia z dnia 23-12-2015 r. na zapytanie Prezesa NFZ w sprawie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 i 1628).

XI Ogólnopolski Konkurs ''Pielęgniarka Roku 2015'' 2016/04/11 09:01 

08 kwietnia 2016 roku roztrzygnięto

XI Ogólnopolski Konkurs ''Pielęgniarka Roku 2015''

 

Pielęgniarką Roku 2015 została

mgr Marzena Nowomińska

 - zatrudniona w Oddziale  Nefrologii
i Nadciśnienia Tętniczego, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie

 

Całość wyników i zdjęcia mozna przejrzeć na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego:

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=72

Liczba odwiedzin: 14934

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się