www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
'Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce'  

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umieściła dokument przedstawiający ''Wstępną ocenę zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce', który ukazuje nam niedobór pielęgniarek i położnych jaki nastąpi w najbliższych latach.


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych umieściła dokument przedstawiający ""Wstępną ocenę zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce", który ukazuje nam niedobór pielęgniarek i położnych jaki nastąpi w najbliższych latach.
Pismo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

Pismo Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie warunków zawierania kontraktów na pielęgniarską opiekę długoterminową świadczoną w domach pomocy społecznej


news_150_senat-komisja-rodziny-i-polityki-spolecznej.pdf
Pismo NRPiP  

Pismo NRPiP wraz załącznikiem z dnia 22 stycznia 2010 roku (znak: NIPiP/NRPiP/DM/0059/13/2010), przesłane do Pana Jacka Paszkiewicza – Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2009/DSOZ z dnia 30 grudnia 2009 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz zmiany treści Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Załączniki do ww. pisma: projekt zmiany załącznika nr 5 oraz załącznik kwalifiakcja pielegniarska

Powyższe pismo zostało przesłane do Ministra Zdrowia.


Pismo NRPiP
projekt zmiany załącznika nr 5
załącznik kwalifiakcja pielegniarska
Pismo do Pani Ewy Kopacz  

Pismo NRPiP wraz załącznikiem z dnia 22 stycznia 2010 roku (znak: NIPiP/NRPiP/DM/0059/9/2010), przesłane do Pani Ewy Kopacz, Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu: podstawowa opieka zdrowotna, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


Pismo
Załącznik
Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia opieki pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  

Pobierz:


Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia opieki pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie nieodpłatnego użyczania pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo-wychowawczych  

Pobierz:


Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie nieodpłatnego użyczania pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo-wychowawczych
Informacja  

W dniu 9 listopada 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z samorządem pielęgniarek i położnych.


news_139_notatka-9.11.2009.pdf
Stanowisko nr 10/2/09 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego z dnia 25 września 2009r.  

Wojewódzka komisja Dialogu Społecznego po zapoznaniu się z trudną i pogarszającą się sytuacją zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych w województwie śląskim, a także świadoma zagrożeń społecznych i ekonomicznych jakie niesie postępujący proces starzenia się społeczeństwa, postanowiła zwrócić się do Pani Minister z prośbą o przeanalizowanie wniosków wypracowanych i przyjętych w trakcie posiedzenia.


Stanowisko nr 10/2/09 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego z dnia 25 września 2009r.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia  

Pobierz:


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia
Stanowisko nr 29 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2009 r. dotyczące rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej  

  • Podstrona 5 z 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Liczba odwiedzin: 1479

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się