www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Raport o stanie pielęgniarstwa i położnictwa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 2015/09/14 09:35 

Raport:


Pobierz prezentację
Rekomendacje podpisane 2015/09/14 09:28 

Biuro Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje:

 

Rekomendacje podpisane!

W dniu dzisiejszym (8.09.2015 r.) w Ministerstwie Zdrowia zostały podpisane Rekomendacje zawarte w dokumencie „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje  i ich realizacja”, o co od ponad dwóch lat zabiegała  Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.  Rekomendacje stanowią podstawę do opracowania i wdrożenia rządowego programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne, w tym m.in.  stworzenie mechanizmów zapewniających wynagrodzenie pielęgniarek i położnych zgodnie z przygotowaniem zawodowym i uzyskanymi kwalifikacjami w kształceniu podyplomowym, uregulowanie kwestii minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz określenie docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców.

Rekomendacje  podpisali Minister Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor CKPPiP.

Informacja dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz dla położnych 2015/10/06 12:32 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zawierającymi informacje o programie poprawy wczesnego wykrywania i diagnozowania nowotworów u dzieci w pięciu województwach Polski oraz zapraszamy do lektury publikacji pn. Materiały edukacyjne oraz rekomendacje dla lekarzy i pielęgniarek POZ.

 

Publikacja dotyczy wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci, a przede wszystkich postępowania w przypadku stwierdzenia objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej u dzieci i młodzieży.

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA - PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 2015/09/10 14:28 

Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący podwyżek dla pielęgniarek i położnych.


Pobierz Komunikat
Komunikat NIPiP 2015/08/10 10:23 

Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie rozmów prowadzonych

 z Kierownictwa MZ, NFZ dotyczących wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

 

W  dniu 3 sierpnia 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Kierownictwa MZ, NFZ z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętą agendą. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową propozycję porozumienia w której zostały uwzględnione następujące informacje:

Oświadczenie Prezes NRPiP w sprawie doniesień medialnych na temat porozumienia 2015/08/10 19:57 

Szczegóły w załączonym pliku:


Oświadczenie
Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych kierowane do Ministra Zdrowia 2015/08/10 19:56 

Szczegóły w załączonym pliku:


Pismo NRPiP do MZ
Przypomnienie pielęgniarkom i położnym o mijającym terminie do uzupełnienia kwalifikacji 2015/07/29 14:41 

Prosimy o zapoznanie się z pismem dotyczącym uprawnień pielęgniarek i położnych do wykonywania szczepień ochronnych.


Przypominamy pielęgniarkom i położnym o mijającym terminie do uzupełnienia kwalifikacji w tym zakresie.


Pismo
Spotkanie z Wicemarszałek Województwa Śląskiego 2015/02/24 11:04 

W dniu 23 lutego 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie oraz przedstawicieli Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandrą Skowronek.

 

Liczba odwiedzin: 11028

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się