www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Podpisano porozumienie 2015/02/10 13:37 

Dnia 10 lutego 2015 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało podpisane porozumienie w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy:


Zarządem Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
a
Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.Pismo z MZ 2015/01/23 14:38 

Pismo dr n. o zdr. Beaty Cholewki Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia, która przekazuje pismo skierowane do wojewodów w sprawie uwzględnienia wymogu, przy nabywaniu przez podmioty lecznicze składników majątku, spełnienia krajowych ram interoperacyjności, w celu przygotowania w podmiotach leczniczych bazy teleinformatycznej umożliwiającej, w ramach Systemu Informacji Medycznej wprowadzenie w przyszłości dokumentacji pielęgniarskiej w postaci elektronicznej, wykorzystującej standardy Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®).


Pismo MZ
Porozumienie z OZZPiP 2015/01/23 14:36 

Pismo Wiceprezesa NRPiP dotyczące porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy oraz treść porozumienia.


Pismo
Porozumienie
Komunikat Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2015/01/14 09:56 

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.) uprzejmie przypominamy, że zgodnie z jej art. 97 ust. 1 osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania zawodu przed dniem 1 stycznia 2012 r., mogą je uzyskać, jeżeli w terminie do 1 stycznia 2015 r. złożą stosowny wniosek.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych 2014/11/06 11:54 

Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136)


Pobierz stanowisko
Ważne! Wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia 2014/07/18 13:55 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:


Stanowisko nr 6 Prezydium NRPiP z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia wotum nieufności Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi
treść pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko NRPiP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej 2014/07/01 09:57 

Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem nr 17 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw przyjętych przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.


Stanowisko nr 17
Wspólne stanowisko Prezydium NRPiP i ZOZZPiP 2014/02/27 09:36 

Stanowisko

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

i

Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 lutego 2014 r.

 

w sprawie braku działań Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielęgniarki i Położne


Pobierz plik PDF
Stosowanie karty ciąży w województwie śląskim 2013/12/13 14:09 

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, iż na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Zalecenia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii” pod adresem http://www.katowice.uw.gov.pl/wdznnsoz/ZKW_poloznictwa_i_ginekologii.html zamieszczony został wzór dokumentu kart ciąży.

Zachęcamy Państwa do zapoznania!

Liczba odwiedzin: 14936

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się