www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dziękuje za wsparcie dla pielęgniarek i położnych
Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Odpowiedź MZ na stanowiska VII NRPiP 2013/07/19 14:04 

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Pana Andrzeja Soplińskiego na stanowiska podjęte na VII posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniach 19-20 marca 2013 r.


Odpowiedź MZ
Narodowy Program Opieki Długoterminowej 2013/07/15 09:17 

Pismo NRPiP z dnia 5 lipca 2013r. (znak: NIPiP-NRPiP-DM.0021.68.13), przesłane do Pana Bartosza Arłukowicza, Ministra Zdrowia, w sprawie  przedstawienia dokumentu „Narodowym Program Opieki Długoterminowej”, będącego wynikiem prac Zespołu ds. opieki długoterminowej (powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2013r. – Dz. Urz. MZ Nr 11, poz. 51)

 

Pismo załączone poniżej:


news_543_mz-dokument-opd.pdf
Opinia Konsultanta krajowego 2013/05/14 10:53 

Opinia, dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, z dnia 12 kwietnia 2013 roku.


Opinia Konsultanta
Interwencje poselskie 2013/05/08 13:22 

Uprzejmie informujemy, że przesłane stanowiska Delegatów III Okręgowego Zjazdu VI Kadencji OIPiP stały się podmiotem interpelacji Pani Poseł Jadwigi Wiśniewskiej:

Wspólne oświadczenie OZZPiP oraz NRPiP 2013/03/22 14:46 

Sprzeciw wobec kontynuowania przez Ministra Zdrowia prac, nad wdrażaniem zapisów rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w jego treści z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

Szczegóły w załączonym pliku:


Pobierz plik PDF
Notatka ze spotkania Prezydium OZZPiP oraz przedstawicieli Prezydium NRPiP 2013/03/15 08:28 

Notatka ze spotkania Prezydium OZZPiP oraz przedstawicieli Prezydium NRPiP

w dniu 11 marca 2013r.

 

W trakcie spotkania przedstawiciele obu organizacji po raz kolejny podkreślili, iż niezmiennym są wyrażane do tej pory stanowiska o konieczności nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r, poz 1545), zgodnie z oczekiwaniem wyrażonym wielokrotnie w oficjalnych stanowiskach przedkładanych Ministrowi Zdrowia.

 

Wystąpienia poselskie dotyczące środowiska pielęgniarskiego 2013/03/01 09:34 

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem wystąpień poselskich na rzecz środowiska pielęgniarskiego Pani Poseł Jadwigi Wiśniewskiej.


Pobierz plik
List w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych 2013/02/20 13:42 

Szanowne Panie,

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zachęcam do zapoznania się z informacją o efektach negocjacji, jakie prowadziłam w Parlamencie Europejskim w sprawie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych.

Uprzejmie proszę o przekazanie i udostępnienie powyższych informacji jak najszerszemu gronu Pań  - Przewodniczącym Związków Zawodowych oraz Paniom pielęgniarkom i położnym.

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Handzlik

Poseł do Parlamentu Europejskiego


Pobierz plik
Informacja dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. 2012/08/24 13:15 

Departament Pielęgniarek i Położnych przekazuje w załączeniu pismo dotyczące sytuacji, w których pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną w znajdującym się na terenie szkoły gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zobowiązane są przez dyrektora szkoły do uiszczania opłat za korzystanie z tego gabinetu, uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej liczby pielęgniarek, których dotyczy taka sytuacja.

Jednocześnie Departament prześle pismo również w wersji papierowej.  

 

Z poważaniem

Jolanta Jabłońska

Departament Pielęgniarek i Położnych

w Ministerstwie Zdrowia

22-53-00-367


Pismo

Liczba odwiedzin: 11029

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się