www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

INFORMACJE ARCHIWALNE
Pismo do Pani Ewy Kopacz  

Pismo NRPiP wraz załącznikiem z dnia 22 stycznia 2010 roku (znak: NIPiP/NRPiP/DM/0059/9/2010), przesłane do Pani Ewy Kopacz, Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzeń Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu: podstawowa opieka zdrowotna, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.


Pismo
Załącznik
Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia opieki pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.  

Pobierz:


Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapewnienia opieki pielęgniarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie nieodpłatnego użyczania pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo-wychowawczych  

Pobierz:


Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące rozwiązań prawnych w zakresie nieodpłatnego użyczania pielęgniarkom gabinetów pielęgniarskich w placówkach oświatowo-wychowawczych
Informacja  

W dniu 9 listopada 2009 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z samorządem pielęgniarek i położnych.


news_139_notatka-9.11.2009.pdf
Stanowisko nr 10/2/09 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego z dnia 25 września 2009r.  

Wojewódzka komisja Dialogu Społecznego po zapoznaniu się z trudną i pogarszającą się sytuacją zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych w województwie śląskim, a także świadoma zagrożeń społecznych i ekonomicznych jakie niesie postępujący proces starzenia się społeczeństwa, postanowiła zwrócić się do Pani Minister z prośbą o przeanalizowanie wniosków wypracowanych i przyjętych w trakcie posiedzenia.


Stanowisko nr 10/2/09 Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego z dnia 25 września 2009r.
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia  

Pobierz:


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje poszczególnych profesjonalistów ochrony zdrowia
Stanowisko nr 29 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2009 r. dotyczące rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej  

Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania  

Pobierz:


Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawierania umów z pielęgniarkami na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej - zadaniowa forma finansowania
List otwarty Naczelnej Rady Pielęgniarek i Połoznych  

W dniu 6 lipca bieżącego roku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała list otwarty w sprawie sytuacji mieszkańców domów pomocy społecznej, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnego życia.


news_133_listotwartynipip.pdf
Powołanie Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w ZOZ.  

Powołano Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Na członka zespołu została powołana Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani Elżbieta Garwacka-Czachor.


Informacja

Liczba odwiedzin: 14932

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się