www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/11/10 08:18 

12-22-000004/LSZ/03/5/01,

12-22-000005/LSZ/03/5/01,

12-22-000006/LSZ/03/5/01.

  


news_4235_2021.219257.dk-pczinformacja.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/11/06 05:07 

12-22-000001/SOK/11/1/11.1021.047.02/01

  


news_4233_2021.217559.dk-pczinformacja.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania:  

12-21-000190/LSZ/03/5/11

12-21-000191/LSZ/03/5/01

  


news_4228_2021.207217.dk-pczinformacja.pdf
news_4228_2021.207218.dk-pczpismo.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/10/11 18:32 

12-21-000187/PSY/04/1/04.9901.400.03/11

  


news_4216_2021.198366.dk-piel-cz-2.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/09/09 03:11 

12-21-000183/RTM/16/1/24/01/01,

12-21-000184/RTM/16/1/24/02/01,

12-21-000185/RTM/16/1/24/05/01.

   


news_4197_informacja-pcz.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/09/07 10:24 

12-21-000180/LSZ/03/5/01

  


news_4191_piel-cz1.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/09/03 05:50 

12-21-000175/LSZ/03/5/01
12-21-000176/LSZ/03/5/01

12-21-000177/LSZ/03/5/01

12-21-000178/LSZ/03/5/01

12-21-000179/LSZ/03/5/01.

  


news_4188_piel-cz.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/08/24 05:48 

12-21-000174/LSZ/03/7/03.4900.009.03/01.

  


news_4179_2021.164432.dwa-ogloszenie-piel-cz.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania:  

12-21-000170/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000171/STM/07/1/07.0000.221.02/01

12-21-000172/STM/07/1/07.0000.218.02/01

12-21-000173/STM/07/1/07.1850.118.03/01

  


news_4178_2021.163381.mpo-piel.-cz.pdf
Informacja o ogłoszeniu postępowania w formie elektronicznej. Kod postępowania: 2021/07/24 06:16 

12-21-000136/STM/07/1/07.0000.213.02/01
12-21-000137/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000138/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000139/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000140/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000141/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000142/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000143/STM/07/1/07.0000.223.02/01
12-21-000144/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000145/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000146/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000147/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000148/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000149/STM/07/1/07.0000.213.02/01
12-21-000150/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000151/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000152/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000153/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000154/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000155/STM/07/1/07.0000.218.02/01

12-21-000156/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000157/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000158/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000159/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000160/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000161/STM/07/1/07.0000.213.02/01
12-21-000162/STM/07/1/07.0000.223.02/01
12-21-000163/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000164/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000165/STM/07/1/07.0000.214.02/01
12-21-000166/STM/07/1/07.0000.218.02/01
12-21-000167/STM/07/1/07.0000.221.02/01
12-21-000168/STM/07/1/07.0000.219.02/01

  


news_4155_2021.144481.ppo-pczstm20210721-informacja.pdf
  • Podstrona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3

Liczba odwiedzin: 2840

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się