www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Skład osobowy Komisji Problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na okres VII kadencji
2015-2019

Komisja Prawa i Legislacji oraz Zmian  Systemowych w Ochronie Zdrowia i Współpracy z NFZ:

        Bednarczyk Zbigniew

        Dziedzic Joanna

        Kaptacz Anna

        Markiewicz Iwona

        Osińska Magdalena

 

Komisja ds. Przeszkoleń po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej:

        Ciesielska Agata

        Płaza Barbara

        Szymanek Maria

        Dziedzic Joanna

        Wróż Renata

        Piekiełek Ewa


Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych:

        Cieślak Irena

        Maniszewska Marzena

        Mizerska Krystyna

        Płaza Barbara

        Szymanek Maria

        Kucharska Ewa

 

Komisja ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach  Losowych:

        Baczyńska Marzena

        Dziedzic Joanna

        Kucharska Lidia

        Maniszewska Marzena

        Płaza Barbara

        Karoń Bożena

        Borszcz Roman

Liczba odwiedzin: 3755

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się