www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w V OGÓLNOPOLSKIM FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, które odbędzie się w dn. 22-23 października 2021 w Hotelu Mercure w Gdyni.  


Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych , chorób skóry , zdrowia psychicznego , ochrony pracowników służby zdrowia w czasie pandemii , profilaktyki prozdrowotnej , schorzeń ginekologiczno-położniczych , układu oddechowego , gastroenterologii i żywienia.

Opłata konferencyjna daje możliwość wzięcia udziału we wszystkich sesjach i zajęciach warsztatowych oraz skorzystania z przerw kawowych , kolacji w piątek i lunchu w sobotę.

Program konferencji oraz rejestracja dostępne na stronie www.fpp.edu.pl

Nadzwyczajne czasy. Nadzwyczajne potrzeby? Ochrona życia i zdrowia psychicznego podopiecznych i pracowników w instytucjach opieki długoterminowej. Konsekwencje pandemii SARS-CoV-2'. 21-24 września 2021 r., online.  

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat' serdecznie zapraszamy do udziału w 23 Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która w tym roku przebiegać będzie pod przewodnim tytułem:

'Nadzwyczajne czasy. Nadzwyczajne potrzeby?
Ochrona życia i zdrowia psychicznego podopiecznych i pracowników w instytucjach opieki długoterminowej.
Konsekwencje pandemii SARS-CoV-2'.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-24 września 2021 r., w formule online i jest bezpłatna.

Zapraszamy do rejestracji na stronie www.mkod.pl

Program ramowy:

21 września 2021
19:00 - WIECZÓR INAUGURACYJNY


22 września 2021

SESJA 1 - 12.00 - 13.30

Wszystko, co powoli zaczynamy widzieć - konsekwencje pandemii dla podopiecznych, pracowników i kadry menedżerskiej instytucji opieki długoterminowej.

SESJA 2 - 13.45 - 15.00

Organizacja opieki długoterminowej w instytucjach podczas pandemii SARS-CoV-2. Doświadczenia placówek z różnych krajów świata i wnioski na przyszłość.


23 września 2021

SESJA 3 - 12.00 - 13.30

Potrzeby i zdrowie psychiczne podopiecznych opieki długoterminowej.

SESJA 4 - 13.45 - 15.30

Jakość życia, jakość opieki. Niezaspokojone potrzeby podopiecznych.


24 września 2021
12.00 - 14.00 Panel dyskusyjny Dyrektorów Instytucji Opieki Długoterminowej w Polsce

Szczegółowy program na stronie www.mkod.pl

Licząc na Państwa obecność,
Komitet Organizacyjny
Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej

VIII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”,  

Zaproszenie

 

W imieniu organizatorów,

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

zapraszamy do udziału w dwóch konferencjach : XIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”,

 

XVIII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

nt. „Żywienie enteralne i parenteralne ”,

 

 które odbędą się w dniu 24.09.2021 r. przy ul. Rolnej 43, w Katowicach.

 

Konferencja jest zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ,Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach ,Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz firm medycznych.

 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 13.09.2021 roku  na adres:

Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja 2021”

Na stronie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostanie zamieszczona karta zgłoszenia na konferencję, program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.

Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79

W dniach 16.08.- 31.08. proszę o kontakt nr tel.: (32) 259 16 98

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

mgr piel. Iwona Woźniak

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji  Onkologii Klinicznej  Polskiego Towarzystwa  Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

 

 

prof. WST, dr Aleksander Ostenda

Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

  


news_4164_zaproszenie-viii-konferencja-leczenie-ran-xviii-zywienie-enteralne-i-parenteralne-2021.doc
news_4164_konferencje-24.09.2021-strona-oipip.doc
news_4164_karta-zgloszenia-na-konferencje-24.09.2021.doc
news_4164_program-konferencji-24.09.2021.doc
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI: FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2021 2021/09/08 04:48 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI

FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2021

kliknij w link i przejdź do rejestracji

 

Konferencja realizowana w wersji hybrydowej - stacjonarnie i on-line.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ PROGRAM

' VI Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii', 'XI Warszawskie Seminarium NeuroUrologii' 2021/09/14 03:53 

Zapraszamy do udziału w dwóch wydarzeniach naukowych:
- „VI Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii'
- „XI Warszawskie Seminarium Neurourologii'
Oba kongresy odbędą się w trybie online.
Podczas VI edycji UroRadioOnkologii, która odbędzie się 21.11.2020 (sobota), skupimy się na badaniach obrazowych, onkouroekonomii, oraz raku nerki, prostaty i pęcherza.
12.12.2020 (sobota) już po raz XI będziemy mieli okazję ocenić działania z zakresu NeuroUrologii. Tegoroczny pogram obejmuje urologię czynnościową, uroginekologię i farmakoterapię.
Szerokie grono ekspertów w swoich dziedzinach przedstawi aktualne problemy, z którymi spotykają się lekarze w swojej codziennej praktyce, a w trakcie debat spróbują je omówić przedstawiając swoje opinie i doświadczenia.
W załączeniu przesyłam zaproszenia oraz programy wydarzeń.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminariach.
Rejestracja jest możliwa poprzez stronę internetową:
www.debaty-zdrowie.pl/neurourologia/
www.debaty-zdrowie.pl/uroradioonkologia/
oraz w formie listy osób zainteresowanych wzięciem udziału, przesłanej na adres:
kongresy@debaty-zdrowie.pl.

  


news_4201_zaproszeniexineurourologia.pdf
news_4201_programxineurourologia.pdf
BEZPŁATNA konferencja naukowo-szkoleniowa: CHOROBY RZADKIE - WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE -WYZWANIA DLA ZESPOŁÓW RESPIRATOROTERAPII DOMOWEJ Białystok 8 września 2021 r.  

Szanowni PaństwoMinister Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej w IMiD,
że dn. 24 sierpnia rząd przyjął Plan Chorób Rzadkich.

Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, które z wieloletnim
opóźnieniem przyjęły dokument dotyczący sytuacjiosób z chorobami
rzadkimi.

Informujemy, że 8 września w ramach obchodów
ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI
DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A


odbędzie się BEZPŁATNA konferencja naukowo-szkoleniowa:
CHOROBY RZADKIE -
WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PACJENTÓW WENTYLOWANYCH
MECHANICZNIE -WYZWANIA DLA ZESPOŁÓW
RESPIRATOROTERAPII DOMOWEJ

Białystok 8 września 2021 r.

AULA DUŻA
CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
UMB

BIAŁYSTOK, UL. SZPITALNA 27

  


news_4184_bezplatna-konferencja-choroby-rzadkie-8-wrzesnia-2021-r.pdf
Webinarium: BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA OPEROWANEGO cz. II – 07.10.2021r. – 18:30 2021/08/25 04:20 

IV Konferencja 'AKTUALNE WYZWANIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE NEUROLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ 2021/08/25 04:17 

Konferencja organizowana jest przez Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbędzie się już 10 września 2021r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy nie zdążyli się jeszcze zarejestrować .Program Konferencji oraz panel rejestracyjny dostępne są na stronie: www.pielegniarki2021.bok-ump.pl

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie ONLINE.

I FORUM EURIPA POLSKA „Medycyna obszarów wiejskich' 23-25 WRZEŚNIA 2021, Siedlce  

I FORUM EURIPA POLSKA

 
„Medycyna obszarów wiejskich'
23-25 WRZEŚNIA 2021, Siedlce
 
CELE GŁÓWNE FORUM
 
* Rozpowszechnianie dobrych praktyk w ochronie zdrowia.
* Inicjowanie badań naukowych.
* Poprawa jakości opieki na obszarach wiejskich i małych miast.
 
Tematyka I Forum Euripa Polska:
 
* Borelioza i choroby odkleszczowe.
* Pacjent po COVID-19 u lekarza POZ/AOS - od wyboru optymalnej terapii
do kompleksowego systemu opieki zdrowotnej.
* Rola pielęgniarki, nowe uprawnienia, cyfryzacja pracy
pielęgniarskiej.
* Opieka zdrowotna oparta na wartości Value Based Healthcare.
* Zaburzenia snu i bezdech nocny.
* Nowe leki w cukrzycy oraz przygotowanie do leczenia pacjentów z
otyłością.
* Leczenie ran przewlekłych.
* O profilaktyce zdrowotnej.
* HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C).
* Rola diety w zdrowiu i chorobie.
 
Wydarzenie hybrydowe – spotkanie prowadzone stacjonarnie oraz online.
Goście rejestrujący się na I Forum Euripa Polska stają się automatycznie uczestnikami wydarzenia międzynarodowego 10th Euripa
Rural Health Forum odbywającego się w tym samym terminie w godzinach
popołudniowych.
 
 
„Zrozumienie naszych pacjentów – ścisła współpraca'
23-25 WRZEŚNIA 2021, Siedlce
 
10ht Euripa Rural Health Forum – konferencja naukowa dedykowana
międzynarodowemu gremium (uczestnicy z Polski i zagranicy).
 
Wykłady, seminaria oraz warsztaty dostępne będą w formie hybrydowej
a wydarzenie prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język
polski.
 
Program przygotowany jest w oparciu o abstrakty naukowe zgłoszone przez
uczestników.
 
TEMATY WIODĄCE
 
* Rola podstawowej opieki zdrowotnej podczas epidemii Sars-Cov2.
* Monitorowanie pacjentów z chorobami niezakaźnymi (NCDs).
* Rola innych pracowników medycznych - praca zespołowa/pielęgniarki.
* Telemedycyna (współpraca z pacjentami, ale także konsultacje
lekarz-lekarz/pracownik ochrony zdrowia - inny pracownik ochrony
zdrowia).
* Polipragmazja - zapobieganie, konsekwencje.
* Ultrasonografia w praktyce lekarza rodzinnego.
* Badania przesiewowe w kierunku raka płuc.
4 edycja Konferencji poświęconej AKTUALNYM WYZWANIOM W PIELĘGNIARSTWIE NEUROLOGICZNYM I PSYCHIATRYCZNYM.  

Zapraszamy na 4 edycję Konferencji poświęconej AKTUALNYM

WYZWANIOM W PIELĘGNIARSTWIE NEUROLOGICZNYM I PSYCHIATRYCZNYM.
Konferencja organizowana jest przez Zakład Pielęgniarstwa
Neurologicznego i Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 
W OPIECE NEUROLOGICZNEJ są to wyzwania związane z uczestnictwem
pielęgniarek w zaawansowanych terapiach i zintegrowanych modelach
opieki nad pacjentami z chorobami naczyniowymi i
neurozwyrodnienieniowymi. W OPIECE PSYCHIATRYCZNEJ - wyzwania
pielęgniarstwa psychiatrycznego związane z reformą w psychiatrii,
środowiskową opieką psychiatryczną oraz kształceniem.
 
Wśród wykładowców będą pielęgniarki, lekarze, terapeuci oraz
inne osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie i organizację
nowych form opieki i terapii w neurologii i psychiatrii. Oprócz
wiedzy merytorycznej, podzielą się z Państwem doświadczeniami
własnymi. W trakcie konferencji zaproponujemy również krótki
program artystyczny.
 
Konferencja jest skierowana do pielęgniarek, lekarzy, psychologów,
terapeutów i studentów uczelni medycznych.
 
_Uprzejmie informujemy, że tegoroczna konferencja odbędzie się w
trybie ONLINE._
 
Więcej informacji oraz rejestracja są dostępne na stronie:

  

Liczba odwiedzin: 12137

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się