www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Wiosenny Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie Zakopane 25-28 marca 2019r. 2019/02/02 08:46 

Serdecznie zapraszamy na zjazd organizowany  przy współudziale Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  oddział w Rzeszowie oraz pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białystok

Wiosenny Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie

Zakopane  25-28 marca 2019r.


1/ Wystąpienia medialne i publiczne  /Jak skutecznie budować wizerunek publiczny, jak kontrolować i świadomie wykorzystywać mowę ciała, jak operować głosem, jak zrozumiale i prosto mówić o trudnych i skomplikowanych sprawach/
2/ Pielegniarka naczelna - a zakażenia szpitalne
3/ Zachowania agresywne i autoagresywne
4/Przemoc  - Definicja, formy, rodzaje, cykle przemocy
5/ Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc


Prelegenci:

Jarosław Kulczycki: znany dziennikarz i prezenter TV  
dr n. o zdr Barbara Stawarz: Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
mgr Alina Jurczuk, vice przewodniczaca OIPiP Białystok

mgr Elzbieta Sułyk: przewodniczaca oddziału PTP Rzeszów

mgr Beata Pawlisz: specjalista terapii uzależnień

mgr Paweł Antoniak: specjalista terapii uzależnień


POCZĄTEK ZAJĘĆ:
Uczestników zapraszamy do hotelu już od 24.03 po południu na pobyt cały
Zajecia rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 26marca 2019r- kończą 28 marca około godz. 10:00.

 Dla chętnych w dniu 25 marca integrujący wyjazd do Egeru-Węgry
                                  
MIEJSCE :  Zakopane Grand Hotel Stamary****
CENA:
pobyt standardowy  25 marca                                                                     1150zł netto*                              
pobyt cały od 24 marca z wycieczką                                                            1450zł netto*
Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                 180zł/240zł
*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Ilość miejsc w pokojach jedno osobowych mocno ograniczona prosimy o sprawdzanie dostępności


ZGŁOSZENIA:
Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:
FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński
Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80
Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
Kontakt do Organizatora:
22 3723980; 601 35 44 88

   

Forum Zakażeń Jachranka 4-6 kwietnia 2019 r. 2019/02/02 07:20 

4-6 kwietnia 2019 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń medycznych 2019 roku - ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja I FORUM ZAKAŻEŃ.
I Forum Zakażeń będzie pierwszą tak nowoczesną, interdyscyplinarną konferencją dotyczącą profilaktyki i leczenia zakażeń, która połączy specjalistów różnych dziedzin. Przedstawiciele wielu różnorodnych medycznych towarzystw naukowych spotkają się tu, by dyskutować o nowych rozwiązaniach w polskiej ochronie zdrowia.
Najlepsi eksperci w Polsce i wykłady na najwyższym poziomie merytorycznym
Pojawią się tu między innymi przedstawiciele: Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, a także konsultanci krajowi: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej) oraz dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii).
Nowe standardy w profilaktyce i leczeniu
I Forum Zakażeń to spotkanie, które będzie inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań w profilaktyce i leczeniu zakażeń w Polsce.
Naszym gościem specjalnym będzie m.in. doskonały ekspert prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia na rzecz Badania i Leczenia Sepsy 'Pokonać Sepsę', który opowie między innymi o starcie nowego rejestru sepsy i jego znaczeniu dla leczenia zakażeń w Polsce.
 

    

II ŚLĄSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO - 12 kwiecień 2019 r MYSŁOWICE 2019/02/01 09:01 

 

II ŚLĄSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w II Śląskiej Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Zaproszenie kierujemy do środowisk pielęgniarek systemu, dyspozytorów medycznych, ratowników medycznych i lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych systemem ratownictwa medycznego.

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych. Konferencja zakończy się wręczeniem certyfikatów. W czasie konferencji odbędzie się wystawa firm medycznych.

Termin konferencji: 12 kwiecień 2019 r.

Miejsce konferencji: Szyb Bończyk, Mysłowice ul. Ks. Norberta Bończyka 13

Opłata konferencyjna wynosi: 270,60 zł brutto (220,00 zł +podatek VAT 23%) płatna przy rejestracji.

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, udział w uroczystej kolacji oraz bankiet mający na celu integracje środowiska ratownictwa medycznego.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Rejestracja uczestników: 01.02.2019 r. – 24.03.2019 r.

Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

40-027 Katowice, ul. Francuska 16

ING Oddział Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

W tytule przelewu koniecznie należy podać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz nazwę konferencji „ II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego”.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: izba@izbapiel.katowice.pl z dopiskiem II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Serdecznie zapraszamy

 

  


news_3064_zaproszenie-na-ii-konferencje-ogloszenie.pdf
news_3064_karta-zgloszenia-uczestnictwa.doc
VIII Konferencja OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE Warszawa 8-9 marca 2019 r. 2019/01/23 15:18 

Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce 2019 skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek, w tym osób zarządzających jednostkami opieki paliatywnej, którzy na co dzień stykają się z pacjentem chorującym na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu.

W tym roku przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące aktualnych problemów opieki paliatywnej w Polsce, pielęgniarstwa w opiece paliatywnej oraz aspektów prawnych. Uczestnicy poznają także najnowsze wytyczne i rekomendacje.

W programie m.in.:
• Przegląd wytycznych postępowania przeciwbólowego
• Miejscowe zastosowanie preparatów zawierających opioidy - praktyka kliniczna
• Postępowanie w powikłaniach po radioterapii
• Kompetencje psychospołeczne i uprawnienia zawodowe pielęgniarki opieki paliatywnej
• Nowe wyzwania, nowe możliwości – leczenie odleżyn i ran przewlekłych
• Zaburzenia krzepnięcia u chorych objętych opieką paliatywną
• Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych w medycynie paliatywnej

Jednodniowa konferencja „Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego”, 11 maja 2019 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle 2019/01/22 17:51 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w jednodniowej konferencji „Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego”, która odbędzie się dnia 11 maja 2019 roku w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, w ramach XI Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Alergia - zapobiegam, kontroluję, leczę”.

Wykłady i prezentacje poprowadzą najlepsi krajowi eksperci w dziedzinie chorób alergicznych – za wartość merytoryczną programu odpowiada Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Chcemy by program naukowy Dnia Pielęgniarstwa Alergologicznego, poruszał tematy, które będą odzwierciedlać codzienny charakter pracy z pacjentem. Liczymy w związku z tym na Państwa głos i udział w dyskusjach, które pomogą przedstawić różnego rodzaju doświadczenia związane z terapią alergii.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:
https://konferencja2019.szkoleniapta.pl/dzien-pielegniarstwa-alergologicznego/

Rejestracja możliwa jest poprzez formularz dostępny na stronie, bądź bezpośrednio kontakt z biurem organizacyjnym: konferencje@altasoft.pl

  

XXI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTPAiIO Oddziału Śląskiego. 2019/01/03 19:08 

Zapraszamy na XXI Konferencję Naukowo – Szkoleniową PTPAiIO Oddziału Śląskiego. W załączniku karta zgłoszenia uczestnictwa.

  


news_3041_xxi-konferencja-zgloszenie-uczestnictwa.doc
X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA 'DOKUMENTACJA PLACÓWKI MEDYCZNEJ' 2018/11/28 13:23 

Szanowni Państwo,

 

Mam zaszczyt po raz kolejny zaprosić Państwa do wzięcia udziału, tym razem w jubileuszowej, X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt.: Dokumentacja Placówki Medycznej. 

Dwudniowa konferencja zgromadzi wielu znakomitych prelegentów świata medycyny i prawa. Zaprezentują oni swoje stanowiska na temat dokumentacji medycznej w placówkach medycznych o różnych profilach. Ponadto, będzie to doskonała okazja do pogłębienia dialogu między środowiskami medyczno-prawniczymi.  


Z poważaniem,
Dr n. med. Erwin Strzesak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


6 – 7 grudnia 2018 r. Poznań


ORGANIZATORZY:

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

Uniwersytet Medyczny

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Katedra i Zakład Elektroradiologii UMP

KONTAKT:

Hanna Waligórska
e-mail: hanna.waligorska@wco.pl


Agnieszka Słocińska
e-mail: agnieszka.slocinska@wco.pl

 

Weronika Misiuna
e-mail: weronika.misiuna@wco.pl 

Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

Telefony:

61 88 50 673
61 88 50 749
61 88 50 599

Link do strony:
https://www.wco.pl/dm2018/

  

Zaproszenie na III konferencję Ogólnopolskiej Debaty 'Wspólnie dla Zdrowia'. 2018/10/31 14:35 

Szanowni Państwo

Zapraszam na III konferencję Ogólnopolskiej Debaty
'Wspólnie dla Zdrowia', która odbędzie się 29 listopada br. w Łodzi. Temat
konferencji - 'Własność, odpowiedzialność, zarządzanie w ochronie zdrowia'.
Udział w konferencji jest bezpłatny, możliwy jednak tylko po uprzedniej
rejestracji (link do rejestracji znajduje się z załączonym zaproszeniu).
Rejestracja jest możliwa także na stronie internetowej:
www.wspolniedlazdrowia.com
Pytania:
Przemysław Kubiak
Biuro Prasy i Promocji mail: biuro-bp@mz.gov.pl
tel: (22) 63 49 382

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

  


news_3018_zaproszenie-iii-debata-wdz.pdf
XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 2018/10/10 15:48 

UWAGA! PROMOCYJNA CENA OBOWIĄZUJE DO 31 PAŹDZIERNIKA 2018r. !!!


Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, która odbędzie się w Częstochowie w dniach 17-19 stycznia 2019 roku.

Z wielką przyjemnością gościć będziemy na niej znakomitych prelegentów, specjalistów i przyjaciół Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

Swoją obecnością zaszczycą nas: prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, prof. dr hab. n. med. Wioletta Skrzypulec-Plinta, ks. dr hab. prof. UŚ
Antoni Bartoszek, prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, dr hab. n. med. prof. UM Małgorzata Krajnik, dr hab. n. med. prof. UM Wojciech Leppert, dr n. med. Zbigniew Bohdan, prof. dr hab. n. med. Piotr Morciniec, dr n. med. Marcin Janecki, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Marcin Wiśniewski, dr n.med. Michał Graczyk, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n.
med. Ewa Czeczelewska, Senator dr Ryszard Majer, lek. med. Artur Pakosz,
lek. med. Anna Adamczyk, lek. med. Jacek Rogalski, mgr Anna Kaptacz, mgr
Lidia Kimber-Dziwisz, mgr Magdalena Sagan, mgr Izabela Kaptacz, mgr Irena
Sikora-Mysłek, mgr Aneta Nachman, mgr Iwona Maciejewska.Tematem przewodnim konferencji będą słowa Świętego Jana Pawła II:

Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

'Wymagać od siebie' oznacza walkę ze swoimi złymi cechami i dążenie do
stawania się lepszym człowiekiem. Człowiek, który wie czego chce, wybiera
konkretną drogę w życiu a jego samodzielna decyzja daje pewność, że nie
zboczy na przypadkowe tory. Dążąc do osiągnięcia swoich celów, udoskonalamy
siebie i swoje życie. 

Praca w opiece paliatywnej i hospicyjnej jest wymagająca, każdego dnia
stajemy przed trudnymi decyzjami i dylematami. To wszystko zobowiązuje do
doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju zawodowego oraz duchowego. Temat
konferencji to słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane podczas Apelu
Jasnogórskiego w 1983r.  Dotyczą one każdego z Nas, a wymagając od siebie
więcej,  zapewniamy lepszą opiekę naszym pacjentom, podopiecznym i
potrzebującym.

Nadchodzącą konferencję ponownie organizujemy dla Państwa w nowoczesnym i
komfortowym Hotelu Arche**** , przy ul. Oleńki 20
<http://www.hotelczestochowa.comwww.hotelczestochowa.com, w bliskiej
lokalizacji Jasnej Góry.

Zapraszamy na XXIII Konferencję Naukowo-Szkoleniową Opieki Paliatywnej i
Zespołów Hospicyjnych oraz na Pielgrzymkę Hospicjów Polskich, która z
pewnością poszerzy Państwa zdobytą wiedzę, pozwoli na wymianę doświadczeń, a
także da siłę na kolejny rok pracy przyczyniając się do rozwoju opieki
paliatywnej oraz ruchu hospicyjnego. Liczymy, że przygotowany program
konferencji i oferta pakietów konferencyjnych spełnią Państwa oczekiwania.

Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej:
www.hospicjum-konferencja.pl <http://www.hospicjum-konferencja.pl

W załączeniu karta zgłoszenia uczestnictwa.

 

Zapraszamy i pozdrawiamy z Częstochowy

 

Artur Kaptacz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

  


news_2997_kominukat-2019.pdf
news_2997_program-ramowy.doc
news_2997_karta-zgloszenia-uczestnika.doc
Konferencja - ROLA POŁOŻNEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA. OPTYMALIZACJA PRACY POŁOŻNEJ POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI IT. 2018/10/10 16:45 

III KONFERENCJA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 'ROLA POŁOŻNEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA. OPTYMALIZACJA PRACY POŁOŻNEJ POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI IT.' Katowice, 23 października 2018 r.

  


news_3002_iiikonferencjapip2018.pdf
  • Podstrona 3 z 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Liczba odwiedzin: 5237

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się