www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medyczyny Szkolnej, Warszawa, 26 - 27 czerwca 2019 r. 2019/03/22 14:28 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Medyczyny Szkolnej, która odbędzie się w dniach 26 - 27 czerwca 2019 r.w Warszawie.

Program

* Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL – MED.' MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 
* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka          
 
* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

mgr Bożena Kaczmarczyk, piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 
* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 
* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie
 
* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole

dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 
* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.

 

Z poważaniem,
Ewelina Madej

Polskie Centrum Edukacji
kom. 603773091
ebiuro@pce.com.pl

  

Konferencja naukowo-szkoleniowa „DEHUMANIZACJA MEDYCYNY – POSTSCRIPTUM', 23.03.2019 r. Katowice. 2019/03/18 16:39 

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową „DEHUMANIZACJA MEDYCYNY – POSTSCRIPTUM', która odbędzie się  23.03.2019 r. w Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda Polskiego Radia Katowice. Konferencję organizują: Śląska Izba Lekarska wraz z  Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich oraz Polskim Radiem Katowice. 

W załączeniu - szczegółowy program.

  

Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej. 2019/02/27 12:56 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki , Pielęgniarzy ,Położne, Położnych  na organizowaną w ramach prewencji konferencję: „Odpowiedzialność zawodowa a bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych. Odpowiedzialność karna za błąd organizacyjny Kadry Kierowniczej.”

w dniach 11-12 kwietnia 2019r

 

Szczegóły w załącznikach.

  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra. 2019/02/15 12:58 

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału
w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
nt.
Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra.
Konferencja została zaplanowana w dniach
12-14 września 2019 roku
i będzie towarzyszyć obchodom
Jubileuszu 50-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

https://polishnursingresearch.umlub.pl/

  

Główne zagadnienia konferencyjne to:

 • dowody naukowe w praktyce klinicznej pielęgniarki;
 • potencjał i autonomia pielęgniarek w otwartej opiece zdrowotnej;
 • dynamika zmian i rozwój systemu edukacji zawodowej pielęgniarek;
 • bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent: wyniki badań naukowych;
 • zarządzanie i przywództwo w pielęgniarstwie;
 • konflikty wartości i wyzwania opieki pielęgniarskiej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, odpowiedzialność zawodowa;
 • zmiany paradygmatu badań naukowych w pielęgniarstwie: metody badań i analizy danych, badania interdyscyplinarne – doświadczenia europejskie i krajowe;
 • pielęgniarstwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych – przykłady dobrych praktyk i strategia działań na rzecz umiędzynarodowienia badań naukowych w pielęgniarstwie;
 • rozwój kompetencji zawodowych pielęgniarek i pielęgniarstwo zaawansowanej praktyki;

Podczas konferencji planujemy dwa rodzaje wystąpień:

 • wystąpienia ustne – wygłoszone przez zaproszonych gości, specjalistów pielęgniarstwa z kraju i ze świata;
 • sesje posterowe – do zgłaszania streszczeń do tych sesji zapraszamy wszystkich Państwa.

W trakcie konferencji odbędzie się również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów nt. Strategia działań w celu umiędzynarodowienia wyników badań naukowych pielęgniarek.Planujemy także organizację warsztatów tematycznych, zarówno z zakresu badań naukowych jak i praktyki klinicznej w pielęgniarstwie.

 

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wystąpień konferencyjnych oraz tłumaczenie konsekutywne warsztatów tematycznych.

Wyrażamy nadzieję, że tematyka konferencji oraz jej formuła organizacyjna zachęcą Państwa do zgłaszania swojego udziału.

 

Zapewniamy możliwość spotkania wybitnych specjalistów, stworzymy przestrzeń do wymiany poglądów i nawiązania międzynarodowej współpracy. Poza walorami naukowymi, polecamy walory turystyczne miasta Lublin, które jak zawsze powita Państwa swoim niekwestionowanym urokiem.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji

 

prof. zw. dr hab. Irena Wrońska
dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska

 

Konferencja dla pielęgniarek i położnych pt. 'Wyzwania XXI wieku w pielęgniarstwie nefrologicznym” 2019/02/15 12:56 

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu organizuje konferencję dla pielęgniarek i położnych pt. 'Wyzwania XXI wieku w pielęgniarstwie nefrologicznym”, która odbędzie się w dniu 12.04.2019r. w  godz. 09.30-14.30 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

  

Ogólnopolska Konferencja - Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. Ciechanów,12 kwietnia 2019 r. 2019/02/12 18:39 

Serdecznie zapraszamy

 

do udziału w XIX Ogólnopolskiej i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji  Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

  


news_3075_ixjfikomunikat.docx
news_3075_ixjfkartaczynnegouczestnictwa.docx
news_3075_ixjfkartabiernegouczestnictwa.docx
news_3075_ixjfstudentkartaczynnegouczestnictwa.docx
news_3075_ixjfstudentkartabiernegouczestnictwa.docx
VI Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych', która odbędzie się w dniach 20-22.02.2019 r. w Giżycku. 2019/02/04 09:42 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej i CSR DAN-MED serdecznie zapraszamy na VI Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych', która odbędzie się w dniach 20-22.02.2019 r. w Giżycku.


Patronat honorowy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie, Burmistrz Giżycka

Patronat medialny: „Zakażenia XXI wieku' Pismo Naukowe Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, „OPM' Ogólnopolski Przegląd Medyczny oraz Evereth News

W szóstej edycji konferencji: 8 wykładów i 3 warsztaty dotyczących higieny szpitalnej i profilaktyki zakażeń oraz 12 wykładów i 6 warsztatów z zakresu procedur dezynfekcji, sterylizacji, dekontaminacji.

Udział w konferencji wezmą również przedstawiciele Stowarzyszenia Higieny Szpitalnej - Przewodniczący dr. n. med. Paweł Grzesiowski i Wiceprzewodnicząca mgr Anna Tymoczko oraz Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego mgr Barbara Plewik.
Bardzo interesujący wykład na temat odpowiedzialności prawnej w zakażeniach szpitalnych przygotował prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

Udział w konferencji potwierdziło 21 firm:
ProjectMed, Schülke Polska, 3M, Medilab, Informer Med, AMED, SMS, SYNAPSIS, Sterigat, Dr.Weigert, MMM, MCPOLSKA.PL, ELMI, Sterimed, OMC Envag, KOMENDER, Aesculap Chifa, Batist Medical, KLAROMED, Dr.Schumacher, TZMO.

 

Agenda konferencji i karta zgłoszenia uczestnictwa w załącznikach lub na stronach: 
http://sterylizacja.org.pl/ 
https://dan-med.com.pl/

Pozdrawiam i do zobaczenia w Giżycku – Cezary Piórkowski

  


news_3073_agenda-vi-konferencja-gizycko-2019.pdf
news_3073_karta-zgloszenia-uczestnictwa-w-konferencji.docx
Wiosenny Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie Zakopane 25-28 marca 2019r. 2019/02/02 08:46 

Serdecznie zapraszamy na zjazd organizowany  przy współudziale Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  oddział w Rzeszowie oraz pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białystok

Wiosenny Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych oraz Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie

Zakopane  25-28 marca 2019r.


1/ Wystąpienia medialne i publiczne  /Jak skutecznie budować wizerunek publiczny, jak kontrolować i świadomie wykorzystywać mowę ciała, jak operować głosem, jak zrozumiale i prosto mówić o trudnych i skomplikowanych sprawach/
2/ Pielegniarka naczelna - a zakażenia szpitalne
3/ Zachowania agresywne i autoagresywne
4/Przemoc  - Definicja, formy, rodzaje, cykle przemocy
5/ Praca z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc


Prelegenci:

Jarosław Kulczycki: znany dziennikarz i prezenter TV  
dr n. o zdr Barbara Stawarz: Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
mgr Alina Jurczuk, vice przewodniczaca OIPiP Białystok

mgr Elzbieta Sułyk: przewodniczaca oddziału PTP Rzeszów

mgr Beata Pawlisz: specjalista terapii uzależnień

mgr Paweł Antoniak: specjalista terapii uzależnień


POCZĄTEK ZAJĘĆ:
Uczestników zapraszamy do hotelu już od 24.03 po południu na pobyt cały
Zajecia rozpoczynają się o godz. 9:00 dnia 26marca 2019r- kończą 28 marca około godz. 10:00.

 Dla chętnych w dniu 25 marca integrujący wyjazd do Egeru-Węgry
                                  
MIEJSCE :  Zakopane Grand Hotel Stamary****
CENA:
pobyt standardowy  25 marca                                                                     1150zł netto*                              
pobyt cały od 24 marca z wycieczką                                                            1450zł netto*
Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                 180zł/240zł
*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Ilość miejsc w pokojach jedno osobowych mocno ograniczona prosimy o sprawdzanie dostępności


ZGŁOSZENIA:
Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:
FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński
Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80
Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
Kontakt do Organizatora:
22 3723980; 601 35 44 88

   

Forum Zakażeń Jachranka 4-6 kwietnia 2019 r. 2019/02/02 07:20 

4-6 kwietnia 2019 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń medycznych 2019 roku - ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja I FORUM ZAKAŻEŃ.
I Forum Zakażeń będzie pierwszą tak nowoczesną, interdyscyplinarną konferencją dotyczącą profilaktyki i leczenia zakażeń, która połączy specjalistów różnych dziedzin. Przedstawiciele wielu różnorodnych medycznych towarzystw naukowych spotkają się tu, by dyskutować o nowych rozwiązaniach w polskiej ochronie zdrowia.
Najlepsi eksperci w Polsce i wykłady na najwyższym poziomie merytorycznym
Pojawią się tu między innymi przedstawiciele: Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej, Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, a także konsultanci krajowi: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej) oraz dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii).
Nowe standardy w profilaktyce i leczeniu
I Forum Zakażeń to spotkanie, które będzie inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań w profilaktyce i leczeniu zakażeń w Polsce.
Naszym gościem specjalnym będzie m.in. doskonały ekspert prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia na rzecz Badania i Leczenia Sepsy 'Pokonać Sepsę', który opowie między innymi o starcie nowego rejestru sepsy i jego znaczeniu dla leczenia zakażeń w Polsce.
 

    

II ŚLĄSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO - 12 kwiecień 2019 r MYSŁOWICE 2019/02/01 09:01 

 

II ŚLĄSKA KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

Zespół ds. pielęgniarstwa ratunkowego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w II Śląskiej Konferencji Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Zaproszenie kierujemy do środowisk pielęgniarek systemu, dyspozytorów medycznych, ratowników medycznych i lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych systemem ratownictwa medycznego.

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych. Konferencja zakończy się wręczeniem certyfikatów. W czasie konferencji odbędzie się wystawa firm medycznych.

Termin konferencji: 12 kwiecień 2019 r.

Miejsce konferencji: Szyb Bończyk, Mysłowice ul. Ks. Norberta Bończyka 13

Opłata konferencyjna wynosi: 270,60 zł brutto (220,00 zł +podatek VAT 23%) płatna przy rejestracji.

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, udział w uroczystej kolacji oraz bankiet mający na celu integracje środowiska ratownictwa medycznego.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu.

Rejestracja uczestników: 01.02.2019 r. – 24.03.2019 r.

Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

40-027 Katowice, ul. Francuska 16

ING Oddział Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

W tytule przelewu koniecznie należy podać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz nazwę konferencji „ II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego”.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: izba@izbapiel.katowice.pl z dopiskiem II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego.

Serdecznie zapraszamy

 

  


news_3064_zaproszenie-na-ii-konferencje-ogloszenie.pdf
news_3064_karta-zgloszenia-uczestnictwa.doc
 • Podstrona 3 z 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Liczba odwiedzin: 6789

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się