www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa


Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.


Wykaz konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa mozna znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/konsultanci-w-dziedzinie-pielegniarstwa-i-poloznictwa,

a także w pliku zamieszczonym poniżej.


Natomast z opiniami konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa mozna zapoznać się na podstronie: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/konsultanci-w-dziedzinie-pielegniarstwa-i-poloznictwa/opinie-konsultantow-krajowych-w-dziedzinie-pielegniarstwa-i-poloznictwa


Liczba odwiedzin: 4218

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się