www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

KOMUNIKAT

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, pracowników i sąsiadów Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 

 przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo.

Kontakt telefoniczny do OIPiP w Częstochowie :

   

 

(34) 324-51-12

 

(34) 361-30-18

 

503 00 89 46

Kontakt e-mailowy –    sekretariat@oipip.czest.pl

Korespondencja e-mailowa, telefoniczna lub listowna wciąż pozostaje najbezpieczniejszą formą kontaktu.

W przypadku wizyty osobistej informujemy, iż interesanci będą przyjmowani pojedynczo.

Osoby przybywające na terenie OIPiP mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

 

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Barbara Płaza

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa

 

 
ul. Pułaskiego 25  /IV piętro/
42-200 Częstochowa
województwo: śląskie
Polska

 

  NIP: 573 11 77 827
  MILLENIUM BANK 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101
   
  sekretariat@oipip.czest.pl
  (34) 324-51-12
  (34) 361-30-18
503 00 89 46
   
   Księgowość OIPiP:
510 893 392
Godziny pracy / dyżurów:

 

 Biuro OIPiP Radca Prawny 
 Poniedziałek, Wtorek, Piątek 

od 7:00 do 15:30

Konsultacje (osobiste, telefoniczne, e-mail) odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną pod nr

tel. 34 324-51-12

Środa, Czwartek

od 7:00 do 17:00

 Piątek 

od 8:00 do 10:00

 

  

Biuro Działu Prawa Wykonywania Zawodu
rejestr@oipip.czest.pl

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek:

od 7:00 do 15:00

 Środa:

od 7:00 do 17:00

 Piątek:

od 7:00 do 13:00

 

 

Ośrodek Szkoleniowy
szkolenia@oipip.czest.pl
tel: 519 862 186

Poniedziałek:

od 7:00 do 15:00

Wtorek, czwartek:

od 7:00 do 14:00

Środa:

od 7:00 do 17:00

Piątek:

od 7:00 do 15:00

  


 Skarbnik OIPiP

Biuro Skarbnika

skarbnik@oipip.czest.pl

biuro.skarbnik@oipip.czest.pl

 Poniedziałek 

od 14:00 do 17:00

Poniedziałek - Piątek

od 7:00 do 15:00

Środa

 od 12:00 do 17:00 


------


 

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
orzoz@oipip.czest.pl
1 i 3 środa miesiąca

od 15:00 do 17:00

 

Liczba odwiedzin: 30815

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się