www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

19-12-2017 r. OS OIPiP Częstochowa: Kurs dokształcający ''Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych'' 2017/10/25 15:49 

Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

zapraszają na kurs dokształcający

 Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych.

  

Termin: 19 grudnia 2017 r.

Godzina: 9:00 – 17:00

Miejsce: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, przy ul. Pułaskiego 25 - sala konferencyjna I piętro

Koszt kursu: 100,00 zł dla członków OIPiP w Częstochowie regularnie opłacających składki,

200,00 zł dla pozostałych chętnych.

 

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych do dnia 12 grudnia 2017 roku.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Oferta Ośrodka Szkoleniowego
Oferta Ośrodka Szkoleniowego - II połowa 2017 roku 2017/06/29 11:43 


Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs dla pielęgniarek – 900 zł / od 29-11-2017 do 24-05-2018

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek -755 zł

Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek - 780 zł / od 25-10-2017 do 25-04-2018

Pielęgniarstwo ratunkowe – kurs dla pielęgniarek systemu - 980 zł

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek - 700 zł / od 22-08-2017 do 22-02-2018

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla położnych - 700 zł / od 30-11-2017 do 24-05-2018

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek - 700 zł / od 12-10-2017 do 12-04-2018

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs dla pielęgniarek - 880 zł

Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs dla pielęgniarek – 750 zł

 

Kursy specjalistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - kurs dla pielęgniarek i położnych - 220 zł

1) od 06-09-2017 do 01-11-2017

2) od 16-06-2017 do 27-07-2017

3) od 25-10-2017 do 20-12-2017

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – kurs dla pielęgniarek i położnych - 170 zł / od 04-10-2017 do 30-11-2017

Szczepienia ochronne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – 230 zł / od 12-10-2017 do 10-01-2018

Szczepienia ochronne dla położnych – kurs dla położnych – 185 zł

Leczenie ran– kurs dla pielęgniarek – 420 zł

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego - kurs dla pielęgniarek i położnych – 250 zł / od 20-09-2017 do 20-12-2017

Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część I – kurs dla pielęgniarek i położnych – finansowanie z UE

1) od 06-09-2017 do 19-10-2017

2) od 11-10-2017 do 23-11-2017

3) od 22-11-2017 do 11-01-2018

Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część II – kurs dla pielęgniarek i położnych – finansowanie z UE

1) od 13-09-2017 do 18-10-2017

2) od 18-10-2017 do 16-11-2017

3) od 15-11-2017 do 14-12-2017

4) od 13-12-2017 do 17-01-2018

Edukator w cukrzycy – kurs dla pielęgniarek i położnych – 440 zł / od 02-11-2017 do 10-01-2018

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs dla położnych – 220 zł

Onkologia ginekologiczna – kurs dla położnych (nowe szkolenie) / od 08-11-2017 do 07-03-2018

Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie) / od 16-11-2017 do 15-02-2018

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs dla położnych – 190 zł / od 23-11-2017 do 21-02-2018

 

Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie /wszystkie od 14-09-2017 do 14-05-2019/

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo- ginekologiczno-położnicze

 

Kursy dokształcające

Cewnikowanie pęcherza moczowego – 50 zł / od 14-12-2017  do 16-12-2017

Dłuoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych – 100 zł / 12-07-2017

 

Kursy jednodniowe

Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę - 20 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o składanie do Ośrodka Szkoleniowego dokumentacji:

 

a) do kursów kwalifikacyjnych

- zgłoszenie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK

- kserokopia prawa wykonywania zawodu.

- zaświadczenie o zatrudnieniu (udokumentowane 6 m-cy stażu pracy w zawodzie)

- kopie zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych

 

b) do kursów specjalistycznych, dokształcających i jednodniowych

- zgłoszenie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK

- kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

519 - 862-186

lub

34 324-12-51 wew. 407

Plan szkoleń organizowanych w kwietniu i maju 2017 roku przez Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie 2017/02/21 10:56 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że obecnie przyjmowane są zgłoszenia na kursy, których uruchomienie planowane jest w kwietniu i maju 2017 roku.

 

Kursy kwalifikacyjne:

 1. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek – 700 zł
 2. Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek780 zł

Kursy specjalistyczne:

 1. Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek – 230 zł
 2. Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych – 185 zł
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych – 250 zł
 4. Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych do końca 2017 r. bezpłatnie
 5. Ordynacja leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - do końca 2017 r. bezpłatnie

Kurs dokształcający:

Cewnikowanie pęcherza moczowego – 50 zł

 

Jednocześnie przypominamy, że cały czas przyjmowane są wnioski o zakwalifikowanie na szkolenia specjalizacyjne – na które chcemy pozyskać środki z Ministerstwa Zdrowia. Są to:

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo neonatologiczne

Pielęgniarstwo chirurgiczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o składanie do Ośrodka Szkoleniowego dokumentacji:

 • do kursów kwalifikacyjnych

- karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej OIPiP lub w Ośrodku Szkoleniowym)

- kserokopia prawa wykonywania zawodu.

- zaświadczenie o zatrudnieniu (udokumentowane 6 m-cy stażu pracy w zawodzie)

- kopie zaświadczeń wymaganych kursów specjalistycznych

 • do kursów specjalistycznych i dokształcających

- karta zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej OIPiP lub w Ośrodku Szkoleniowym)

- kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

tel. 519-862-186 lub /34/ 324-12-51 wew. 407

Oferta kursów i szkoleń planowanych do realizacji w I połowie roku 2017 przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 2017/01/05 14:01 

KURSY  KWALIFIKACYJNE 

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 6. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 7. Pielęgniarstwo geriatryczne

 

KURSY SPECJALISTYCZNE 

 1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 3. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka 
 4. Leczenie ran – kurs dla pielęgniarek
 5. Leczenie ran – dla położnych
 6. Szczepienia ochronne 
 7. Szczepienia ochronne dla położnych
 8. Edukator w cukrzycy
 9. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 10. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE 

 1. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 2. Pielęgniarstwo internistyczne
 3. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne
 5. Pielęgniarstwo psychiatryczne

Warunkiem rozpoczęcia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych jest uczestnictwo min. 15 osób, a szkolenia specjalizacyjnego – 25 osób.

 

Ośrodek Szkoleniowy udziela informacji pod numerami:

519-862-186

lub /34/ 324-51-12

 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Planowane formy kształcenia
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA - ZAPOWIEDŹ NA 2017 ROK 2017/01/05 13:32 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

informuje, że w 2017 roku będzie ubiegać się o organizację szkoleń specjalizacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia w następujących dziedzinach:

 1. Pielęgniarstwo neonatologiczne - dla pielęgniarek i położnych
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne - dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo geriatryczne - dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo psychiatryczne - dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo internistyczne - dla pielęgniarek

Prosimy również o pisemne zgłaszanie potrzeby zorganizowania specjalizacji w innych dziedzinach pielęgniarstwa. Przy odpowiedniej liczbie zainteresowanych będziemy starać się również o organizację innych niż wymienione wyżej specjalizacje.

 

Zgłoszenia i sugestie Państwa przyjmowane będą do końca lutego 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.


Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi programami szkoleń specjalizacyjnych, aby przystąpić do specjalizacji należy spełnić n/w warunki:

- posiadać prawo wykonywania zawodu,

- posiadać co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

- posiadać uprawnienia do badań fizykalnych lub uzupełnić je w trakcie, tj. do zakończenia specjalizacji,

- posiadać ukończone kursy specjalistyczne wymagane do poszczególnych specjalizacji (wykaz kursów znajduje się na stronie internetowej OIPiP)

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentacji, tj:

- wniosku o zakwalifikowanie na szkolenia specjalizacyjne,

- kserokopii prawa wykonywania zawodu,

- zaświadczenia o zatrudnieniu dokumentujące co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej,

- kserokopie zaświadczeń o ukończeniu wymaganych kursów specjalistycznych,

 

Dokumentację prosimy składać w Ośrodku szkoleniowym OIPiP w Częstochowie osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

Ośrodek Szkoleniowy – tel. 519-862-186

 • Podstrona 1 z 1
 • 1
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
Czytaj więcej »
KURSY KWALIFIKACYJNE
Czytaj więcej »
KURSY SPECJALISTYCZNE
Czytaj więcej »
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Czytaj więcej »
SZKOLENIA JEDNODNIOWE
Czytaj więcej »

Liczba odwiedzin: 9508

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się