www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Oferta Ośrodka Szkoleniowego
Planowane kursy w pierwszym półroczu 2019 r. 2019/01/03 19:12 

 

 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w  pierwszym półroczu 2019 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. 1.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. 2.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. 3.      Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. 5.      Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. 6.      Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. 7.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  
 8. 8.      Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. 9.      Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.      Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.      Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.      Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.      Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne- specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo  chirurgiczne

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: Tel. 519 -862-186  lub 34 324-12-51 wew. 407

  


news_3042_oferta-kursow-na-ipolrocze-2019-r.-.docx
Oferta Ośrodka Szkoleniowego - II połowa 2018 roku  


Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  

Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne - kurs kwalifikacyjny dla położnych

 

 

Kursy specjalistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych

Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych

Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)

Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych.


Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

Kursy dokształcające

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Dłuoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

tel. 519 -862-186  lub 34 324-12-51 wew. 407

 • Podstrona 1 z 1
 • 1
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
Czytaj więcej »
KURSY KWALIFIKACYJNE
Czytaj więcej »
KURSY SPECJALISTYCZNE
Czytaj więcej »
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Czytaj więcej »
SZKOLENIA JEDNODNIOWE
Czytaj więcej »

Liczba odwiedzin: 12827

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się