www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Oferta Ośrodka Szkoleniowego
KURS dokształcający: Długoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych. 2021/09/08 04:46 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, informuje o możliwości zapisania się na:

KURS dokształcający:

Długoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych.


REJESTRACJA W SYSTEMIE SMK

 

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU : 04.10.2021 godz.9.00 - siedziba OIPIP w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, budynek Przemysłówki I piętro.

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

KURS SPECJALISTYCZNY dla pielęgniarek i położnych: WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE . 2021/09/07 12:49 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, informuje o możliwości zapisania się na:

KURS SPECJALISTYCZNY dla pielęgniarek i położnych:

Wywiad i badanie fizykalne

REJESTRACJA W SYSTEMIE SMK

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU : 15.10.2021

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

KURS SPECJALISTYCZNY dla pielęgniarek i położnych: Resuscytacja krążeniowo - oddechowa 2021/09/07 10:15 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, informuje o możliwości zapisania się na:

KURS SPECJALISTYCZNY dla pielęgniarek i położnych:

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

REJESTRACJA W SYSTEMIE SMK

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU : 08.10.2021

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w drugim półroczu 2020 roku planuje uruchomić następujące kursy : 2020/06/19 05:34 

Kursy kwalifikacyjne

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 
 8. Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych
 10. Pielęgniarstwo operacyjne - kurs dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs  dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.     Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.     Szczepienia ochronne– kurs  dla pielęgniarek
 4. 4.     Szczepienia ochronne dla położnych – kurs dla położnych
 5. 5.     Leczenie ran– kurs dla pielęgniarek
 6. 6.     Leczenie ran – kurs dla położnych
 7. 7.     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs
  dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs  dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) dla pielęgniarek
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów-
  kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs  dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs dla pielęgniarek
 18. 18.  Wykonanie badania spirometrycznego – kurs dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 6. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
 3. Badanie tętna płodu – zapis kardiotokografii – dla położnych,
 4. Postawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego;
 5. Podstawy dezynfekcji i sterylizacji,

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat - zaświadczenie z zakładu pracy

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy pracy w zawodzie – zaświadczenie z zakładu pracy.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  

Planowane kursy na I półrocze 2020 roku. 2020/01/02 17:44 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w pierwszym półroczu 2020 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 
 8. Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych
 10. Pielęgniarstwo operacyjne - kurs dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.     Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  i położnych
 3. 3.     Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.     Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.     Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.     Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny
  dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  i położnych
 9. 9.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
  i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny
  dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów-
  kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 18. 18.  Wykonanie badania spirometrycznego - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 6. Pielęgniarstwo psychiatryczne
 7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 8. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych
 3. Badanie tętna płodu – zapis kardiotokografii – dla położnych,
 4. Postawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego;
 5. Podstawy dezynfekcji i sterylizacji,

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę
 2. Postępowanie z raną przewlekłą – konferencja ( planowana data: czerwiec 2020r.)

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  


news_3512_ofertakursownai-polrocze2020r..doc
Planowane kursy na II półrocze 2019 roku. 2019/05/09 15:03 

 Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w drugimpółroczu 2019 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. 1.     Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. 2.     Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. 3.     Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe– kurs dla pielęgniarek systemu
 5. 5.     Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. 6.     Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. 7.     Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 8. 8.     Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. 9.     Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych
 10. 10.  Pielęgniarstwo operacyjne - kurs dla pielęgniarek

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.     Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.     Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.     Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.     Szczepienia ochronne dla położnych– kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.     Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.     Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.     Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych-kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.     Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne- specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo  chirurgiczne

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończonewymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  


news_3133_oferta-kursow-na-iipolrocze-2019-r.-.doc
Planowane kursy w pierwszym półroczu 2019 r. 2019/01/03 19:12 

 

 

Okręgowa Izba  Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje, że w  pierwszym półroczu 2019 roku planuje uruchomić następujące kursy :

 

Kursy kwalifikacyjne

 1. 1.      Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek
 2. 2.      Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek
 3. 3.      Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu
 5. 5.      Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek
 6. 6.      Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek
 7. 7.      Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  
 8. 8.      Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek
 9. 9.      Pielęgniarstwo rodzinne - kurs dla położnych

 

Kursy specjalistyczne

 1. 1.      Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 2. 2.      Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 3. 3.      Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 4. 4.      Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych
 5. 5.      Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek
 6. 6.      Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych
 7. 7.      Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 8. 8.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 9. 9.      Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 10. 10.  Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 11. 11.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych
 12. 12.  Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
 13. 13.  Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
 14. 14.  Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych
 15. 15.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek
 16. 16.  Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych
 17. 17.  Endoskopia – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

 

Szkolenia specjalizacyjne- specjalizacje pielęgniarskie

 1. Pielęgniarstwo internistyczne
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne
 3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 4. Pielęgniarstwo pediatryczne
 5. Pielęgniarstwo  chirurgiczne

 

Kursy dokształcające

 1. Cewnikowanie pęcherza moczowego
 2. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

 1. Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

  


news_3042_oferta-kursow-na-ipolrocze-2019-r.-.docx
Oferta Ośrodka Szkoleniowego - II połowa 2018 roku  


Kursy kwalifikacyjne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs  dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ratunkowe  – kurs dla pielęgniarek systemu

Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek  

Pielęgniarstwo geriatryczne - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne - kurs kwalifikacyjny dla położnych

 

 

Kursy specjalistyczne

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa- kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych

Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Leczenie ran – kurs specjalistyczny dla położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu - kurs specjalistyczny dla położnych

Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)

Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów- kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych.


Szkolenia specjalizacyjne - specjalizacje pielęgniarskie

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo geriatryczne

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 

Kursy dokształcające

Cewnikowanie pęcherza moczowego

Dłuoterminowe dostępy naczyniowe - użytkowanie portów naczyniowych

 

Kursy jednodniowe

Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:

 

Do specjalizacji pielęgniarskiej:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 2 lata  pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat

- posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne

- złożyć wniosek na specjalizację  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

 

Do kursów kwalifikacyjnych:

- posiadać prawo wykonywania zawodu  pielęgniarki lub położnej

- posiadać udokumentowane 6 miesięcy  pracy w zawodzie.

- złożyć wniosek na kurs  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych - SMK.

- posiadać  ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

 

Do kursów specjalistycznych i dokształcających :

- zgłoszenie  za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

 

 

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym:

tel. 519-862-186 lub  34/324-51-12 wewn.407

 • Podstrona 1 z 1
 • 1
SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
Czytaj więcej »
KURSY KWALIFIKACYJNE
Czytaj więcej »
KURSY SPECJALISTYCZNE
Czytaj więcej »
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
Czytaj więcej »
SZKOLENIA JEDNODNIOWE
Czytaj więcej »

Liczba odwiedzin: 19853

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się