www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

Opis i cele projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2016/06/06 13:49 


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przystąpiła do realizacji Projektu pn:

 

„Nowe kwalifikacje i uprawnienia podstawą do poprawy usług medycznych w Polsce”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Celem głównym Projektu jest zwiekszenie kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielegniarek i położnych.


2. Celami szczegółowymi Projektu są: 

* rozwój umiejętności, kompetencji i wiedzy cenionej na rynku usług medycznych,

* uzyskanie dodatkowych uprawnień podnoszących prestiż zawodu,

* pobudzenie i utrwalenie nawyku kształcenia przez całe życie,

* dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/rzy

i położnych do istniejących i nowo pojawiających się potrzeb ochrony zdrowia,

* wzrost jakości usług medycznych w placówkach ochrony zdrowia na terenie objętym Projektem,

* usprawnianie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych,

* wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w zakresie opieki i udzielanej pomocy przez pielęgniarki/rzy i położne/ych.

 

Projekt obejmuje kształcenie w ramach kursów specjalistycznych:

  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I (10 edycji) dla pielęgniarek/rzy i położnych z województw: śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.
  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II (10 edycji) dla pielęgniarek/rzy i położnych z województw: śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (3 edycje) dla pielęgniarek/rzy i położnych z województwa śląskiego.

 

Zakłada się, że w Projekcie uczestniczyć będzie 460 pielęgniarek/rzy i położnych/ików, pracowników zakładów opieki zdrowotnej oraz, że 280 uczestników (60%) pochodzić będzie z obszarów wiejskich, zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym w pielęgniarstwie środowiskowym na terenie województw: śląskiego, opolskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.

  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 2903

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się