www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

VII Kadencja Samorządu Pielęgniarek i Położnych

W dniu 18 listopada 2015 roku odbył się I Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Delegaci dokonali wyboru nowych władz Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na VII kadencję (2015-2019).

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

  • Barbara Płaza - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych:

   Baczyńska Marzena

   Kaptacz Anna

   Bednarczyk Zbigniew

   Karoń Bożena

   Borszcz Roman

   Kowalska Wanda

   Chrzęstek Andrzej

   Kucharska Ewa

   Ciesielska Agata

   Kucharska Lidia

   Cieślak Irena

   Markiewicz Iwona

   Cocek Anna

   Mizerska Krystyna

   Czech Tomasz

   Maniszewska Marzena

   Dołęga Jolanta

   Osińska Magdalena

   Dziedzic Joanna

   Piekiełek Ewa

   Garus-Kmieć Jolanta

   Szymanek Maria

   Hebda Agnieszka

   Wróż Renata

   Kapkowska Beata

 

 

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VII kadencji (2015-2019):

  • Danuta Łoniewska-Lichterowicz - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

        Belicka Urszula

        Ciura Beata

        Kaźmierczak Anna

        Malczyk Greta

        Szczerbak Beata

 

 

 

 

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

  •  Aniela Stopa - Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych:

        Denderska Elżbieta - zastępca przewodniczącej OSPiP

        Fikus Agata

        Krzemińska Dorota

        Lula Ewa

        Puchała Beata

        Wilk Aneta

 

 

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

  • Jacek Pudlik - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

 Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

        Cholewa Katarzyna

        Halkiewicz Barbara

        Krupińska Elżbieta

        Kurzyńska Halina

        Ociepa Anna

 

 

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (2015-2019):

 

        Chrzęstek Andrzej

        Czech Tomasz

        Kaptacz Anna

        Kowalska Wanda

        Pudlik Jacek

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji
Częstochowa, dnia 09-12-2015 r.

 

Wiceprzewodnicząca: Jolanta Garus-Kmieć

Wiceprzewodniczący: Andrzej Chrzęstek


       Sekretarz: Marzena Maniszewska

       Skarbnik: Lidia Kucharska

 

       Członek Prezydium: Zbigniew Bednarczyk

       Członek Prezydium: Tomasz Czech

Liczba odwiedzin: 8354

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się