www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2012/06/04 10:11
Data modyfikacji: 2016/03/04 11:49
plik
Dotyczy: Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej
koszty-podrozy-zalacznik-nr-5-do-uchwaly-nr-310.docx Załącznik nr 5 do Uchwały nr 310/VII/2018 - Oświadczenie rozliczenia kosztów podróży krajowej
Dotyczy: Komisja Uchwał i Wniosków
Dotyczy: Prawo Wykonywania Zawodu / Rejestr ORPiP
Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.
wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-oraz-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-okregowego-rejestru-poloznych.pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
uchwala-472.pdf Uchwała nr 472/VII/2021 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2A i nr 2B do uchwały nr 320/VVI/2018 NRPiP z dnia 12 września 2018.
zalacznik-nr-1-do-uchwaly-472.docx WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ ...
zalacznik-nr-2-uchwaly-472.docx WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ ...
uchwala-nr-1877.pdf uchwały Nr 1877/VIIP/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 lutego 2021 r
zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-1877.docx Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki wynikające z prawa Unii Europejskiej
zalacznik-nr-2-do-uchwaly-nr-1877.docx Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej, oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej
zalacznik-nr-3-do-uchwaly-nr-1877.docx WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej
wniosek-o-przyz.-ograniczonego-prawa-wykonyw.-zawodu-osobie-nie-bedacej-obywat.-panstwa-czlonkow.-ue-oraz-wpisanie-do-rejestru-zal.2.pdf Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
zaswiadczenie-o-przebiegu-pracy-zawodowej-zalacznik-1-uchwala-nr-319.pdf Załącznik nr 1 do uchwały 319. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej.
wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-zalacznik-2-uchwala-nr-319.pdf Załącznik nr 2 do uchwały 319. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.
uchwalanr320.pdf Uchwała nr 320/VII/2018 w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
wniosek-o-przyznanie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-albo-ograniczonego-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-osobie-nie-bedacej-obywatelem-panstwa-c.pdf Załącznik nr 2 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
wniosek-o-stwierdzenie-prawa-wykonywania-zawodu-pielegniarki-pielegniarza-poloznej-poloznego-osobie-bedacej-obywatelem-jednego-z-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiejoraz-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-okreg.pdf Załącznik nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
wniosek-o-wpis-do-okregowego-rejestru-pielegniarek-poloznych-zalacznik-4.pdf Załącznik nr 4 do uchwały 320. WNIOSEK O WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE.
wniosek-o-wykreslenie-z-okregowego-rejestru-pielegniarek-poloznych-zalacznik-5.pdf Załącznik nr 5 do uchwały 320. WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE.
wniosek-o-wydanie-duplikatu-zaswiadczenia-zalacznik-6.pdf Załącznik nr 6 do uchwały 320. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA.
wniosek-o-wymiane-na-nowe-zaswiadczenia-o-prawie-wykonywania-zawodu-zalacznik-7.pdf Załącznik nr 7 do uchwały 320. WNIOSEK O WYMIANĘ NA NOWE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU PIELĘGNIAREK/POŁOŻNYCH* PROWADZONEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
arkusz-aktualizacyjny-danych-osobowych-zalacznik-8.pdf Załącznik nr 8 do uchwały 320. ARKUSZ AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W OKRĘGOWYM REJESTRZE cz. „A”.
oswiadczenie-o-zaprzestaniu-wykonywania-zawodu-zalacznik-10.pdf Załącznik nr 10 do uchwały 320. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego.
oswiadczenie-o-zamiarze-podjecia-wykonywanie-zawodu-pielegniarki-poloznej-zalacznik-11.pdf Załącznik nr 11 do uchwały 320. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywanie zawodu pielęgniarki/rza*, położnej/ego* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-prawa-wykonywania-zawodu-zalacznik-12.pdf Załącznik nr 12 do uchwały 320. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego.
oswiadczenie-pielegniarki-obywatela-panstwa-czlonkowskiego-unii-europejskiej-o-zamiarze-tymczasowego-lub-okazjonalnego-wykonywania-zawodu-zalacznik-14.pdf Załącznik nr 14 do uchwały 320. Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-zalacznik-15.pdf Załącznik nr 15 do uchwały 320. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH.
potwierdzenie-odbioru-zaswiadczenia-zalacznik-16.pdf Załącznik nr 16 do uchwały 320. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
Pozostałe druki
Aby uniknąć problemu z otwarciem druków załączonych poniżej, plik należy najpierw zapisać na dysku twardym komputera.
wniosek-o-zwolnienie-z-oplacania-skladek.pdf Wniosek o zwolnienie z opłacania składki na rzecz OIPiP dla osób uprawnionych do takiego zwolnienia
wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-kstzalcenia-07.09.2016.pdf Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego
pomocfinansowa.doc Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w trudnych sytuacjach losowych
wniosekprzeszkoleniepoprzerwie13.09.2017.docx Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.
wniosek-o-wydanie-zasw.-o-kwalifikacjach-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-poloznej-w-ue.pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej
wniosekibuk.pdf Wniosek do OIPiP o nadanie dostępu do serwisu ibuk.pl - plik pdf
wniosek.doc Obowiązujący wzór wniosku na V Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII kadencji
Dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego.
regulamin-dzialania-komisji-dofinansowania-leczenia-uzdrowiskowego.doc regulamin
wniosek.docx Wniosek o dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego dla członków OIPiP w Częstochowie

Liczba odwiedzin: 19166

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się