www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie ul. Pułaskiego 25 reprezentowana przez Przewodniczącą ORPiP Barbarę Płazę, zwane dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
iod@oipip.czest.pl
lub telefonując pod numer: 34/324-51-12.

 

2. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i rozdziału 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy w/w danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

5.Pana/Pani dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

 

6. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

8. Przekazanie nam swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie przez Izbę świadczenia usług wobec Pana/Pani wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 

9. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w centralnych rejestrach w celu potwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz w zakresie prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych a także w zakresie pozyskania informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w tym praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania zgodnie z art. 4 pkt. 4 Rozporządzenia.

Liczba odwiedzin: 1376

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się