www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Regulaminy
regulamin-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-podyplomowego-ponoszonych-przez-czlonkow-oipip-w-czestochowie-07.09.2016.pdf Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie z 07 września 2016 r. - obowiązujący
regulamin-dofinansowania-kosztow-ksztalcenia-podyplomowego-ponoszonych-przez-czlonkow-oipip-w-czestochowie-wraz-z-wnioskiem-02.03.2016.pdf Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego ponoszonych przez członków OIPiP w Częstochowie - uchylony
2017.03.08-regulamin-komisji-ds.-pomocy-w-trudnych-sytuacjach.pdf Załącznik Nr 1 do uchwały 5/VII/08/2017 OIPiP w Częstochowie z dnia 08 marca 2017 r. - Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych - obowiązujący
regulamin-dzialania-komisji-ds.-pomocy-02.03.2016.pdf Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/VII/02/2016 OIPiP w Częstochowie z dnia 02 marca 2016 r. - Regulamin Działania Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Losowych - uchylony
regulamin-wyborow-do-organow.pdf Regulamin wyborów do organów izby oraz tryb odwoływania ich członków
regulamin-oroz-30.03.2012.pdf Regulamin okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
regulamin-os-2012.pdf Regulamin okręgowego sądu pielęgniarek i położnych
regulamin-okr-30.03.2012.pdf Regulamin okręgowej komisji rewizyjnej
regulamin-or-13.03.2012.pdf Regulamin okręgowej rady pielęgniarek i położnych
regulamin-oz-2012.pdf Regulamin okręgowego zjazdu pielęgniarek i położnych
program-przeszkolenia-pielegniarki-lub-poloznej-.doc Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Liczba odwiedzin: 4142

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się