www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!!  

W dniu dzisiejszym tj. 11.03.2021r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

  

SPECJLAIZACJA INTERNISTYCZNA !!!!! 2021/03/05 04:21 

Na adres mailowy szkolenia (…..................@gmail.com) w  dniu dzisiejszym tj. 04.03.2021r zostały przesłane nowe informacje.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami.

  

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!! 2021/02/19 16:08 

W dniu dzisiejszym tj. 19.02.2021r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.


  

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA!!!  

W dniu dzisiejszym tj. 15.12.2020r. na maila szkolenia zostały wysłane informacje organizacyjne.

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi informacjami.

  

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA 2020!!!!  

UWAGA  !!!!

SPECJALIZACJA INTERNISTYCZNA 2020!!!!

 

PRZYPOMINAMY IŻ EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
NA SPECJALIZACJĘ INTERNISTYCZNĄ 2020 – 2022r

ODBĘDZIE SIĘ 03.12.2020r (CZWARTEK) W SIEDZIBIE

WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

ul. I MAJA 40

 

Prosimy zapoznać się z nowymi informacjami!!!

  

Egzamin kwalifikacyjny do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek odbędzie się w dniu 03 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 2020/11/20 19:02 

EGZAMIN  KWALIFIKACYJNY ! ! !

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Częstochowie informuje,

że egzamin kwalifikacyjny do  szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

odbędzie się w dniu  03 grudnia 2020 r.  o godz. 10.00

w  Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie  ul. 1 Maja 40

 

Egzamin będzie miał formę testu.

UWAGA !

Należy zabrać ze sobą dowod tożsamości.Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) egzamin odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Na egzamin może stawić się wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych wskazujących na zakażenie COVID 19.

 

Obowiązuje:

  1. Zachowanie dystansu społecznego;
  2. Zakrywanie nosa i ust;
  3. Dezynfekcja rąk;
  4. Pomiar temperatury.

 

Szczegółowe wymogi organizacyjno - epidemiologiczne obowiązujące na egzaminie będą na bieżąco aktualizowane oraz podawane do informacji uczestnikom.

  

WYKAZ LITERATURY DO PRZYGOTOWANIA SIĘ DO TESTU KWALIFIKACYJNEGO NA SPECJALIZACJĘ INTERNISTYCZNĄ:

 

1.Grażyna Jurkowska 'Pielęgniarstwo internistyczne'

 

2.Dorota Talarska , Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 'Pielęgniarstwo Internistyczne'
   Podręcznik dla  studiów medycznych.

 

3. Interna Szczeklika - mały podręcznik.


news_3930_informacja-o-egzaminie.doc
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek 2020/11/20 19:11 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek

 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje:

planowane jest rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

 „Pielęgniarstwo internistyczne” dla pielęgniarek.

 

Szkolenie jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

O kwalifikacji na miejsca nieodpłatne decyduje liczba punktów zdobyta
na egzaminie kwalifikacyjnym. Egzamin będzie miał formę testu.

 

Planowany termin egzaminu wstępnego i rozpoczęcia kształcenia – grudzień 2020 roku.

Termin jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i może ulec zmianie !

 


Szczegóły organizacyjne będą przekazywane na bieżąco.

 

 

Literatura pomocna w przygotowaniu się do egzaminu:

 

 

1. Grażyna Jurkowska 'Pielęgniarstwo internistyczne'

2. Dorota Talarska , Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz 'Pielęgniarstwo Internistyczne'        Podręcznik dla studiów medycznych.

3.  Interna Szczeklika - mały podręcznik.

 

 

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest:

1. posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/ Pielęgniarza

2. udokumentowanie  minimum 2-letniego stażu pracy w zawodzie
    pielęgniarki/pielęgniarza w okresie ostatnich 5 – ciu lat;


 

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji zobowiązane są złożyć wniosek na specjalizację w systemie SMK – do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające co najmniej 2 – letni czas pracy w zawodzie.

  

UWAGA !!!!! Komunikat w sprawie egzaminów specjalizacyjnych. 2019/04/25 16:24 

UWAGA !

Komunikat Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli szkolenia specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r.

 

link - https://nipip.pl/komunikat-naczelnej-izby-pielegniarek-i-poloznych-dotyczacy-egzaminow-specjalizacyjnych-dla-tych-ktorzy-rozpoczeli-szkolenia-specjalizacyjne-poczawszy-od-dnia-1-lipca-2017-r/

  

Zmiana godzin funkcjonowania Ośrodka Szkoleniowego 2018/03/22 11:36 

Informujemy, że Ośrodek Szkoleniowy w piątki jest czynny do godziny 15.00, natomiast w środy i czwartki do godziny 16.30.

  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2

Liczba odwiedzin: 10535

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się