www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

pismo-rzecznika.pdf Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz stanowisko Ministerstwa Zdrowia.
pismo-mz.pdf pismo Rzecznika Małych i ŚredStanowisko Ministerstwa Zdrowia.
komunikat-mz-w-sprawie-wykon.-przez-pielegniarki-i-polozne-zadan-wynik.-z-procesu-lecz.-i-realiz.-zlecen-lekarskich-w-tym-podaw.-lekow-roznymi-drogami.pdf Komunikat MZ z dnia 29-07-2016 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich
krajowe-ramy-strateg.-polit.-w-obsz.-ochr.-zdrowia.pdf Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020
00920011stanowisk20130625.pdf Stanowisko w sprawie zmiany zapisów w ustawie emerytalnej w kierunku obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 60 lat oraz niezrównywania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn
00930012stanowisk20130625.pdf Stanowisko w sprawie określania warunków tworzenia kierowniczych stanowisk pielęgniarskich i położniczych
00910013stanowisk20130625.pdf Stanowisko w sprawie prawa pielęgniarek i położnych do urlopu na poratowanie zdrowia
8stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie poprawy finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
7stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie poprawy finansowania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
6stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie ujednolicenia dokumentacji pielęgniarki/położniczej we wszystkich podmiotach leczniczych na terenie całego kraju
5stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie wprowadzenia do treści rozporządzeń Ministra Zdrowia tzw. koszykowych oraz zarządzeń Prezesa NFZ kryteriów: norm zatrudnienia oraz kwalifikacyjnych pielęgniarek i położnych, (minimalne kwalifikacje oraz obligatoryjnie wyższy poziomkwalifikacji) do warunkow kontraktowania świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach środków publicznych i zróżnicowania wartości jednostek rozliczeniowych świadczeń zdrowotnych w zależności od poziomu kwalifkacji pielegniarek i położnych
4stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej skróconego czasu pracy pielęgniarek pracujących na oddziale chemioterapii, w związku z narażeniem zawodowym
3stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie wprowadzenia oddzielnych druków deklaracji wyboru świadczeniodawcy – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej
2stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położniczych (ICNP)
1stanapeloipip20130626.pdf Stanowisko w sprawie przypomnienia o obowiązku przestrzegania zapisów Konwencji Nr 149 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego oraz zapisów Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego
stanowisko-przestarzeganie-norm.pdf Stanowisko przestarzeganie norm
stanowisko-w-sprawie-czasu-pracy-na-umowach-cywilnoprawnych.pdf Stanowisko w sprawie czasu pracy na umowach cywilnoprawnych
stanowisko-w-sprawie-dodatku-za-prace-w-zespole-wyjazdowym.pdf Stanowisko w sprawie dodatku za pracę w zespole wyjazdowym
stanowisko-w-sprawie-emerytur-pomostowych.pdf Stanowisko w sprawie emerytur pomostowych
stanowisko-w-sprawie-konkursow-na-stanowiska-kierownicze.pdf Stanowisko w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze
stanowisko-w-sprawie-nazwy-pielegniarka-rodzinna.pdf Stanowisko w sprawie nazwy - Pielęgniarka rodzinna
stanowisko-w-sprawie-pielegniarek-w-dps.pdf Stanowisko w sprawie pielęgniarek w dps
stanowisko-w-sprawie-pielegniarek-w-systemie-ratownictwa-medczynego.pdf Stanowisko w sprawie pielęgniarek w systemie ratownictwa medczynego
stanowisko-w-sprawie-podwyzszania-wieku-emerytalnego.pdf Stanowisko w sprawie podwyższania wieku emerytalnego
stanowisko-w-sprawie-szkodliwych-warunkow-pracy.pdf Stanowisko w sprawie szkodliwych warunków pracy
stanowisko-w-sprawie-urlopow-szkoleniowych.pdf Stanowisko w sprawie urlopów szkoleniowych
stanowisko-zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-norm.pdf Stanowisko zmiana rozporządzenia w sprawie norm

Liczba odwiedzin: 4700

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się