www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

  

 

 

 

 

 

 

20/24-05-2018 r. Krynica Zdrój: II Edycja II Ogólnopolskiego Szkolenia Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących 2018/02/19 14:13 

''Poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej, zarządzania personelem i standardów akredytacyjnych''

Miejsce szkolenia: Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3 
Data: 21 maj 2018

 

OPIS SZKOLENIA:
 1. „Roszczeniowy pacjent a ochrona prawna pielęgniarki i położnej. Odpowiedzialność personelu POZ i opieki zamkniętej”
 2. „Osoby niezdolne do samodzielnego wyrażania zgody – jak uzyskać zgodę na leczenie i upoważnienie do przekazywania informacji (np. dzieci, osoby z demencją, pacjent psychiatryczny)”
 3. Dokumentacja medyczna oraz standardy akredytacyjne w POZ i szpitalach:
  1. Aspekty prawne
  2. 'Granice formalnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta leczonego w szpitalu. Opinia praktyka medycznego na temat wpisów koniecznych i zbędnych, formularzy wymaganych i zalecanych, podpisów i autoryzacji, zleceń, protokółów, zgód będących podstawą dla podejmowania działań i interwencji medycznych'
 4. Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta
 5. Zarządzanie personelem
  1. Normy pracy, czas pracy, układanie grafików przy zachowaniu norm, zwolnienia
  2. Komunikacja jako podstawowy element zarządzanie zespołem
  3. Motywowanie i ocenianie pracownika
 6. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty 50% do 19 marca 2018 r., pozostała należność do 23 kwietnia 2018 r.


Więcej informacji na stronie: pce.com.pl

24-05-2018 r. Częstochowa: Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek - ''Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, pomoc w motywowaniu do zmiany osób zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym'' 2018/04/25 16:10 

Szanowni Państwo,

           

            W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Prezydent Miasta Częstochowy we współpracy z Jurajskim Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych, organizuje szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek pn.

 

 ''Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, pomoc w motywowaniu do zmiany osób zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym''

 

24 maja 2018 r. w godz. 10.00-13:00

w Ośrodku Terapii Uzależnień w Częstochowie, przy ul. 1 Maja 25

 

Szkolenie przewidziano dla 3 grup, po 12 osób każda, a udział w szkoleniu uzależniony jest od kolejności zgłoszenia.

           

            W załączeniu przekazuje kartę zgłoszenia, z prośbą o przekazanie kompletnej informacji osobom zainteresowanym. Nadmieniam, że szkolenie jest bezpłatne, a przewidziany czas szkolenia wynosi ok. 3 godzin.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 kwietnia br.  na adres:

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Aleja Wolności 14, 42-217 Częstochowa

tel. (34) 324 34 43

lub na adres e-mail: bpamula@czestochowa.um.gov.pl

 

29-05-2018 r. Katowice: Szkolenie nt. ''Sztuczne żywienie dojelitowe – przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)'' 2018/03/12 10:06 

Informacja Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego


 

 Zapraszam do udziału w szkoleniu


''Sztuczne żywienie dojelitowe - przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG).

Wskazania i zasady żywienia za pomocą PEG.

Opieka nad pacjentem z gastronomią odżywczą.''

  

Szkolenie odbędzie się w dniu 29.05.2018 r. o godzinie 15.00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o zgłoszenie swojego udziału do dnia 27.04.2018 r., pod numer telefonu 603 111 952.

 

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób.

 

mgr piel. Iwona Woźniak

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

14/16-06-2018 r. Jastrzębia Góra: II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych 2018/03/28 09:46 


II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych

i przedstawicieli innych zawodów medycznychPoszerzanie wiedzy z prawnych aspektów wykonywania zawodu, bezpieczeństwo, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształcenie i rozwój osobisty.

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra, Hotel ASTOR,

ul. Rozewska 38 
Data: 14 czerwiec 2018 r.


OPIS SZKOLENIA:
 • Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych. Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki a wybór polisy ubezpieczeniowej (roszenie pacjenta, ekspozycja zawodowa, agresja pacjenta, praca na kontrakcie, prowadzenie działalności)
 • Dokumentacja medyczna
 • Prawa pacjenta
 • Ergonomika pracy ergonomiką życia
 • Choroby zawodowe - zapobieganie
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak zachować równowagę zdrowia psychicznego
 • Umiejętność odreagowywania stresów
 • Bezpieczeństwo epidemiologiczne pracownika

 

Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: www.pce.com.pl

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od PCE potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie nie dotarło do organizatora.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty 50% do 19 kwietnia 2018 r., pozostała należność do 17 maja 2018 r.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl w zakładce 'szkolenia' lub po kliknięciu tutaj.

luty 2018 – styczeń 2019 Częstochowa: Szkolenia z zakresu umiejętności ICT 2018/02/23 13:17 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie wraz z Centrum Szkoleń Innowacji serdecznie zapraszają osoby pracujące po 25 roku życia do udziału w projekcie:

 

„ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

 

W ramach w/w projektu przewidziane są szkolenia z zakresu umiejętności ICT w wymiarze 120 godzin dydaktycznych zakończone zewnętrznym egzaminem końcowym.

 

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności ICT, które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

 • mają 25 lat lub więcej,
  • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
  • należą do minimum jednej z poniższych grup:

a)    kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  i wychowaniem dziecka),

b)     osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),

c)    osoby w wieku powyżej 50 lat,

d)    osoby niepełnosprawne,

e)    osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Wkład własny ponoszony przez uczestnika to tylko 80,00 zł brutto

 

Okres realizacji kursów: luty 2018 – styczeń 2019


Zapisy i rekrutacja:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141

42-202 Częstochowa

Tel. 34 3657621

e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl


Informacja o Projekcie
Propozycja zorganizowania szkolenia ‘’Trudny pacjent – jak Go obsługiwać’’ 2017/12/15 13:46 

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z pacjentami [zaskakujących, konfliktowych, nacechowanych silnymi emocjami]?

Czy pacjentom należy służyć i jakie są granice zaspokajania ich potrzeb, oczekiwań, próśb?

Kiedy i w jaki sposób należy przeciwstawić się żądaniom pacjentów?

Te i inne kwestie podejmujemy podczas szkolenia TRUDNY PACJENT – JAK GO OBSŁUGIWAĆ

 

Jest to szkolenie warsztatowe dla pracowników rejestracji administracji wg Standardu ASPES Programu przygotowywany jest na potrzeby Państwa organizacji i realizowany w dogodnym czasie i miejscu.

 

Informacje dodatkowe dostępne są dla Państwa na stronie www.trudni.eu

 

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom. 665 484 888, a także adresem e-mail: szkolenia@bomis.pl

 

Z poważaniem

 

Marta Dymkowska

koordynator szkoleń

Kurs specjalistyczny dla położnych ''Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji'' 2017/03/10 14:21 

Fundacja Opieki Okołoporodowej przedstawia ofertę kursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Z kursu mogą skorzystać położne z całej Polski.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on zatem bezpłatny dla położnych.

Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne.

 

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:

Moduł I- Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne - 10 godzin,

Moduł II- Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin,

Moduł III- Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin.

 

Staże obejmują następujące oddziały:

1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny,

2. Sala porodowa – 4 godziny,

3. Oddział położniczo - noworodkowy- 12 godzin,

4. Poradnia laktacyjna – 8 godzin.

 

Dokumenty do pobrania na kurs: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

 

Estera Michalak,

Prezes Zarządu Fundacji 

Fundacja Opieki Okołoporodowej  

ul. Konińska 61

62-410 Zagórów

Tel. 733-028-151

e-mail: biurofoo@gmail.com


Plakat informacyjny.
20-10-2018 r. Warszawa: ADHD Od A do Z: Postępy w diagnozie i terapii w ADHD u Dzieci oraz Nastolatków 2017/11/15 11:50 

Centrum Szkoleniowe SOYER

zaprasza po raz pierwszy

na szkolenie z największym autorytetem z dziedziny ADHD

z Russell A. Barkley

 

Grupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI).

Czas trwania:
10.00-15.00

 

Miejsce: Warszawa

 

Data: 20.10.2018r

Prowadzący:
Prof. Russell A. Barkley -  profesor kliniczny psychiatrii i pediatrii . Autor  wielu książek i artykułów naukowych na temat zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD), funkcji wykonawczych oraz zachowań buntowniczych wieku dziecięcego.
 

ADHD Od A do Z:
Postępy w diagnozie i terapii w ADHD
 u Dzieci oraz Nastolatków


Warsztaty mają na celu przedstawienie przeglądu głównych postępów przeszłej dekady, w zakresie rozumienia natury, przyczyn, przebiegu oraz sposobu postępowania z ADHD u dzieci oraz nastolatków.

 

Szczegóły na stronie internetowej organizatora:

www.soyer.edu.pl

 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Liczba odwiedzin: 1852

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się