www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

 

Częstochowa: Szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych. 2018/05/30 14:00 

UWAGA !

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Przyjmuje zapisy na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:

 1. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Przewidywany termin rozpoczęcia szkoleń – druga połowa roku 2018.

 

Wnioski na poszczególne szkolenia specjalizacyjne prosimy składać poprzez system SMK.

 

W specjalizacjach mogą wziąć udział pielęgniarki które posiadają:

- prawo wykonywania zawodu,

- co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki,

- uprawnienia do wykonywania badań fizykalnych (inna specjalizacja ukończona w latach 2001-2015 lub ukończony kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne),

- ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

- ukończony kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego lub Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.

- w przypadku specjalizacji z pielęgniarstwa internistycznego przed rozpoczęciem  specjalizacji należy  posiadać ukończony kurs w zakresie  przetaczania krwi i jej składników  na mocy obowiązujących przepisów prawnych.

 

Na etapie postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji kursy specjalistyczne  (RKO; EKG; Wywiad i badanie fizykalne) nie są wymagane. Jednakże zaświadczenia o ukończeniu powyższych kursów należy przedłożyć do dnia egzaminu państwowego.

14/16-06-2018 r. Jastrzębia Góra: II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych 2018/03/28 09:46 


II Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek, Położnych

i przedstawicieli innych zawodów medycznychPoszerzanie wiedzy z prawnych aspektów wykonywania zawodu, bezpieczeństwo, profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego, kształcenie i rozwój osobisty.

Miejsce szkolenia: Jastrzębia Góra, Hotel ASTOR,

ul. Rozewska 38 
Data: 14 czerwiec 2018 r.


OPIS SZKOLENIA:
 • Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego
 • Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych. Ryzyka związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki a wybór polisy ubezpieczeniowej (roszenie pacjenta, ekspozycja zawodowa, agresja pacjenta, praca na kontrakcie, prowadzenie działalności)
 • Dokumentacja medyczna
 • Prawa pacjenta
 • Ergonomika pracy ergonomiką życia
 • Choroby zawodowe - zapobieganie
 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak zachować równowagę zdrowia psychicznego
 • Umiejętność odreagowywania stresów
 • Bezpieczeństwo epidemiologiczne pracownika

 

Zgłoszenia:
 1. poprzez wypełnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: www.pce.com.pl

 2. e-mailem : pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy. Jeżeli nie otrzymają Państwo od PCE potwierdzenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie nie dotarło do organizatora.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

wymagane są wpłaty 50% do 19 kwietnia 2018 r., pozostała należność do 17 maja 2018 r.


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.pce.com.pl w zakładce 'szkolenia' lub po kliknięciu tutaj.

15-06-2018 r. Warszawa: Szkolenie Fundacji NAGLE SAMI 2018/06/08 13:42 

Szanowni Państwo,

 

chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie, które kierujemy przede wszystkim do personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych. Dotyczy ono  pracy z rodzicami, którzy doświadczyli  poronienia lub straty okołoporodowej. Organizujemy je 15 czerwca w Warszawie.

 

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie: http://naglesami.org.pl/praca-z-rodzicami-ktorzy-doswiadczyli-poronienia-lub-straty-okoloporodowej-12-05-2017-s.html.

 

W ramach Fundacji NAGLE SAMI od 2011 r. wspieramy osoby w żałobie. Świadczymy m.in. pomoc psychologiczną dla osób dorosłych i dzieci oraz pomoc prawną. Prowadzimy m.in. terapię indywidualną, spotkania wsparciowe, interwencje kryzysowe. Nasze grupy wsparcia funkcjonują w wielu miastach Polski. Przy Fundacji działa bezpłatny Telefon Wsparcia 800 108 108. Z naszej pomocy skorzystało już kilka tysięcy osób.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Katarzyna Dobicka

Fundacja NAGLE SAMI

Al. Wojska Polskiego 1A

01-524 Warszawa

tel. 502 511 138

www.naglesami.org.pl

Telefon Wsparcia 800 108 108

 

W załączeniu ulotka dotycząca czerwcowych szkoleń.


Czerwcowe szkolenia Fundacji NAGLE SAMI
maj 2018 r. Częstochowa: Bezpłatny kurs specjalistyczny ''Ordynowanie leków i wypisywanie recept'' cz. I dla pielęgniarek i położnych. 2018/04/27 13:01 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

serdecznie zaprasza

do uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym

''Ordynowanie leków i wypisywanie recept'' cz. I

dla pielęgniarek i położnych.


Kurs skierowany jest do:

- pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

-  pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

Czas trwania kursu:

- 65 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych


Kompetencje po ukończeniu kursu:

1. Samodzielna ordynacja leków zawierających określone substancje czynne,

z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające

i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.

2. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym

wystawianie na nie recept.

3. Samodzielna ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

4. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia

i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające,

środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego

przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5. Wystawianie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6. Samodzielna ordynacji leków z kategorii OTC.

 

Aby zgłosić uczestnictwo w kursie wymagane jest zalogowanie się w SMK https://smk.ezdrowie.gov.pl/

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu - po zgłoszeniu grupy minimalnie 30 osobowej

Zapewniamy pomoc przy dokonywaniu rejestracji przez platformę SMK

Szczegółowych informacji udziela Marta Kachel

34-3605491, 514600220

 

luty 2018 – styczeń 2019 Częstochowa: Szkolenia z zakresu umiejętności ICT 2018/02/23 13:17 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie wraz z Centrum Szkoleń Innowacji serdecznie zapraszają osoby pracujące po 25 roku życia do udziału w projekcie:

 

„ŚLĄSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

 

W ramach w/w projektu przewidziane są szkolenia z zakresu umiejętności ICT w wymiarze 120 godzin dydaktycznych zakończone zewnętrznym egzaminem końcowym.

 

Celem projektu jest podwyższenie kompetencji kluczowych w obszarze umiejętności ICT, które pracują lub mieszkają na terenie województwa śląskiego.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

 • mają 25 lat lub więcej,
  • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
  • należą do minimum jednej z poniższych grup:

a)    kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem  i wychowaniem dziecka),

b)     osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),

c)    osoby w wieku powyżej 50 lat,

d)    osoby niepełnosprawne,

e)    osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Wkład własny ponoszony przez uczestnika to tylko 80,00 zł brutto

 

Okres realizacji kursów: luty 2018 – styczeń 2019


Zapisy i rekrutacja:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141

42-202 Częstochowa

Tel. 34 3657621

e-mail: czestochowa@zdz.katowice.pl


Informacja o Projekcie
Propozycja zorganizowania szkolenia ‘’Trudny pacjent – jak Go obsługiwać’’ 2017/12/15 13:46 

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z pacjentami [zaskakujących, konfliktowych, nacechowanych silnymi emocjami]?

Czy pacjentom należy służyć i jakie są granice zaspokajania ich potrzeb, oczekiwań, próśb?

Kiedy i w jaki sposób należy przeciwstawić się żądaniom pacjentów?

Te i inne kwestie podejmujemy podczas szkolenia TRUDNY PACJENT – JAK GO OBSŁUGIWAĆ

 

Jest to szkolenie warsztatowe dla pracowników rejestracji administracji wg Standardu ASPES Programu przygotowywany jest na potrzeby Państwa organizacji i realizowany w dogodnym czasie i miejscu.

 

Informacje dodatkowe dostępne są dla Państwa na stronie www.trudni.eu

 

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom. 665 484 888, a także adresem e-mail: szkolenia@bomis.pl

 

Z poważaniem

 

Marta Dymkowska

koordynator szkoleń

Kurs specjalistyczny dla położnych ''Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji'' 2017/03/10 14:21 

Fundacja Opieki Okołoporodowej przedstawia ofertę kursu specjalistycznego dla położnych „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”

Z kursu mogą skorzystać położne z całej Polski.

Kurs będzie realizowany w ramach zadania finansowanego ze środków narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będzie on zatem bezpłatny dla położnych.

Po ukończeniu kursu specjalistycznego położna otrzyma tytuł edukatora ds. laktacji.

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie finansowania porad laktacyjnych, a wyżej wymieniony kurs specjalistyczny będzie uprawniał do tego położne.

 

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące moduły:

Moduł I- Karmienie piersią jako zagadnienie medyczne, społeczne, ekonomiczne - 10 godzin,

Moduł II- Edukacja, wsparcie i komunikowanie się z matką karmiącą – 10 godzin,

Moduł III- Najczęściej występujące problemy w okresie karmienia piersią i sposoby ich rozwiązywania – 14 godzin.

 

Staże obejmują następujące oddziały:

1. Oddział patologii ciąży albo poradnia dla kobiet w ciąży – 4 godziny,

2. Sala porodowa – 4 godziny,

3. Oddział położniczo - noworodkowy- 12 godzin,

4. Poradnia laktacyjna – 8 godzin.

 

Dokumenty do pobrania na kurs: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

 

Estera Michalak,

Prezes Zarządu Fundacji 

Fundacja Opieki Okołoporodowej  

ul. Konińska 61

62-410 Zagórów

Tel. 733-028-151

e-mail: biurofoo@gmail.com


Plakat informacyjny.
20-10-2018 r. Warszawa: ADHD Od A do Z: Postępy w diagnozie i terapii w ADHD u Dzieci oraz Nastolatków 2017/11/15 11:50 

Centrum Szkoleniowe SOYER

zaprasza po raz pierwszy

na szkolenie z największym autorytetem z dziedziny ADHD

z Russell A. Barkley

 

Grupa docelowa:
-Szkolenie skierowane do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą (psychologów, psychiatrów, lekarzy, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów, terapeutów SI).

Czas trwania:
10.00-15.00

 

Miejsce: Warszawa

 

Data: 20.10.2018r

Prowadzący:
Prof. Russell A. Barkley -  profesor kliniczny psychiatrii i pediatrii . Autor  wielu książek i artykułów naukowych na temat zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD), funkcji wykonawczych oraz zachowań buntowniczych wieku dziecięcego.
 

ADHD Od A do Z:
Postępy w diagnozie i terapii w ADHD
 u Dzieci oraz Nastolatków


Warsztaty mają na celu przedstawienie przeglądu głównych postępów przeszłej dekady, w zakresie rozumienia natury, przyczyn, przebiegu oraz sposobu postępowania z ADHD u dzieci oraz nastolatków.

 

Szczegóły na stronie internetowej organizatora:

www.soyer.edu.pl

 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Liczba odwiedzin: 2344

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się