www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

Bezpłatny kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych „ Karmienie piersią – standard opieki okołoporodowej” 9-10 maja 2019 r Częstochowa. 2019/04/01 12:03 

OIPiP w Częstochowie informuje, że w dniach 9-10 maja 2019 r. w godzinach 09:00 – 16:00 organizowany będzie bezpłatny kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych „ Karmienie piersią – standard opieki okołoporodowej”

 


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na kursie, pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt z Ośrodkiem szkoleniowym do 8 kwietnia 2019 r.

Nr telefonu: 519-862-186

Niezbędne będzie również złożenie wniosku na kurs w systemie SMK do dnia 25 kwietnia 2019r.

 


Informujemy, że na bezpłatny kurs dokształcający  dla pielęgniarek i położnych „ Karmienie piersią – standard opieki okołoporodowej” można zapisywać się już w SMK.

W załaczniku program kursu.


news_3106_programkpsoo-czestochowa-910.05.doc
zaproszenie do udziału w szkoleniach e-learning w serwisie www.edukacjapacjenta.pl 2019/04/16 06:17 

zaproszenie do udziału w szkoleniach e-learning w serwisie www.edukacjapacjenta.pl

 

  

Pacjent i jego rodzina - jak się porozumieć. 2019/01/22 17:57 

Konflikty z pacjentem i jego rodziną, a także animozje pracownicze mogą być rozwiązywanie w cywilizowany sposób, dzięki umiejętności komunikowania się ukierunkowanego na porozumienie. Ludzie, którzy potrafią się porozumieć w trudnych sprawach są postrzegani jako wiarygodni i kompetentni.

Proponujemy Państwu warsztaty szkoleniowe, które rozwijają umiejętność komunikowania się z pacjentem, jego rodziną oraz ze współpracownikami.

 

Warsztaty dla personelu medycznego 

 

Warsztaty dla personelu administracyjnego

 

Powyższe tematy szkoleń realizujemy w miejscu i czasie dogodnym dla Państwa dla zorganizowanej grupy uczestników. 

 

Do poznańskiego Centrum Szkoleniowego BOMIS zapraszamy Państwa na spotkania jn. 

 

Poznań, BOMIS, 31 stycznia 2019 r. 

Jak motywować, udzielać informacji zwrotnej, delegować zadania oraz inne kwestie formułowane przez szefów stanowią kanwę szkolenia. 

 

Poznań, BOMIS, 5 lutego 2019 r. 

Warsztaty uczące zarządzania konfliktami poprzez mediację wewnętrzną w miejscu pracy. 

 

Poznań, BOMIS, 7 lutego lub 7 marca lub 9 kwietnia 2019 r. 

Komunikują się wszyscy, ale nieliczni potrafią się porozumieć. Uczymy porozumiewania się w trudnych sprawach i z trudnym rozmówcą. 

 

Poznań, BOMIS, 12 lutego 2019 r. 

Warsztaty kształtujące umiejętność mówienia perswazyjnego, rzeczowego, optymalizującego czas nadawcy i odbiorcy. 

 

Opisy szkoleń dostępne są dla Państwa w https://www.bomis.pl, a inne inspiracje na https://www.trudni.eu.

 

Z poważaniem


Marta Dymkowska
koordynator szkoleń

XIII Ogólnopolskie Szkolenie Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczne 28 luty- 3 marca 2019 r., Polanica- Zdrój 2018/12/04 16:09 

Chcielibyśmy zaproponować specjalną ofertę dla Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Przy zgłoszeniu pięciu uczestników na Szkolenie jeden Członek ORPiP (jako szósta zgłoszona osoba) płaci 50% ceny.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na:

XIII Ogólnopolskie Szkolenie Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczne

28 luty- 3 marca 2019 r., Polanica- Zdrój

 

OPIS SZKOLENIA:

 • „Nowe wytyczne opieki przed, po i okołoporodowej”
 • „Czy dieta wpływa na stan psychiczny ciężarnej kobiety i  jej dziecka?”
 • „Aromaterapia - terapia zapachem. Jak możemy korzystać z jej dobrodziejstw”
 • „Problemy z karmieniem wcześniaków i dzieci po cc”
 • „Interwencje pielęgniarskie u noworodka operowanego na podstawie  kalkulatora TISS 28 i ICNP opis przypadku”
 • „Przeszczepianie narządów u dzieci”
 • „Kliniczne aspekty przemocy wobec dzieci i inne problemy pediatrii społecznej”
 • „Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna”
 • „Zasady skutecznej komunikacji”
 • „Metody radzenia sobie ze stresem”
 • „Przypadki w pediatrii – praca w POZ”
 •  'Opieka nad wcześniakiem ze skrajnie niską masą urodzeniową'

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 • prof. Katarzyna Borszewska - Kornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny
 • dr n. med. Izabela Michałus Klinika propedeutyki pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dorota Kudaś, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla województwa opolskiego
 • Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych
 • Wioletta Cedrowska-Adamus, Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki-Polki
 • Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu
 • Jolanta Jagoda, Centrum Zdrowia Dziecka
 • Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
 • Zuzanna Rohn - trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia

 

CENA SZKOLENIA: 1090 zł/os. (udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)

Więcej informacji na temat wydarzenia odnajdą Państwo na stronie internetowej www.pce.com.pl w  lub po kliknięciu tutaj.

 

Pozdrawiam,

Anna Osińska

     


news_3035_szkolenie-polozniczoneonatologicznopediatryczne-polanica-zdroj-28.023.03.19r..pdf
news_3035_harmonogram-szkolenie-polozniczoneonatologicznopediatryczne-2019.pdf
Szkolenie - Prawo dla pielęgniarek i położnych. 2019/01/23 15:03 

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach będzie organizować w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku w Tylmanowej szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”.

  


news_3057_szkolenie.pdf
Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych. 2018/11/05 15:01 

Szanowni Państwo,


Informuję o prowadzonej rekrutacji do projektu pn. Szkolenie personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych
interwencji antytytoniowych. Projekt ten jest prowadzony przez Centrum
Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i ma na celu zwiększenie kompetencji przedstawicieli personelu medycznego, w tym pielęgniarek i położnych, w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu i przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych.

Z wyrazami szacunku,

Kinga Kalita-Kurzyńska
Asystent projektu 'Czujność onkologiczna w praktyce'
oraz projektu 'Szkolenie personelu medycznego
w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu
oraz przeprowadzania minimalnych interwencji
antytytoniowych'


Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii-Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa

Telefon:

+48 22 570 86 19

    


news_3020_zaproszenieszkoleniazutpielegniarki-i-polozne.pdf
Szkolenie 'Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie'. 2018/10/10 16:24 

Przeciwdziałania przemocy w rodzinie - szkolenie organizowane przez Państwową

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP.

  


news_3000_skmbtpismo-nrpip-szkolenie-parpa.pdf
news_3000_zaproszenie-na-szkolenie-program.pdf
news_3000_karta-zgloszeniowa-i-inf-rodo.docx
Webinarium: Czy wciąż 95% dzieci do 5 roku życia musi przebyć chorobę rotawirusową? 2018/10/05 17:45 

Szanowni Państwo,

w ostatnich webinariach dotyczących szczepień ochronnych wzięło udział bardzo dużo uczestników zainteresowanych szkoleniem. Za kilka dni odbędzie się kolejne, podczas którego otrzymamy odpowiedź na pytanie Czy wciąż 95% dzieci do 5 roku życia musi przebyć chorobę rotawirusową? 


Prezes NRPiP

(-) Zofia Małas

  


news_2994_programwebinarium.pdf
Zaproszenie na szkolenie 'Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej' - Częstochowa 05.10.2018 2018/09/28 20:44 

Szanowni Państwo,

 

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu z cyklu
'Akademia Umiejętności Nowoczesnej Położnej' 05 październik 2018 r. (piątek) w Częstochowie Hotel Arche, ul. Oleńki 20 w godzinach od 09.00 do 14.00.

Zapraszamy do wysłuchania interesujących wykładów i zapoznania się z
najnowszymi standardami opieki prenatalnej.

Podczas szkolenie odbędą się warsztaty

EMOLIUM:
'Prawidłowa pielęgnacja skóry niemowląt i dzieci (również przy AZS) w odniesieniu do produktów marki Emolium'

OLEOFARM
'Zdrowe tłuszcze Omega 3, dieta kobiety w ciąży'

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do dnia 3 października 2018 r.

Zapraszamy do rejestracji przez stronę www.akademiapoloznej.pl


Pozdrawiam
Prenatalis
Katarzyna Paprocka
Tel. 887 118 118

  


news_2988_nowy-komunikat-2018-jesien-v2.jpg
Nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne 2018/09/20 12:13 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie, Placówka Szkoleniowa w Krośnie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne:

 

1. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

 

Pełna informacja o szkolenia specjalizacyjnych w plikach do pobrania (pdf):

     


Szkolenie - Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Szkolenie - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Szkolenie - Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2

Liczba odwiedzin: 5266

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się