www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2012/06/04 10:06
Data modyfikacji: 2016/02/27 19:04
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP w Częstochowie 2016/02/21 12:48 

01 kwietnia 2009 r. na mocy Uchwały Nr 11/V/2009 II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych V kadencji z dnia 27 marca 2009 r. został uruchomiony Ośrodek Szkoleniowy przy biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

 

Ośrodek działa w oparciu o akty prawne:

  • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 144 poz.1039 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek położnych (Dz.U. Nr 197 poz. 1923).

 

Zadaniem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pielęgniarek i położnych oraz innych zainteresowanych tematami z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego udzielania pierwszej pomocy.


Informacje na temat organizowanych szkoleń można uzyskać w siedzibie OIPiP Częstochowa przy ul. Pułaskiego 5 w pokoju nr 407 lub pod numerem telefonu: 519 862 186 oraz poprzez e-mail: szkolenia@oipip.czest.pl

 

Aby spełnić oczekiwania pielęgniarek i położnych w zakresie kształcenia podyplomowego prosimy o zgłaszanie tematów pożądanych kursów/szkoleń Kierownikowi Ośrodka.

  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 18723

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się