www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

 

Oferta nowego ubezpieczenia majątkowego INTER Partner dla Medycyny. 2021/07/20 09:39 

  

  


news_4153_orpip-czestochowa.pdf
INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

 

 

 

 

28-02-2018 r. Informacje o wynikach postępowań ofertowych: Nr 6/2018/UE, Nr 7/2018/UE. 2018/03/05 14:16 


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 6/2018/UE
Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 7/2018/UE
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
28-02-2018 r. Informacje o wynikach postępowań ofertowych: Nr 3/2018/UE, Nr 4/2018/UE, Nr 5/2018/UE. 2018/02/28 16:33 


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 3/2018/UE
Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 4/2018/UE
Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 5/2018/UE
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Zapytania ofertowe UE - 21 luty 2018 r.
21-02-2018 r., godz. 15:57
zapytanie-ofertowe-nr-6-2018-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 6/2018/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-7-2018-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 7/2018/UE obsługę przerw kawowych oraz dostawę obiadów dla uczestników kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
Zapytania ofertowe UE - 15 luty 2018 r.
15-02-2018 r., godz. 9:33
zapytanie-ofertowe-nr-3-2018-ue-kierownik-kursu-bf-czestochowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 3/2018/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego: ''Wywiad i badanie fizykalne'' w Częstochowie
zapytanie-ofertowe-nr-4-2018-ue-wykladowca-bf-czestochowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 4/2018/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: ''Wywiad i badanie fizykalne'' w Częstochowie
zapytanie-ofertowe-nr-5-2018-ueopiekun-stazu-czestochowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 5/2018/UE wyłonienie opiekunów zajęć stażowych kursu specjalistycznego: ''Wywiad i badanie fizykalne'' w Częstochowie
15-02-2018 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego: Nr 2/2018/UE 2018/02/15 16:31 


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 02/2018/UE
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Zapytanie ofertowe UE - 31 styczeń 2018 r.
31-01-2018 r., godz. 15:51
zapytanie-ofertowe-nr-2-2018-ue-woj.-opole-staz.pdf Zapytanie ofertowe nr 2/2018/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
11-01-2018 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego: Nr 1/2018/UE 2018/01/31 15:50 

Szczegółowa informacja w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 01/2018/UE
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Zapytanie ofertowe UE - 18 styczeń 2018 r.
18-01-2018 r., godz. 11:55
zapytanie-ofertowe-nr-1-2018-ue-zajecia-stazowe-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 1/2018/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
 • Podstrona 1 z 1
 • 1
Zapytania ofertowe UE - 29 grudzień 2017 r.
29-12-2017 r. godz. 8:36
zapytanie-nr-79-wloszczowa-wykladowca.pdf Zapytanie ofertowe nr 79/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-nr-78-wloszczowa-sala-wykladowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 78/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-nr-77-wloszczowa-kierownik.pdf Zapytanie ofertowe nr 77/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-nr-76-wloszczowa-staz.pdf Zapytanie ofertowe nr 76/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-nr-75-malopolska-staz.pdf Zapytanie ofertowe nr 75/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne na terenie województwa małopolskiego - plik pdf
zapytanie-nr-74-wielun-wyklady.pdf Zapytanie ofertowe nr 74/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów z zakresu: Badanie przedmiotowe osoby dorosłej (55 godzin), na kursie specjalistycznym: Wywiad i badanie fizykalne, w Wieluniu - plik pdf
zapytanie-nr-73-opole-kierownik.pdf Zapytanie ofertowe nr 73/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
zapytanie-nr-72-opole-staz.pdf Zapytanie ofertowe nr 72/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
zapytanie-nr-71-opole-catering.pdf Zapytanie ofertowe nr 71/2017/UE obejmuje obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
zapytanie-nr-70-wykladowca-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 70/2017/UE Przedmiotem zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym: „Wywiad i badanie fizykalne” w ramach projektu: Nowe kwalifikacje i uprawnienia podstawą do poprawy usług medycznych w Polsce Nr PPOWR.05.04.00-00-0026/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. - plik pdf
Zapytania ofertowe UE - 13 grudzień 2017 r.
13-12-2017 r. godz. 16:50
69-ponowne-zapytanie-ofertowe-wykladowca.pdf Zapytanie ofertowe nr 69/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym: „Wywiad i badanie fizykalne” moduł 2 w Częstochowie - plik pdf
68-ponowne-zapytanie-ofertowe-wykladowca-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 68/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
67-ponowne-zapytanie-ofertowe-kierownik-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 67/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
66-ponowne-zapytanie-ofertowe-staz-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 66/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
65-ponowne-zapytanie-ofertowe-sala-wykladowa-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 65/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
64-ponowne-zapytanie-ofertowe-cateringopole.pdf Zapytanie ofertowe nr 64/2017/UE obejmuje obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
63-ponowne-zapytanie-ofertowe-wykladowcaa-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 63/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
62-ponowne-zapytanie-ofertowe-kierownik-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 62/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
61-ponowne-zapytanie-ofertowe-zajecia-stazowe-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 61/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
60-ponowne-zapytanie-ofertowe-wykladowca-modul-ii-wielun.pdf Zapytanie ofertowe nr 60/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
59-ponowne-zapytanie-ofertowe-sala-wykladowa-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 59/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
58-ponowne-zapytanie-ofertowe-zajecie-stazowe-malopolska.pdf Zapytanie ofertowe nr 58/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne na terenie województwa małopolskiego - plik pdf
Zapytania ofertowe UE - listopad 2017 r.
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-572017-ue-wykladowca-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 57/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-562017-ue-kierownik-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 56/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-552017-staz-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 55/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-542017-ue-sala-wykladowa-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 54/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-532017-ue-cateringopole.pdf Zapytanie ofertowe nr 53/2017/UE obejmuje obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-522017-ue-wykladowcaa-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 52/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-512017-uekierownik-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 51/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-502017-ue-zajecia-stazowe-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 50/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-492017-ue-sala-wykladowa-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 49/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-482017-ue-zajecie-stazowe-malopolska.pdf Zapytanie ofertowe nr 48/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne na terenie województwa małopolskiego - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-472017-ue-malopolska.pdf Zapytanie ofertowe nr 47/2017/UE wynajem sali wykładowej i sali do ćwiczeń na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne na terenie województwa małopolskiego - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-462017-ue-wykladowca-modul-ii-wielun.pdf Zapytanie ofertowe nr 46/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-452017-czwawykladowca.pdf Zapytanie ofertowe nr 45/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym: „Wywiad i badanie fizykalne” moduł 2 w Częstochowie - plik pdf
Zapytania ofertowe UE - rok 2017
/ponowne/
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-442017-ue-wykladowca-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 44/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-432017-ue-kierownik-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 43/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-422017-staz-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 42/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
2ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-412017-ue-sala-wykladowa-wloszczowa.pdf Zapytanie ofertowe nr 41/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-40-ue-cateringopole.pdf Zapytanie ofertowe nr 40/2017/UE obejmuje obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-392017-ue-wykladowcaa-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 39/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-382017-uekierownik-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 38/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-372017-ue-zajecia-stazowe-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 37/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-362017-ue-sala-wykladowa-opole.pdf Zapytanie ofertowe nr 36/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w województwie opolskim - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-352017-ue-catering-wielun.pdf Zapytanie ofertowe nr 35/2017/UE obsługę przerw kawowych oraz dostawę obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-342017-ue-wykladowca-modul-ii-wielun.pdf Zapytanie ofertowe nr 34/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-332017-ue-wykladowca-molopolska.pdf Zapytanie ofertowe nr 33/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-322017-ue-zajecie-stazowe-malopolska.pdf Zapytanie ofertowe nr 32/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne na terenie województwa małopolskiego - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-312017-ue-malopolska.pdf Zapytanie ofertowe nr 31/2017/UE wynajem sali wykładowej i sali do ćwiczeń na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne na terenie województwa małopolskiego - plik pdf
ponowne-zapytanie-ofertowe-nr-302017-czwawykladowca.pdf Zapytanie ofertowe nr 30/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów/ćwiczeń na kursie specjalistycznym: „Wywiad i badanie fizykalne” moduł 2 w Częstochowie - plik pdf
Zapytania ofertowe UE - rok 2017
zapytanie-ofertowe-nr-29-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 29/2017/UE obsługę przerw kawowych oraz dostawę obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-29-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 29/2017/UE obsługę przerw kawowych oraz dostawę obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-28-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 28/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-28-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 28/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-27-2017-ue.docx Zapytanie ofertowe nr 27/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-27-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 27/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-26-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 26/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-26-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 26/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-25-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 25/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-25-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 25/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne we Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-24-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 24/2017/UE obejmuje obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-24-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 24/2017/UE obejmuje obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-23-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 23/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-23-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 23/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-22-2017-ue.docx Zapytanie ofertowe nr 22/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-22-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 22/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-21-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 21/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-21-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 21/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-20-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 20/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-20-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 20/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Opolu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-19-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 19/2017/UE obsługę przerw kawowych oraz dostawę obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-19-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 19/2017/UE obsługę przerw kawowych oraz dostawę obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-18-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 18/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-18-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 18/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-17-2017-ue.docx Zapytanie ofertowe nr 17/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-17-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 17/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-16-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 16/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - doc
zapytanie-ofertowe-nr-16-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 16/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - pdf
zapytanie-ofertowe-nr-15-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 15/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-15-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 15/2017/UE wynajem sali wykładowej na potrzeby kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Wieluniu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-14-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 14/2017/UE obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-14-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 14/2017/UE obsługa przerw kawowych oraz dostawa obiadów dla uczestników kursu Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-13-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 13/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-13-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 13/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-12-2017-ue.docx Zapytanie ofertowe nr 12/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-12-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 12/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-11-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 11/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-11-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 11/2017/UE udostępnienie placówki stażowej tj. oddziału chorób wewnętrznych i oddziału neurologicznego lub oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wskazanie opiekunów zajęć stażowych zatrudnionych na tych oddziałach, celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-10-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 10/2017/UE wynajem sali wykładowe i sali do ćwiczeń na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-10-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 10/2017/UE wynajem sali wykładowe i sali do ćwiczeń na potrzeby kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne w Oświęcimiu - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-9-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 9/2017/UE wyłonienie opiekunów zajęć stażowych kursu specjalistycznego ''Wywiad i badanie fizykalne'' - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-9-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 9/2017/UE wyłonienie opiekunów zajęć stażowych kursu specjalistycznego ''Wywiad i badanie fizykalne'' - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-8-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 8/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: ''Wywiad i badanie fizykalne'' - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-8-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 8/2017/UE wyłonienie prowadzącego/prowadzących zajęcia teoretyczne w formie wykładów na kursie specjalistycznym: ''Wywiad i badanie fizykalne'' - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-72017ue.docx Zapytanie ofertowe nr 7/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego ''Wywiad i badanie fizykalne'' - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-72017ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 7/2017/UE wyłonienie kierownika kursu specjalistycznego ''Wywiad i badanie fizykalne'' - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-6-2017-ue.docx Zapytanie ofertowe nr 6/2017/UE udostępnienie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wskazanie opiekuna stażu w Radomsku, Olkuszu, Oleśnie, Włoszczowej - plik docx
zapytanie-ofertowe-nr-6-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 6/2017/UE udostępnienie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wskazanie opiekuna stażu w Radomsku, Olkuszu, Oleśnie, Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-5-2017-ue.docx Zapytanie ofertowe nr 5/2017/UE wynajem sali wykładowej na kursie specjalistycznym w Radomsku, Olkuszu, Oleśnie, Włoszczowej - plik docx
zapytanie-ofertowe-nr-5-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 5/2017/UE wynajem sali wykładowej na kursie specjalistycznym w Radomsku, Olkuszu, Oleśnie, Włoszczowej - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-42017ue.doc Zapytanie ofertowe nr 4/2017/UE Udostępnienie placówki POZ oraz wskazanie opiekuna stażu celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w Radomsku, Olkuszu, Oleśnie, Włoszczowej– plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-42017ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 4/2017/UE Udostępnienie placówki POZ oraz wskazanie opiekuna stażu celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych w Radomsku, Olkuszu, Oleśnie, Włoszczowej– plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-32017ue.doc Zapytanie ofertowe nr 3/2017/UE Wynajem sali wykładowej w Olkuszu i Oleśnie - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-32017ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 3/2017/UE Wynajem sali wykładowej w Olkuszu i Oleśnie - plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-2-2017-ue.doc Zapytanie ofertowe nr 2/2017/UE udostępnienie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wskazanie opiekuna stażu celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych – plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-2-2017-ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 2/2017/UE udostępnienie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz wskazanie opiekuna stażu celem przeprowadzenia zajęć dla pielęgniarek i położnych – plik pdf
zapytanie-ofertowe-nr-12017ue.doc Zapytanie ofertowe nr 1/2017/UE Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne - plik doc
zapytanie-ofertowe-nr-12017ue.pdf Zapytanie ofertowe nr 1/2017/UE Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne - plik pdf
Informacje o wynikach postępowań ofertowych
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 29/2017/UE 2017/11/15 16:31 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 29/2017/UE
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 28/2017/UE 2017/11/15 16:30 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 28/2017/UE
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 27/2017/UE 2017/11/15 16:30 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 27/2017/UE
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 26/2017/UE 2017/11/15 16:29 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 26/2017/UE
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 25/2017/UE 2017/11/15 16:29 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 25/2017/UE
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 24/2017/UE 2017/11/15 16:28 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 24/2017/UE
15-11-2017 r. Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 23/2017/UE 2017/11/15 16:28 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o wyniku postępowania ofertowego Nr 23/2017/UE
 • Podstrona 1 z 3
 • 1
 • 2
 • 3
Informacje o unieważnieniu zapytań ofertowych
01-02-2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego Nr 2/2017/UE 2017/02/01 13:03 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego Nr 2/2017/UE
01-02-2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego Nr 1/2017/UE 2017/02/01 13:05 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego Nr 1/2017/UE
11-01-2017 r. Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego Nr 11/2016/UE 2017/01/11 13:00 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego Nr 11/2016/UE
11-01-2017 r. Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego Nr 10/2016/UE 2017/01/11 13:00 

Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pliku:


Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego Nr 10/2016/UE
 • Podstrona 1 z 1
 • 1

Liczba odwiedzin: 29591

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się