www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

z galerii zdjęć:

 

 

 

 

 

Regulamin dofinansowania dojazdu na kursy organizowane w ramach projektu POWR.05.04.00-00-0026-15  


REGULAMIN DOFINANSOWANIA

DOJAZDU NA KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ

DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE

NR POWR.05.04.00-00-0026/15

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy uczestników, których miejsce zamieszkania i/lub pracy jest inne niż miejsce odbywania kursu.

2. Podstawą refundacji wydatku są:
a) bilety kolejowe, autobusowe PKS:

- na bilecie należy napisać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz rodzaj kursu,

- w przypadku podróżowania PKP I klasą koszt podróży będzie refundowany do wysokości biletu II klasy,

- brak biletu oznacza brak refundacji.

b) W przypadku dojazdu samochodem prywatnym, należy:

- wypełnić „oświadczenie o podróży samochodem prywatnym” (załącznik nr 2),

- dołączyć kserokopię prawa jazdy,

- dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu własnego, a w przypadku dojazdu samochodem innego właściciela – oświadczenie o udostępnieniu samochodu (załącznik nr 3)

- refundacja będzie równa cenie biletu PKS lub PKP klasa II na wskazanej trasie,

- w przypadku, kiedy jednym samochodem jedzie kilka osób, zwrot kosztów dojazdu będzie przysługiwał tylko kierowcy.

3. Refundacja nie obejmuje koszty:

- dojazdu komunikacją miejską,

- dojazdu taksówką,

- opłat parkingowych,

- opłat za korzystanie z dróg płatnych.

4. Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 1) oraz załączników do dnia egzaminu, wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

5. Zwrot kosztów dojazdu będzie weryfikowany z listą obecności na zajęciach.

6. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy do 30 dni od dnia zakończenia kursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wypłaty w przypadku braku wpływu   funduszy.


Regulamin dofinansowania dojazdu na kursy wraz z wnioskami
Załącznik nr 2 do Regulaminu - oświadczenie o podróży
Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie udostępniajacego
Załącznik nr 1 do Regulaminu - wniosek o zwrot kosztów dojazdu
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

Liczba odwiedzin: 2412

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się