www.oipip.czest.pl

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

District Chamber of Nurses and Midwives in Częstochowa, Poland

 

42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25, IV piętro

Województwo Śląskie, Polska

 

Millennium Bank: 82 1160 2202 0000 0001 2869 0101

Wizyta Emmy Morosini na Jasnej Górze 21 sierpnia 2019 r.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

* * * * *


AKTUALIZACJA  DANYCH


Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych, tj. zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego (szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacji o przejściu na rentę, świadczenie emerytalne, emeryturę.

 

Obowiązek aktualizowania danych nakłada ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 1  ust. 2 pkt. 5.

 

Aktualizacji dokonuje się poprzez wypełnienie i czytelne podpisanie „Arkusza zgłoszeniowego / aktualizacyjnego danych osobowych w Rejestrze Pielęgniarek i Rejestrze Położnych prowadzonym przez ORPiP”,

a następnie przekazanie wypełnionego i podpisanego arkusza (osobiście lub listownie) do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Pułaskiego 25, 42 - 200 Częstochowa (Dział Prawa Wykonywania Zawodu – pokój nr 405 lub sekretariat – pokój nr 410).

 

 

 

 

INTER 2018/10/31 14:01 

Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we współpracy INTER z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie - prezentacja.


news_3015_oipipdirectczestochowa.ppt
  • Podstrona 1 z 1
  • 1

 

 

 

 

Data utworzenia: 2020/03/20 14:55
Data modyfikacji: 2020/03/20 14:55

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 10 czerwca 2020r.  

  

  


news_3833_informacjadzialania-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nipip10.06.docx
news_3833_20200610nipipaktyprawne.docx
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 czerwca 2020r.  

  

  


news_3832_dzialania-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nipip-4.06.docx
news_3832_20200608nipipakty-prawne.docx
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 czerwca br.  

  

  


news_3825_dzialania-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nipip-1.06.docx
news_3825_20200601nipipakty-prawne.docx
news_3825_20200529-notatka.rtf
Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 maja br  

  

  


news_3823_dzialania-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nipip-28.05.docx
  • Podstrona 1 z 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Liczba odwiedzin: 429

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE
www.oipip.czest.pl © Copyright OIPIP 2012
Wykonanie strony internetowej: RevolWEB, IDHosting     Zaloguj się