Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
2022-03-04 18:32

 

 

Pielęgniarki i Położne Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych                        

solidaryzują się z pielęgniarkami i położnymi z Ukrainy w tym trudnym czasie dla ich Ojczyzny.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Koleżanki i Koledzy, pielęgniarki i położne, bracia Ukraińcy, jesteśmy z Wami. Nie znajdujemy słów, by wyrazić to, co czujemy, gdy docierają do nas informacje o ataku na Wasz niepodległy i suwerenny Naród. Jako medycy zgłaszamy gotowość niesienia pomocy. Polska może stać się dla Was nowym, miejmy nadzieję, tymczasowym domem. Nie będziecie tu sami.

Nie możemy pozostać obojętni na dramat społeczeństwa ukraińskiego, który stanął w jeden dzień w obliczu wojny.                                                                                                

W poczuciu solidarności i wsparcia wszystkich pokrzywdzonych działaniami wojennymi obywateli Ukrainy ogłaszane są zbiórki:

 

W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna zwróciła się z prośbą o wsparcie akcji zakupu niezbędnych środków medycznych.

Z uwagi na skoordynowany sposób działania Stowarzyszenia (zakup środków medycznych w ilościach hurtowych bezpośrednio od producentów i przekazywanie ich dla potrzebujących na Ukrainie) najbardziej efektywną formą pomocy będą wpłaty na rzecz Polskiej Misji Medycznej z przeznaczeniem na pomoc dla Ukrainy.

Numer konta do wpłat na konto Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna:

62 1240 2294 1111 0000 3718 5444

Z dopiskiem UKRAINA.

 

 

KONTAKT W SPRAWIE AKCJI +48506941950

W związku z wojną na Ukrainie Towarzystwo Patriotycznego Kresy w Częstochowie apeluje o pilne wsparcie ofiar wojny.   Zbieramy artykuły długoterminowe (cukier, mąkę, makaron, kasza, olej, konserwy, dania w słoiku itp.) i artykuły chemiczne i higieny osobistej.

Dary można przynosić do siedziby Towarzystwa Patriotycznego Kresy ul. Brzeźnicka 59 (kościół św. Wojciecha w Częstochowie) od poniedziałku 28 lutego o godz. 8.00 do 18.00.

  • Podstrona 3 z 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4