Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne.

21 października 2022 18:50

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

dla kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

 

realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin rozpoczęcia (data pierwszych zajęć): 20.10.2022 r.

Termin zakończenia (data egzaminu): 30.11.2022 r.

harmonogram_wibf.pdf