Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP
« Powrót

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH dla kursu specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa

24 września 2022 06:47

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH[1]  dla kursu specjalistycznego Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa  RKO/1/CZĘSTOCHOWA realizowanego w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

w terminie od  23.09.2022r. do 09.10.2022r.

 

Miejsce realizacji zajęć Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

 

Kierownik kursu: Dorota Goleniewska

 

 

Lp.

Data

Czas realizacji

od godz.- do godz.

Liczba godzin

Moduł/jednostka modułowa[2]

Forma zajęć

Imię  i nazwisko wykładowcy

1

23.09.2022

15301915

 5

Pierwszy

Wykłady ćwiczenia

Dorota Goleniewska

2

24.09.2022

800-1400

8

Pierwszy

Wykłady ćwiczenia

Dorota Goleniewska

3

25.09.2022

800-1400

8

Pierwszy + Drugi

Wykłady ćwiczenia

Beata Markowska

4

30.09.2022

1530-1830

4

Drugi

Wykłady

Jacek Rogalski

5

01.10.2022

800-1400

8

Drugi

Wykłady ćwiczenia

Jacek Rogalski

6

02.10.2022

800-1400

8

Drugi

Wykłady ćwiczenia

Jacek Rogalski

7

07.10.2022

15301915

5

Drugi

ćwiczenia

Beata Markowska

8

08.10.2022

800-1400

8

Drugi

ćwiczenia

Dorota Goleniewska

Beata Markowska

9

09.10.2022

800-1230

6

Drugi

ćwiczenia

Beata Markowska

 

 

 

 

 

 

 

[1] Niniejszy dokument powinien być  przekazany  uczestnikom najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu

[2] Szczegółowe treści zawarte są  w zatwierdzonym programie  kształcenia dostępnym na stronie www.ckppip.edu.pl i w SMK

 

rko-1.pdf