Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Aktualności

Uchwała Nr 1872/VII/2021 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 stycznia 2021 r. 2021.01.08 13:05

Uchwała Nr 1872/VII/2021
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 stycznia 2021 r.


w sprawie zmiany uchwały 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniona uchwałą nr 272/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. oraz zmieniona uchwałą nr 334/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2018r. oraz zmieniona uchwałą nr 1616/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. oraz zmieniona uchwałą Nr 1679/VIIP/2019 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2019 r.

  

news_3969_uchwala-prezydium-nrpip-.pdf
news_3969_uchwala-nr-1872.docx
Zaktualizowany wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych. 2020.04.03 12:15

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną i Państwa prośby w załączeniu przekazujemy zaktualizowany wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

 

We wniosku zaktualizowano jedynie podstawy prawne (w związku z wejściem w życie rozporządzenia MZ z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 547) a w pozostałym zakresie wniosek pozostaje bez zmian.

 

Sugerujemy, aby w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną świadczeniodawcy występowali do Państwa z wnioskami drogą elektroniczną.

 

Z poważaniem

 

(-) Zofia Małas

 

Prezes NRPiP

  

news_3760_podwyzki-2020.pdf
news_3760_wniosek-.docx
Komunikat NFZ dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. 2020.02.05 18:43

W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, oraz otrzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

  • kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
  • kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

 

Więcej ...

  

news_3532_wynagrodzenie-pielegniarek-i-poloznych-2020.doc
news_3532_komunikcnfzwynagrodzpielegpolozne.pdf
  • Podstrona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3