Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

BIP

Konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa


Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.


Wykaz konsultantów w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa mozna znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/konsultanci-w-dziedzinie-pielegniarstwa-i-poloznictwa,

a także w pliku zamieszczonym poniżej.


Natomast z opiniami konsultantów krajowych w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa mozna zapoznać się na podstronie: http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/konsultanci-w-dziedzinie-pielegniarstwa-i-poloznictwa/opinie-konsultantow-krajowych-w-dziedzinie-pielegniarstwa-i-poloznictwa